דרושים, מכרזים וקולות קוראים

לפניכם ריכוז מכרזים בנושאי כח אדם ושירותים, אנא בחרו את הקטגוריה הרלוונטית ובה תוכלו לחפש את המכרזים הרלוונטיים עבורכם.

לנוחיותכם, ניתן להוריד את טפסי הגשת המכרז באמצעות הקישורים הבאים.

* תינתן עדיפות בקבלה לעבודה למועמדים מאוכלוסיות הגיוון התעסוקתי הזכאיות לייצוג הולם ובלבד שמועמדים אלו כשירים לתפקיד הנדון וכישוריהם דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים לתפקיד. מועמד המשתייך לקבוצת האוכלוסייה הזכאית, ימסור בכתב בעת הגשת המועמדות מידע בדבר השתייכותו לקבוצה זו.

* תינתן עדיפות למועמדים בעלי מוגבלויות ובלבד שמועמדים אלו כשירים לתפקיד הנדון וכישוריהם דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים לתפקיד. מועמד הנדרש להתאמות ייצרף את פירוט ההתאמות הנדרשות לו ומסמכים מתאימים לעניין זה.

מכרזי שירותים – על המציעים לרכוש חוברות מכרז מקוריות מהעירייה ורק עליהן להגיש את ההצעה במכרז בצירוף מעטפות ייעודיות.

בחר קטגוריה לצפייה והורדת המסמכים:

"הדרך היחידה לעשות עבודה גדולה היא לאהוב את מה שאתה עושה" (סטיב ג'ובס)

עיריית רמת השרון רואה לנגד עיניה את חשיבות המשאב האנושי בארגון.

העירייה מפתחת ומטפחת את מנהליה ועובדיה תוך שאיפה לשיפור מתמיד של הממשקים בתוך הארגון ומעודדת יוזמה וחדשנות ומעודדת שיתופי פעולה, קבלת החלטות וחתירה למצוינות.

העיר רמת השרון חרטה על דיגלה את התפיסה לפיה הניגשת השירות לתושב היא זכות, מונחלת לנותני השרות, באמצעות פיתוח, למידה, הנעה ובקרה.

נשמח לגייס לשורותינו אנשים מצוינים שיסייעו לנו להצעיד את העיר קדימה בדגש על מתן שירות מקצועי, יעיל, שקוף ואדיב.

לא נמצאו מסמכים.

נמצאו 3 תוצאות:

תיאור:

עלות המכרז: 500 ₪

מפגש מציעים אינו חובה ויתקיים ב 21/5/23 בשעה 10 בחדר ישיבות בבניין עירית רמה"ש קומה ג' דש' ביאליק 41

 

שאלות הבהרה ניתן לשלוח לא יאוחר מ 31/5/23 בשעה 12:00 למייל michal@adihadar.co.il

ניתן לעיין במכרז באתר העיריה  או אצל לימור נסט לעיין ולרכוש בתאום מראש בנייד 0544336220 בימים א-ה בשעות 08:00-12:30

מועד אחרון להגשה 20/6/23 לא יאוחר משעה 09:00

איש קשר: מיכל לנל 0526769759 michal@adihadar.co.il

ר העיריה: אבי גרובר

תאריך פרסום: 8/5/23

תיאור:

עלות: 1000 ₪

שאלות הבהרה לשלוח עד 19/6/23 שעה 17:00 למייל amir_h@ramat-hasharon.muni.il

ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר העיריה וכן לעיין/לרכוש אצל לימור נסט בתאום מראש בנייד 0544336220 בימים א-ה בשעות 08:00-12:30

ר' העיריה: אבי גרובר

תאריך אחרון להגשה: 11/7/23 שעה 09:00

איש קשר: אמיר הראל 03-5489382

תיאור:

שאלות הבהרה לשלוח למייל orel@adihadar.co.il לכל המאוחר עד 8/6/23

מענה לשאלות הבהרה 15Q6/23

עלות מכרז 2500 ₪

סיו8ג קבלני ענף 300 ג' 2 לפחות

מועד אחרון להגשה 27/6/23 לא יאוחר מהשעה 09:00

איש קשר: אוראל בלילטי 0546594989

ר' העיריה: אבי גרובר

ניתן לעיין במסמכים באתר העיריה וכן לעיין ו/או לרכוש אצל לימור נסט בתאום מראש בנייד 0544336220 בימים א-ה שעות 08:00-12:30

תאריך פרסום: 31/5/23

נמצאו 3 תוצאות:

תיאור:

עיריית רמת השרון מודיעה על העמדת מתקנים ואולמות ציבוריים לכלל המפלגות והרשימות הפוליטיות לשימוש מפלגתי

לשנים תשפ"ב – תשפ"ה  2022-2025 ברחוב המחתרת 2, בית יד לבנים ברמת השרון

בכפוף להוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים מיום 7.10.2007 ומיום 20.12.2012

 

עיריית רמת השרון באמצעות בית יד לבנים מעמידה בזאת לרשות הציבור הרחב והמפלגות ו/או הרשימות הפוליטיות, שני אולמות:

אולם גולן – 340 מקומות ישיבה – בעלות של 3,500 שקלים לאירוע (דמ"ש)

אולם המחתרת – 90 מקומות ישיבה – בעלות של 1,500 שקלים לאירוע (דמ"ש)

וזאת לצרכי: אסיפה, הרצאה או פעילות מפלגתית מטעם רשימה פוליטית.

השימוש במערכות ההגברה/הקרנה/תאורה המצויות באולמות עשוי להיות כרוך בתוספת תשלום.

 

לקבלת פרטים, תיאום מראש וכל מידע נוסף יש לפנות למנהלת בית יד לבנים, הגב' אסנת אוליאל לימור בטלפון: 03-5483852 או במייל: osnat_l@ramhash.co.il

תיאור:
  1. עיריית רמת השרון מחדשת את מאגר צלמי סטילס הווידאו המקצועיים – אנו פונים אל צלמים, צלמי וידאו וצלמי רחפן, לטובת עבודות צילום אירועים, סרטונים, צילום ישיבות, שידורים חיים ועריכה.
  2. מציע המעוניין להצטרף למאגר יהיה מחויב לעמוד בתנאים להלן, וכן לבצע את העבודה לפי תנאים שמפורטים בהמשך.
  3. מציע המעוניין להצטרף למאגר יוכל לעשות זאת לפי התעריף המפורט בהמשך.
  4. הקול קורא מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים וגברים באופן שוויוני.

הגשת מועמדות דרך הטופס הבא – לחצו כאן >

מענה:

פרטי הגשת הבקשות:

מועד:

את ההצעות ניתן להגיש עד יום ראשון ה- 25.6 בשעה 12:00 בקישור – https://bit.ly/3GGO5Rm

אשת קשר: אביבה יצחקי aviva_i@ramhash.co.il    , 03-5483822, 053-8230656

פורמט ההגשה: את ההצעות יש לשלוח דרך טופס הצטרפות למאגר יועצים צלמים, צלמי וידאו וצלמי רחפן –  לחצו כאן >

יש לכתוב בהצעת ההגשה את סוג השירות אותו מעוניין המציע לספק לעירייה. (צילום וידאו ו/או רחפן ו/או צילום סטילס).

להצעת המציע יש לצרף אישור בדבר ניסיון קודם ותיק עבודות.

שאלות הבהרה ניתן לשלוח למייל aviva_i@ramhash.co.il   עד לתאריך 15.6.2023.

תיאור:

מובא בזאת לידיעת הציבור כי עיריית רמת השרון מעמידה מקלטים ציבוריים בדמי שכירות סמליים לטובת גופים או אנשים הפועלים בתחומי העיר רמת השרון, הכל בהתאם לקריטריונים שוויוניים, הנחיות פיקוד העורף ו"נוהל מתן רשות שימוש במקלטים ציבוריים דו-תכליתיים" המפורסם באתר האינטרנט של העירייה בכתובת WWW.RAMAT-HASHARON.MUNI.IL

תחת הלינק "אגף הנכסים וה- G.I.S

 

רשאי להגיש בקשה למתן רשות שימוש במקלט מי שהנו תושב רמת השרון ומי שעומד בתנאים המפורטים "בנוהל מתן רשות שימוש במקלטים ציבוריים דו תכליתיים".

 

תאריך אחרון להגשת בקשות: 25.6.2023

 

 

 

  • אין בפרסום זה כדי לחייב את העירייה.
  • העירייה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הקול קורא ו/או לא לחתום על חוזה מכל סיבה שהיא בהתאם לשיקול דעתה המלא והסופי.
  • את הבקשה יש להגיש על גבי עמ' 9 ו-10 לנוהל ולציין את מס' המקלט המבוקש, לרבות צילום ת.ז וספח (תינתן עדיפות למידת התרומה לקהילה ו/או למטרות ציבוריות ע"י המציע).
  • לעיון המבקש באתר העירייה תחת הלינק "קולות קוראים" מפורסמת רשימת מקלטים המוצעים להשכרה + "נוהל מתן רשות שימוש במקלטים ציבוריים דו תכליתיים" המהווה חלק בלתי נפרד מפרסום זה .

הערה: חלק ממקלטים אלו מושכרים כיום על ידי העירייה, בקשות חדשות יעלו לבחינה בפני וועדת המקלטים העירוניים ויבחנו לגופם.

 

את הבקשה והטפסים הנלווים יש להגיש ידנית לאגף הנכסים וה- G.I.S
טלפון לבירורים 03-5483830

קישורים נוספים

"הדרך היחידה לעשות עבודה גדולה היא לאהוב את מה שאתה עושה" (סטיב ג'ובס)

עיריית רמת השרון רואה לנגד עיניה את חשיבות המשאב האנושי בארגון.

העירייה מפתחת ומטפחת את מנהליה ועובדיה תוך שאיפה לשיפור מתמיד של הממשקים בתוך הארגון ומעודדת יוזמה וחדשנות ומעודדת שיתופי פעולה, קבלת החלטות וחתירה למצוינות.

העיר רמת השרון חרטה על דיגלה את התפיסה לפיה הנגשת השירות לתושב היא זכות מונחלת לנותני השרות, באמצעות פיתוח, למידה, הנעה ובקרה.

נשמח לגייס לשורותינו אנשים מצוינים שיסייעו לנו להצעיד את העיר קדימה בדגש על מתן שירות מקצועי, יעיל, שקוף ואדיב.

נמצאו 6 תוצאות:

תיאור:

ניהול תהליכי תכנון סטטוטוריים כולל ייצוג הוועדה המקומית במוסדות התכנון ובפורמים חיצוניים.

ביצוע מעקב ובקרה על קידום תוכניות בנין עיר וניהול מחלקת התכנון.

מענה:

להגשת המועמדות יש לסרוק ולצרף את המסמכים הבאים:
1. שאלון פרטים אישיים מלא וחתום (מצורף בתחתית העמוד).
2. שאלון ניגוד עניינים מלא וחתום (מצורף בתחתית העמוד).
3. קורות חיים מעודכנים.
4. תעודות השכלה התואמות לתנאי הסף במכרז.
5. אישורי ההעסקה התואמים לניסיון המקצועי הנדרש לתנאי הסף במכרז.
6. תמונת פספורט.
הגשת המועמדות תתבצע באמצעות הדואר האלקטרוני בלבד: michrazim@ramat-hasharon.muni.il
ניתן לפנות בכל שאלה לליבנת יגר, סגנית מנהלת אגף משאבי אנוש, 03-5489339.

תיאור:

שמירה על המוכנות הביטחונית ועל הבטיחות במצבי שגרה וחירום של מוסדות החינוך.

מענה:

להגשת המועמדות יש לסרוק ולצרף את המסמכים הבאים:
1. שאלון פרטים אישיים מלא וחתום (מצורף בתחתית העמוד).
2. שאלון ניגוד עניינים מלא וחתום (מצורף בתחתית העמוד).
3. קורות חיים מעודכנים.
4. תעודות השכלה התואמות לתנאי הסף במכרז.
5. אישורי ההעסקה התואמים לניסיון המקצועי הנדרש לתנאי הסף במכרז.
6. תמונת פספורט.
הגשת המועמדות תתבצע באמצעות הדואר האלקטרוני בלבד: michrazim@ramat-hasharon.muni.il
ניתן לפנות בכל שאלה לליבנת יגר, סגנית מנהלת אגף משאבי אנוש, 03-5489339.

תיאור:

פיקוח ואכיפה של חוקי עזר עירוניים

מענה:

להגשת המועמדות יש לסרוק ולצרף את המסמכים הבאים:
1. שאלון פרטים אישיים מלא וחתום (מצורף בתחתית העמוד).
2. שאלון ניגוד עניינים מלא וחתום (מצורף בתחתית העמוד).
3. קורות חיים מעודכנים.
4. תעודות השכלה התואמות לתנאי הסף במכרז.
5. אישורי ההעסקה התואמים לניסיון המקצועי הנדרש לתנאי הסף במכרז.
6. תמונת פספורט.
הגשת המועמדות תתבצע באמצעות הדואר האלקטרוני בלבד: michrazim@ramat-hasharon.muni.il
ניתן לפנות בכל שאלה לליבנת יגר, סגנית מנהלת אגף משאבי אנוש, 03-5489339.

קישורים נוספים
תיאור:

מתן שירותי ספריה: השאלת ספרים, יעץ ותפעול הספרייה בהתאם לנהלים

מענה:

להגשת המועמדות יש לסרוק ולצרף את המסמכים הבאים:
1. שאלון פרטים אישיים מלא וחתום (מצורף בתחתית העמוד).
2. שאלון ניגוד עניינים מלא וחתום (מצורף בתחתית העמוד).
3. קורות חיים מעודכנים.
4. תעודות השכלה התואמות לתנאי הסף במכרז.
5. אישורי ההעסקה התואמים לניסיון המקצועי הנדרש לתנאי הסף במכרז.
6. תמונת פספורט.
הגשת המועמדות תתבצע באמצעות הדואר האלקטרוני בלבד: michrazim@ramat-hasharon.muni.il
ניתן לפנות בכל שאלה לליבנת יגר, סגנית מנהלת אגף משאבי אנוש, 03-5489339.

תיאור:

ריכוז העבודות האדמיניסטרטיביות באגף שפ"ע

מענה:

להגשת המועמדות יש לסרוק ולצרף את המסמכים הבאים:
1. שאלון פרטים אישיים מלא וחתום (מצורף בתחתית העמוד).
2. שאלון ניגוד עניינים מלא וחתום (מצורף בתחתית העמוד).
3. קורות חיים מעודכנים.
4. תעודות השכלה התואמות לתנאי הסף במכרז.
5. אישורי ההעסקה התואמים לניסיון המקצועי הנדרש לתנאי הסף במכרז.
6. תמונת פספורט.
הגשת המועמדות תתבצע באמצעות הדואר האלקטרוני בלבד: michrazim@ramat-hasharon.muni.il
ניתן לפנות בכל שאלה לליבנת יגר, סגנית מנהלת אגף משאבי אנוש, 03-5489339.

תיאור:

תמיכה בהליכים פדגוגיים בתחומי הדעת הרלבנטיים

מענה:

להגשת המועמדות יש לסרוק ולצרף את המסמכים הבאים:
1. שאלון פרטים אישיים מלא וחתום (מצורף בתחתית העמוד).
2. שאלון ניגוד עניינים מלא וחתום (מצורף בתחתית העמוד).
3. קורות חיים מעודכנים.
4. תעודות השכלה התואמות לתנאי הסף במכרז.
5. אישורי ההעסקה התואמים לניסיון המקצועי הנדרש לתנאי הסף במכרז.
6. תמונת פספורט.
הגשת המועמדות תתבצע באמצעות הדואר האלקטרוני בלבד: michrazim@ramat-hasharon.muni.il
ניתן לפנות בכל שאלה לליבנת יגר, סגנית מנהלת אגף משאבי אנוש, 03-5489339.

קישורים נוספים

"הדרך היחידה לעשות עבודה גדולה היא לאהוב את מה שאתה עושה" (סטיב ג'ובס)

עיריית רמת השרון רואה לנגד עיניה את חשיבות המשאב האנושי בארגון.

העירייה מפתחת ומטפחת את מנהליה ועובדיה תוך שאיפה לשיפור מתמיד של הממשקים בתוך הארגון ומעודדת יוזמה וחדשנות ומעודדת שיתופי פעולה, קבלת החלטות וחתירה למצוינות.

העיר רמת השרון חרטה על דיגלה את התפיסה לפיה הניגשת השירות לתושב היא זכות, מונחלת לנותני השרות, באמצעות פיתוח, למידה, הנעה ובקרה.

נשמח לגייס לשורותינו אנשים מצוינים שיסייעו לנו להצעיד את העיר קדימה בדגש על מתן שירות מקצועי, יעיל, שקוף ואדיב.

לא נמצאו מסמכים.

* הבהרה: ניסוח בלשון זכר, במקרים שבהם כך נוסח, נעשה מטעמי נוחות בלבד. מובהר כי המשרות פתוחות לנשים וגברים כאחד.

צור קשר

הצטרפו לניוזלטר שלנו