עירייה > כללי > חומרים נלווים לישיבות מליאה

חומרים נלווים לישיבות מליאה

ישיבת מליאה מן המניין מס' מס 9-

חומרים נלווים

זימון למליאה שלא מן המניין מס' 9

אישור מועצת עיר למתחמי פינוי בינוי על פי דרישות מיון שני

אישור מתחמי התחדשות עירונית- חומר רקע

הצעה לסדר ירון גדות מיום 31.7.2019 – שיבוץ לוועדות

הצעה לסדר רוני בלקין מיום 22.7.2019- מיקום קבע בית ספר יעל רום

הצעה לסדר רמי בר לב מיום 11.7.2019- הצבת דמויות לפני מעברי חציה

הצעה לסדר רמי בר לב מיום 11.7.2019 לחיפוי מבנים בתהליכי בניה

טבלת ריכוז טענות המתנגדים הקצאה בית חבד

נוהל התקנה, הפעלה ושימוש במצלמות ברחבי העיר רמת השרון

נוהל מאגרי מידע

פרוטוקול ועדת הקצאות מספר 38 מיום 1.7.2019

פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 22.7.2019

צו גינון ברחוב אלכסנדרוני

שאילתה ירון גדות ל 4.8.19 קיום החלטות מועצה

שאילתה ירון גדות סוקולוב 4.8.19

יש ללחוץ על השורה המבוקשת

הצטרפו לניוזלטר שלנו


אני מאשר קבלת דיוור אלקטרוני

חומרים נלווים לישיבות מליאה

ליצירת קשר