עירייה > טפסים

טפסים

ארנונה 

טפסים מקוונים
הצהרה על שינוי בבעלות/החזקה
בקשה לביצוע מדידת נכס
בקשה להנחה הורה עצמאי
בקשה להנחה בארנונה לחייל/ת מילואים פעיל/ה
טפסים להורדה
הוראת קבע לתשלום ארנונה
הוראת קבע בכרטיס אשראי
נוהל בקשה להנחות בארנונה
בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית

מכרזים 

שאלון למשרה פנויה כשהוא ממולא וחתום על ידי המועמד
שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים – לניגשים למכרז
מכרזים פומביים

חינוך 

טפסים מקוונים
שאלון רישום לגני ילדים
כתב הצהרה והתחייבות להורים עצמאיים (לא נשואים, גרושים/פרודים/יחידניים)
טופס בקשה ללימודי חוץ
טופס בקשה לביטול רישום
טופס בקשה להסעה לזכאים
טופס בקשה להסעה בתשלום לתלמידי כתות ה'-ו'
טפסים להורדה
הוראת קבע / כרטיס אשראי לגן חובה שנה"ל תשע"ט
הוראת קבע/כרטיס אשראי לגן קדם חובה שנה"ל תשע"ט
כתב התחייבות לתשלום – שנת הלימודים תשע"ט
טופס החזרי נסיעות חינוך עצמאי מחוץ לעיר
טופס החזרי נסיעות על יסודי

מנהל הנדסי

טפסים אתר הנדסה

טופס פנייה למחלקת פיקוח על הבנייה

טופס פנייה למחלקת תנועה

פיקוח עירוני

טופס בקשה לביטול דוח חניה
טופס הגשת בקשה לביטול דוח פיקוח
כתב הצהרה
טופס בקשה להישפט

רישוי עסקים ושילוט 

טפסים מקוונים
בקשה לרישיון להצגת שלט
אישור תקינות מערכת חשמל

תו חניה
בקשה להנפקת תו חניה

אישורים לקיום ארועים 

בקשה לקיום אירוע בפארק הנצח
בקשה לקיום אירוע בגנים הציבוריים
בקשה לקיום אירוע במקלט ציבורי

משפחה מארחת
טופס בקשה לארח משפחה

טופס בקשה להתארח ברמת השרון


ספריה מרכזית

טפסים מקוונים
כתב התחייבות

מחלקה לטיפול בנוער וצעירים

טופס פניה למחלקה לטיפול בנוער וצעירים

מים וביוב- את הטפסים יש להגיש לתאגיד המים והביוב "שרונים"

עדכון פרטי צרכן מים
הצהרה על תיקון נזילה
בקשת תושב להחלפת מחזיקים בנכס
בקשה לשינוי כתובת למשלוח דואר
הצהרה על קריאת מד מים
הוראה לחיוב חשבון מים

הצטרפו לניוזלטר שלנו


אני מאשר קבלת דיוור אלקטרוני

ליצירת קשר


moked106@Ramat-Hasharon.muni.il

טלפון: 106 , 03-5483819

וואטסאפ : 053-255-1106

לשירותכם 24 שעות ביממה