עירייה > טפסים

טפסים


ארנונה 

טפסים מקוונים
הצהרה על שינוי בבעלות/החזקה
בקשה לביצוע מדידת נכס
בקשה להנחה הורה עצמאי
בקשה להנחה בארנונה לחייל/ת מילואים פעיל/ה
טופס רישום לקבלת חשבון הארנונה בדואר אלקטרוני
טפסים להורדה
הוראת קבע לתשלום ארנונה
הוראת קבע בכרטיס אשראי
נוהל בקשה להנחות בארנונה
בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית

אישורים לקיום ארועים 

בקשה לקיום אירוע בפארק הנצח
בקשה לקיום אירוע בגנים הציבוריים
בקשה לקיום אירוע במקלט ציבורי

מכרזים 

שאלון למשרה פנויה כשהוא ממולא וחתום על ידי המועמד
שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים – לניגשים למכרז
מכרזים פומביים

חינוך 

טפסים מקוונים
כתב הצהרה והתחייבות להורים עצמאיים (לא נשואים, גרושים/פרודים/יחידניים)- גני ילדים
כתב הצהרה והתחייבות להורים עצמאיים (לא נשואים, גרושים/פרודים/יחידניים) בתי ספר
טופס בקשה ללימודי חוץ- בתי ספר יסודיים
טופס בקשה ללימודי חוץ -גני ילדים
טופס בקשה לביטול רישום לבתי הספר
טופס בקשה לביטול רישום לגני ילדים
כתב התחייבות לתשלום
טופס בקשה להסעה לזכאים
שאלון רישום לגני הילדים
טופס בקשה להסעה בתשלום לתלמידי כתות ה'-ו'
שרות פסיכולוגי- חינוכי
ויתור סודיות- בקשה למסירת מידע פסיכולוגי
בקשה לקבלת מידע בדואר אלקטרוני
שאלון להורים בשלות לכתה א'
הסמכת הורים להתערבות פסיכולוגית לבנם/בתם
נגישות מוסדות חינוך
טופס בקשת הורים להנגשה פרטנית
טפסים להורדה
הוראת קבע / כרטיס אשראי לגן חובה שנה"ל תש"פ
הוראת קבע/כרטיס אשראי לגן קדם חובה שנה"ל תש"פ
טופס החזרי נסיעות חינוך עצמאי מחוץ לעיר
טופס החזרי נסיעות על יסודי
טופס בקשת הורים להנגשה פרטנית

תחום הצעירים

הגשת טופס לקבלת מלגה "מועדון רוטרי"

מנהל הנדסי

טפסים אתר הנדסה

טופס פנייה למחלקת פיקוח על הבנייה

טופס פנייה למחלקת תנועה

טופס התנגדות מקוון לבקשה להיתר בנייה 


פיקוח עירוני

טופס בקשה לביטול דוח חניה
טופס בקשה להישפט דוח חניה
טופס בקשה להישפט דוח פיקוח עירוני
טופס הגשת בקשה לביטול דוח פיקוח
כתב הצהרה

אזרחים וותיקים
טופס פנייה למינהל גיל הזהב

טופס להצעת מועמד/ת לקבלת התואר יקיר רמת השרון לשנת תש"פ 2019


פיקוח עירוני

טופס בקשה לביטול דוח חניה
טופס בקשה להישפט דוח חניה
טופס בקשה להישפט דוח פיקוח עירוני
טופס הגשת בקשה לביטול דוח פיקוח
כתב הצהרה

אגף הרווחה והקהילה- התחנה לטיפול בפרט בזוג ובמשפחה
טופס פנייה לתחנה


פניות הציבור
טופס פניה לפניות הציבור


רישוי עסקים ושילוט

טפסים מקוונים
בקשה לרישיון להצגת שלט
אישור תקינות מערכת חשמל
טופס פניה למחלקת שילוט

תו חניה
בקשה להנפקת תו חניה


ספריה מרכזית

טופס מקוון
כתב התחייבות

מחלקה לטיפול בנוער וצעירים

טופס פניה למחלקה לטיפול בנוער וצעירים

מים וביוב- הטפסים מועברים לתאגיד המים והביוב "שרונים"

עדכון פרטי צרכן מים
הצהרה על תיקון נזילה
בקשת תושב להחלפת מחזיקים בנכס
בקשה לשינוי כתובת למשלוח דואר
הצהרה על קריאת מד מים
הוראה לחיוב חשבון מים

הצטרפו לניוזלטר שלנו


אני מאשר קבלת דיוור אלקטרוני

ליצירת קשר


moked106@Ramat-Hasharon.muni.il

טלפון: 106 , 03-5483819

וואטסאפ : 053-255-1106

לשירותכם 24 שעות ביממה