עירייה > טפסים

טפסים

 

הרשמה להפעלת דוכני מזון

טופס בקשה לאישור הפעלת דוכן מזון בעצמאות
ארנונה 

טפסים מקוונים
הצהרה על שינוי בבעלות/החזקה
בקשה לביצוע מדידת נכס
בקשה להנחה הורה עצמאי
בקשה להנחה בארנונה לחייל/ת מילואים פעיל/ה
טופס רישום לקבלת חשבון הארנונה בדואר אלקטרוני
טפסים להורדה
הוראת קבע לתשלום ארנונה
הוראת קבע בכרטיס אשראי
נוהל בקשה להנחות בארנונה
בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית

מכרזים 

שאלון למשרה פנויה כשהוא ממולא וחתום על ידי המועמד
שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים – לניגשים למכרז
מכרזים פומביים

חינוך 

טפסים מקוונים
כתב הצהרה והתחייבות להורים עצמאיים (לא נשואים, גרושים/פרודים/יחידניים)- גני ילדים
כתב הצהרה והתחייבות להורים עצמאיים (לא נשואים, גרושים/פרודים/יחידניים) בתי ספר
טופס בקשה ללימודי חוץ- בתי ספר יסודיים
טופס בקשה ללימודי חוץ -גני ילדים
טופס בקשה לביטול רישום לבתי הספר
טופס בקשה לביטול רישום לגני ילדים
טופס בקשה להסעה לזכאים
טופס בקשה להסעה בתשלום לתלמידי כתות ה'-ו'
טפסים להורדה
הוראת קבע / כרטיס אשראי לגן חובה שנה"ל תשע"ט
הוראת קבע/כרטיס אשראי לגן קדם חובה שנה"ל תשע"ט
כתב התחייבות לתשלום – שנת הלימודים תשע"ט
טופס החזרי נסיעות חינוך עצמאי מחוץ לעיר
טופס החזרי נסיעות על יסודי


מנהל הנדסי

טפסים אתר הנדסה

טופס פנייה למחלקת פיקוח על הבנייה

טופס פנייה למחלקת תנועה

פיקוח עירוני

טופס בקשה לביטול דוח חניה
טופס הגשת בקשה לביטול דוח פיקוח
כתב הצהרה
טופס בקשה להישפט דוח פיקוח עירוני
טופס בקשה להישפט דוח חניה

רישוי עסקים ושילוט 

טפסים מקוונים
בקשה לרישיון להצגת שלט
אישור תקינות מערכת חשמל

תו חניה
בקשה להנפקת תו חניה

אישורים לקיום ארועים 

בקשה לקיום אירוע בפארק הנצח
בקשה לקיום אירוע בגנים הציבוריים
בקשה לקיום אירוע במקלט ציבורי


ספריה מרכזית

טפסים מקוונים
כתב התחייבות

מחלקה לטיפול בנוער וצעירים

טופס פניה למחלקה לטיפול בנוער וצעירים

מים וביוב- את הטפסים יש להגיש לתאגיד המים והביוב "שרונים"

עדכון פרטי צרכן מים
הצהרה על תיקון נזילה
בקשת תושב להחלפת מחזיקים בנכס
בקשה לשינוי כתובת למשלוח דואר
הצהרה על קריאת מד מים
הוראה לחיוב חשבון מים

הצטרפו לניוזלטר שלנו


אני מאשר קבלת דיוור אלקטרוני

ליצירת קשר


moked106@Ramat-Hasharon.muni.il

טלפון: 106 , 03-5483819

וואטסאפ : 053-255-1106

לשירותכם 24 שעות ביממה