דרושים, מכרזים וקולות קוראים

לפניכם ריכוז מכרזים בנושאי כח אדם ושירותים, אנא בחרו את הקטגוריה הרלוונטית ובה תוכלו לחפש את המכרזים הרלוונטיים עבורכם.

לנוחיותכם, ניתן להוריד את טפסי הגשת המכרז באמצעות הקישורים הבאים.

* תינתן עדיפות בקבלה לעבודה למועמדים מאוכלוסיות הגיוון התעסוקתי הזכאיות לייצוג הולם ובלבד שמועמדים אלו כשירים לתפקיד הנדון וכישוריהם דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים לתפקיד. מועמד המשתייך לקבוצת האוכלוסייה הזכאית, ימסור בכתב בעת הגשת המועמדות מידע בדבר השתייכותו לקבוצה זו.

* תינתן עדיפות למועמדים בעלי מוגבלויות ובלבד שמועמדים אלו כשירים לתפקיד הנדון וכישוריהם דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים לתפקיד. מועמד הנדרש להתאמות ייצרף את פירוט ההתאמות הנדרשות לו ומסמכים מתאימים לעניין זה.

מכרזי שירותים – על המציעים לרכוש חוברות מכרז מקוריות מהעירייה ורק עליהן להגיש את ההצעה במכרז בצירוף מעטפות ייעודיות.

בחר קטגוריה לצפייה והורדת המסמכים:

לא נמצאו מסמכים.

נמצאו 6 תוצאות:

תיאור:

א. עיריית רמת השרון מעוניינת להקים מאגר יועצים של חברות ו/או יחידים בתחום בניית הדמיות לפרויקטים הנדסיים ומבני ציבור של עיריית רמת השרון וכיו"ב

ב. במסגרת זו העירייה מזמינה חברות ו/או יחידים המתמחים בבניית הדמיות להצטרף למאגר יועצים לטובת בנייה ועיצוב של הדמיות בתחומים שונים.

ג. מציע/ה המעוניין/נת להצטרף למאגר יוכל לעשות זאת לפי תעריפים במחירון שרותים בניית הדמיות המפורט במסמך.

ד. על המציע/ה לעמוד בתנאים שתקבע העירייה ובכלל זה זמן הספקת המוצר, איכות המוצר, רזולוציה וכיו"ב.

ה. המציע מצהיר כי הוא בעל האמצעים, הידע והמיומנות לבצע עבור העירייה את השירותים באופן המיטבי, במועדים ובתנאים המפורטים בבקשה זו והוא מתחייב להעניק את השירותים במומחיות, במקצועיות ובמיומנות על פי כל הסטנדרטים המקצועיים המקובלים.

ו. על המציע/ה לבצע את העבודה בעצמו, במידה ויציע מעצב מטעמו עליו לקבל אישור מראש בכתב ממזמין העבודה.

ז. המציע יפעל לפי ההנחיות של אדריכלית העיר ו/או אגף הדוברות והתקשורת בעיריית רמת השרון או מי מטעמם.

מענה:

פרטי הגשת הבקשות – יש להזין את הפרטים בטופס דיגיטלי – לחצו כאן >

את ההצעות ניתן להגיש עד לתאריך 02/10/22 בשעה 14:00

איש קשר לשאלות : ימית כהן yamit_c@ramat-hasharon.muni.il

שאלות הבהרה ניתן לשלוח למייל זה עד לתאריך 22/09/22 בשעה 14:00

תיאור:

עיריית רמת השרון מזמינה טכנאי במה (הגברה תאורה והקרנה) להצטרף למאגר היועצים לטובת עבודות טכנאות במה – הגברה תאורה והקרנה – באירועים בבית יד לבנים

הגשה עד לתאריך 31.10.22 באתר עיריית רמת השרון דרך הקישור הבא – לחצו כאן >

או במעטפה סגורה בבית יד לבנים, רחוב המחתרת 2 רמת השרון

בימים ראשון עד חמישי בין השעות 9.00-17.00

תיאור:

מובא בזאת לידיעת הציבור כי בעיריית רמת השרון התקבלה בקשתה של עמותת "טל ישראל בשרון" ע"ר 580391548, להקצאת מבנה בגוש 6551 חלקה 198 ברחוב בר יוחאי 30

תיאור:

מובא בזאת לידיעת הציבור כי בעיריית רמת השרון התקבלה בקשתה של עמותת "טל ישראל בשרון" ע"ר 580391548, להקצאת מבנה בגוש 6551 חלקה 198 ברחוב בר יוחאי 30

תיאור:

מובא בזאת לידיעת הציבור כי בעיריית רמת השרון פנייה בדבר הקצאת קרקע ומבנה של עמותת "טל ישראל בשרון" ע"ר 580391548, להקצאת מבנה בגוש 6551 חלקה 440 ברחוב יהודה הנשיא (מקביל לרחוב בית שמאי 19ב').

תיאור:

עיריית רמת השרון באמצעות אגף החינוך מודיעה בזאת על העמדת מתקנים עירוניים במוסדות חינוך בשעות אחר הצהרים בבתי הספר הבאים: חט"ב עלומים, חט"ב קלמן, תיכון אלון, תיכון רוטנברג .

 

  • תחומי הפעילות המוצעים:
  1. הרצאות בתחומי מדעי החיים, טכנולוגיה, מדעי החברה.
  2. לימודים לתואר ראשון ושני.
  3. פעילות בתחומי הטכנולוגיה.
  4. פעילויות בתחום המנהיגות העסקית.
  5. פעילות בתחום לימודי הליבה (מתמטיקה, אנגלית, עברית).
  6. פעילות בתחום  הכנה למבחן פסיכומטרי.
  7. פעילות בתחום הרפואה, הכימיה והביולוגיה.
  8. מרחבים ליזמות חברתית ערכית

 

  • המתקנים בהם תתאפשר הפעילות :

מעבדות כימיה, מעבדות ביולוגיה, מעבדות מחשבים, מעבדות פיסיקה כיתות אם, חדרי אומנות, אולמות כנסים

כיתות קטנות חדרי מגמות (רדיו, עריכת קולנוע).

מענה:

לקבלת פרטים, תיאום, וכל מידע נוסף יש לפנות למנהלת מחלקת על-יסודי זהבית גולדמן

בטל' :054-6640694  במייל: zehavit_g@ramat-hasharon.muni.il  ההצעה תכלול את שם הפונה ניסיון בתחום הפעילות המבוקשת, ואישורים רלוונטיים בתחום

"הדרך היחידה לעשות עבודה גדולה היא לאהוב את מה שאתה עושה" (סטיב ג'ובס)

עיריית רמת השרון רואה לנגד עיניה את חשיבות המשאב האנושי בארגון.

העירייה מפתחת ומטפחת את מנהליה ועובדיה תוך שאיפה לשיפור מתמיד של הממשקים בתוך הארגון ומעודדת יוזמה וחדשנות ומעודדת שיתופי פעולה, קבלת החלטות וחתירה למצוינות.

העיר רמת השרון חרטה על דיגלה את התפיסה לפיה הנגשת השירות לתושב היא זכות מונחלת לנותני השרות, באמצעות פיתוח, למידה, הנעה ובקרה.

נשמח לגייס לשורותינו אנשים מצוינים שיסייעו לנו להצעיד את העיר קדימה בדגש על מתן שירות מקצועי, יעיל, שקוף ואדיב.

נמצאו 4 תוצאות:

תיאור:

מרכז/ת נושא במחלקת התברואה

מענה:

להגשת המועמדות יש לסרוק ולצרף את המסמכים הבאים:
1. שאלון פרטים אישיים מלא וחתום (מצורף בתחתית העמוד).
2. שאלון ניגוד עניינים מלא וחתום (מצורף בתחתית העמוד).
3. קורות חיים מעודכנים.
4. תעודות השכלה התואמות לתנאי הסף במכרז.
5. אישורי ההעסקה התואמים לניסיון המקצועי הנדרש לתנאי הסף במכרז.
6. תמונת פספורט.
הגשת המועמדות תתבצע באמצעות הדואר האלקטרוני בלבד: michrazim@ramat-hasharon.muni.il
ניתן לפנות בכל שאלה לליבנת יגר, סגנית מנהלת אגף משאבי אנוש, 03-5489339.

תיאור:

ביצוע פעולות פיקוח ואכיפה של חוקים ותקנות הנוגעים לרישוי ולהחזקת בעלי חיים

מענה:

להגשת המועמדות יש לסרוק ולצרף את המסמכים הבאים:
1. שאלון פרטים אישיים מלא וחתום (מצורף בתחתית העמוד).
2. שאלון ניגוד עניינים מלא וחתום (מצורף בתחתית העמוד).
3. קורות חיים מעודכנים.
4. תעודות השכלה התואמות לתנאי הסף במכרז.
5. אישורי ההעסקה התואמים לניסיון המקצועי הנדרש לתנאי הסף במכרז.
6. תמונת פספורט.
הגשת המועמדות תתבצע באמצעות הדואר האלקטרוני בלבד: michrazim@ramat-hasharon.muni.il
ניתן לפנות בכל שאלה לליבנת יגר, סגנית מנהלת אגף משאבי אנוש, 03-5489339.

קישורים נוספים
תיאור:

בדיקה וטיפול בבקשות להיתרי בניה במרחב התכנון המקומי של הוועדה, בהתאם לחוק התכנון והבנייה ולתקנות שהותקנו מכוחו

מענה:

להגשת המועמדות יש לסרוק ולצרף את המסמכים הבאים:
1. שאלון פרטים אישיים מלא וחתום (מצורף בתחתית העמוד).
2. שאלון ניגוד עניינים מלא וחתום (מצורף בתחתית העמוד).
3. קורות חיים מעודכנים.
4. תעודות השכלה התואמות לתנאי הסף במכרז.
5. אישורי ההעסקה התואמים לניסיון המקצועי הנדרש לתנאי הסף במכרז.
6. תמונת פספורט.
הגשת המועמדות תתבצע באמצעות הדואר האלקטרוני בלבד: michrazim@ramat-hasharon.muni.il
ניתן לפנות בכל שאלה לליבנת יגר, סגנית מנהלת אגף משאבי אנוש, 03-5489339.

תיאור:

ריכוז תחום הדיגיטל ברשות המקומית

מענה:

להגשת המועמדות יש לסרוק ולצרף את המסמכים הבאים:
1. שאלון פרטים אישיים מלא וחתום (מצורף בתחתית העמוד).
2. שאלון ניגוד עניינים מלא וחתום (מצורף בתחתית העמוד).
3. קורות חיים מעודכנים.
4. תעודות השכלה התואמות לתנאי הסף במכרז.
5. אישורי ההעסקה התואמים לניסיון המקצועי הנדרש לתנאי הסף במכרז.
6. תמונת פספורט.
הגשת המועמדות תתבצע באמצעות הדואר האלקטרוני בלבד: michrazim@ramat-hasharon.muni.il
ניתן לפנות בכל שאלה לליבנת יגר, סגנית מנהלת אגף משאבי אנוש, 03-5489339.

"הדרך היחידה לעשות עבודה גדולה היא לאהוב את מה שאתה עושה" (סטיב ג'ובס)

עיריית רמת השרון רואה לנגד עיניה את חשיבות המשאב האנושי בארגון.

העירייה מפתחת ומטפחת את מנהליה ועובדיה תוך שאיפה לשיפור מתמיד של הממשקים בתוך הארגון ומעודדת יוזמה וחדשנות ומעודדת שיתופי פעולה, קבלת החלטות וחתירה למצוינות.

העיר רמת השרון חרטה על דיגלה את התפיסה לפיה הניגשת השירות לתושב היא זכות, מונחלת לנותני השרות, באמצעות פיתוח, למידה, הנעה ובקרה.

נשמח לגייס לשורותינו אנשים מצוינים שיסייעו לנו להצעיד את העיר קדימה בדגש על מתן שירות מקצועי, יעיל, שקוף ואדיב.

נמצאו 3 תוצאות:

תיאור:

דרוש/ה עובד/ת כללי/ת למחלקת התברואה.

השכלה תיכונית.

משרה מלאה. נא לשלוח קורות חיים לדוא"ל:

Livnat_y@ramhash.co.il

תיאור:

דרושים/ות סייעים/ות צמודים/ות ורפואיים/ות למסגרות החינוך המיוחד ברמת-השרון 12 שנ"ל לפחות, סיוע לילד/ה בפעילות התפעולית/הלימודית וצרכים מיוחדים והשתלבות בצוות החינוכי.

נא לשלוח קורות חיים לדוא"ל:

Maayan_o@ramhash.co.il

תיאור:

דרושים/ות מטפלים/ות למעון יום (גילאי 0  – 3) ברמת השרון

12 שנ"ל לפחות, עדיפות לבעלי/ות תעודת מטפלת מוסמכת.

משרה מלאה.  נא לשלוח קורות חיים לדוא"ל: kineret_s@ramhash.co.il

* הבהרה: ניסוח בלשון זכר, במקרים שבהם כך נוסח, נעשה מטעמי נוחות בלבד. מובהר כי המשרות פתוחות לנשים וגברים כאחד.

צור קשר

הצטרפו לניוזלטר שלנו