עירייה > דרושים, מכרזים וקולות קוראים

דרושים, מכרזים וקולות קוראים

לפניכם ריכוז מכרזים בנושאי כח אדם ושירותים, אנא בחרו את הקטגוריה הרלוונטית ובה תוכלו לחפש את המכרזים הרלוונטיים עבורכם.

לנוחיותכם, ניתן להוריד את טפסי הגשת המכרז באמצעות הקישורים הבאים.

בחר קטגוריה לצפייה והורדת המסמכים:

לא נמצאו מסמכים.

נמצאו 4 תוצאות:

תיאור:

מובא בזה לידיעת הציבור, כי בעיריית רמת השרון התקבלה פניה של עמותת "בית הכנסת עונג שבת ע"ש חיה ואריה פרוורי ז"ל -רמת השרון" (ע.ר.) 580588135 להקצאת קרקע כמפורט , למטרת הפעלת בית כנסת ומתן שירותי דת לתושבי רמת השרון.

מאחר ובעקבות פרסום מודעה שפרסמה העירייה, לא התקבלו בקשות נוספות להקצאה הנ"ל, שוקלת העירייה להקצותה לעמותת "בית הכנסת עונג שבת ע"ש חיה ואריה פרוורי ז"ל-רמת השרון " (ע.ר) 580588135
המעוניינים להגיש התנגדות להקצאה הנ"ל, מוזמנים לפנות בכתב לאגף נכסי העירייה וה-GIS בעיריית רמת השרון, לפי הכתובת: אוסישקין 71 רמת השרון, וזאת לא יאוחר מתום 45 ימים ממועד פרסום זה.
הודעה זו מבוצעת בהתאם להוראות "נוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סימלית" שפורסם במסגרת חוזר מנכ"ל משרד הפנים 5/2001 והתיקונים אשר נוספו לו (להלן:"הנוהל").

ועדת ההקצאות
עיריית רמת השרון

מענה:

מוזמנים לפנות בכתב לאגף נכסי העירייה וה-GIS בעיריית רמת השרון, לפי הכתובת: אוסישקין 71 רמת השרון.

תיאור:

הודעה בדבר אפשרות להקצאת קרקע ו/או מבנים למוסדות ציבוריים

עיריית רמת השרון מודיעה בזאת כי נתקבלו במשרדיה הבקשות דלהלן להקצאת מקרקעין למבנים זמניים לתקופה של שנה בלבד.

כל המעוניין שהמקרקעין דלעיל יוקצו לשימושו לאותו השימוש או מטרות אחרות או כל המתנגד להקצאה הקצרה (להלן: פרסום קצר) יגיש את בקשתו או התנגדותו תוך 14 יום ממועד פרסום זה במכתב המפרט את בקשתו להקצאה או הטיעונים להתנגדות להקצאה תוך ציון שמו, כתובתו, ומס' טל'.

המבקשים את ההקצאה (להלן: פרסום הארוך),לאותו השימוש או למטרות אחרות יגישו את בקשתם וזאת תוך 60 יום ממועד פרסום זה.

את המסמכים יש להגיש לאגף הנכסים וה-GIS לידי הגב' דורית שלי בכתובת: אוסישקין 71 רמת השרון.
לפרטים נוספים– 035483830.

הודעה זו מבוצעת בהתאם להוראות "נוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סימלית"
שפורסם במסגרת חוזר מנכ"ל משרד הפנים 5/2001 והתיקונים אשר נוספו לו (להלן:"הנוהל").

אין בפרסום זה של העירייה משום התחייבות לקבל בקשה כלשהי להקצאת הקרקע.

ועדת ההקצאות

עיריית רמת השרון

מענה:

את המסמכים יש להגיש לאגף הנכסים וה-GIS לידי הגב' דורית שלי בכתובת: אוסישקין 71 רמת השרון.
לפרטים נוספים– 035483830.

תיאור:

מובא בזה לידיעת הציבור, כי בעיריית רמת השרון התקבלה פנייה של עמותות בדבר הקצאת קרקע ומבנים .

אם ישנם גופים המעוניינים להגיש בקשה להקצאה זו לאותו השימוש או למטרות אחרות, עליהם להגיש את הבקשה בכתב תוך 60 יום ממועד פרסום זה לוועדת ההקצאות העירונית, אגף נכסי העירייה וה-GIS לפי הכתובת: רח' אוסישקין 71, רמת השרון לידי הגב' דורית שלי, לפרטים נוספים ניתן להתקשר 03-5483830
הודעה זו מבוצעת בהתאם להוראות "נוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סימלית" שפורסם במסגרת חוזר מנכ"ל משרד הפנים 5/2001 והתיקונים אשר נוספו לו (להלן:"הנוהל").
אין בפרסום זה של העירייה משום התחייבות לקבל בקשה כלשהי להקצאת הקרקע.

ועדת ההקצאות
עיריית רמת השרון

תיאור:

עיריית רמת השרון מודיעה על העמדת מתקנים ואולמות ציבוריים לכלל המפלגות והרשימות הפוליטיות לשימוש מפלגתי
לשנים תשע"ט – תשפ"א  2021-2019

בית יד לבנים ברמת השרון, רח' המחתרת 
זאת בכפוף להוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים מיום 7.10.07 ומיום 20.12.12

השימוש במערכות ההגברה/תאורה/הקרנה המצויות באולמות עשוי להיות כרוך בתוספת תשלום.

 

מענה:

אסנת אוליאל – לימור, מנהלת בית יד לבנים

טל': 03-5483852  או במייל: osnat_l@ramat-hasharon.muni.il

"הדרך היחידה לעשות עבודה גדולה היא לאהוב את מה שאתה עושה" (סטיב ג'ובס)

עיריית רמת השרון רואה לנגד עיניה את חשיבות המשאב האנושי בארגון.

העירייה מפתחת ומטפחת את מנהליה ועובדיה תוך שאיפה לשיפור מתמיד של הממשקים בתוך הארגון ומעודדת יוזמה וחדשנות ומעודדת שיתופי פעולה, קבלת החלטות וחתירה למצוינות.

העיר רמת השרון חרטה על דיגלה את התפיסה לפיה הנגשת השירות לתושב היא זכות מונחלת לנותני השרות, באמצעות פיתוח, למידה, הנעה ובקרה.

נשמח לגייס לשורותינו אנשים מצוינים שיסייעו לנו להצעיד את העיר קדימה בדגש על מתן שירות מקצועי, יעיל, שקוף ואדיב.

נמצאו 14 תוצאות:

תיאור:

תיאור: עובד/ת רשות מקומית ששר החינוך הסמיכו לעניין זה, שתפקידו הבטחת החלת חוק חינוך חובה והתמדת התלמידים במוסדות חינוך במשך 15 שנות לימוד.

מסמכים להגשה:

 • שאלון אישי למועמד לעבודה (מצורף מטה).
 • שאלון לאיתור חשש ניגוד עניינים (מצורף מטה)
 • קורות חיים.
 • תעודות על השכלה וקורסים רלוונטיים בהתאם לדרישות הסף – חובה.
 • תמונת פספורט – חובה.
 • אישורי עבודה מתאימים ומכתבי המלצה ככל שישנם.

הגשת המסמכים תתבצע באמצעות הדואר האלקטרוני.

 

 

מענה:

מענה: ליבנת יגר 03-5483828 שלוחה: 3004.

Michrazim@ramat-hasharon.muni.il

תיאור:

תיאור: ניהול הרכש ברשות המקומית, לרבות רכישת טובין, אחסנתם, הספקתם, שמירה על רמות המלאי תוך תיאום בין הצרכים לבין התקציב.

מסמכים להגשה:

 • שאלון אישי למועמד לעבודה (מצורף מטה).
 • שאלון לאיתור חשש ניגוד עניינים (מצורף מטה)
 • קורות חיים.
 • תעודות על השכלה וקורסים רלוונטיים בהתאם לדרישות הסף – חובה.
 • תמונת פספורט – חובה.
 • אישורי עבודה מתאימים ומכתבי המלצה ככל שישנם.

הגשת המסמכים תתבצע באמצעות הדואר האלקטרוני.

 

מענה:

מענה: ליבנת יגר 03-5483828 שלוחה: 3004.
Michrazim@ramat-hasharon.muni.il

קישורים נוספים
תיאור:

תיאור: ניהול תיאום ואישור עבודות הנדסיות בתחום התשתיות במרחב התכנון של רמת השרון.

מסמכים להגשה:

 • שאלון אישי למועמד לעבודה (מצורף מטה).
 • שאלון לאיתור חשש ניגוד עניינים (מצורף מטה)
 • קורות חיים.
 • תעודות על השכלה וקורסים רלוונטיים בהתאם לדרישות הסף – חובה.
 • תמונת פספורט – חובה.
 • אישורי עבודה מתאימים ומכתבי המלצה ככל שישנם.

הגשת המסמכים תתבצע באמצעות הדואר האלקטרוני.

michrazim@ramat-hasharon.muni.il

מענה: ליבנת יגר 03-5483828 שלוחה: 3004

תיאור:

תיאור: פיקוח על סדרי הבטיחות ברשות המקומית.

מסמכים להגשה:

 • שאלון אישי למועמד לעבודה (מצורף מטה).
 • שאלון לאיתור חשש ניגוד עניינים (מצורף מטה)
 • קורות חיים.
 • תעודות על השכלה וקורסים רלוונטיים בהתאם לדרישות הסף – חובה.
 • תמונת פספורט – חובה.
 • אישורי עבודה מתאימים ומכתבי המלצה ככל שישנם.

הגשת המסמכים תתבצע באמצעות הדואר האלקטרוני.

michrazim@ramat-hasharon.muni.il

 

תיאור:

תיאור: טיפול בתיאום מערכות הנדסיות לפני ובמהלך הביצוע.

מסמכים להגשה:

 • שאלון אישי למועמד לעבודה (מצורף מטה).
 • שאלון לאיתור חשש ניגוד עניינים (מצורף מטה)
 • קורות חיים.
 • תעודות על השכלה וקורסים רלוונטיים בהתאם לדרישות הסף – חובה.
 • תמונת פספורט – חובה.
 • אישורי עבודה מתאימים ומכתבי המלצה ככל שישנם.

הגשת המסמכים תתבצע באמצעות הדואר האלקטרוני.

 

מענה:

מענה: ליבנת יגר 03-5483828 שלוחה: 3004.

Michrazim@ramat-hasharon.muni.il

קישורים נוספים
תיאור:

תיאור: טיפול, סיוע ותמיכה בפונים ברשות המקומית במטרה לשפר את תפקודם האישי, המשפחתי והחברתי ע"י יעוץ, טיפול ישיר ועקיף והפניה למוסדות והשירותים הרלוונטיים.

מסמכים להגשה:

 • שאלון אישי למועמד לעבודה (מצורף מטה).
 • שאלון לאיתור חשש ניגוד עניינים (מצורף מטה)
 • קורות חיים.
 • תעודות על השכלה וקורסים רלוונטיים בהתאם לדרישות הסף – חובה.
 • תמונת פספורט – חובה.
 • אישורי עבודה מתאימים ומכתבי המלצה ככל שישנם.

הגשת המסמכים תתבצע באמצעות הדואר האלקטרוני.

michrazim@ramat-hasharon.muni.il

מענה: ליבנת יגר 03-5483828 שלוחה: 3004

מענה:

מענה: ליבנת יגר 03-5483828 שלוחה: 3004.

Michrazim@ramat-hasharon.muni.il

קישורים נוספים
תיאור:

תיאור: אחריות לאיתור וטיפול בבני נוער במצבי משבר ומצוקה, טיפול פרטני וקבוצתי. קשר עם מערכות מקדמות להכשרה מקצועית ולימודים, הפעלת תוכניות קהילתיות, טיפוליות וחברתיות.

מסמכים להגשה:

 • שאלון אישי למועמד לעבודה (מצורף מטה).
 • שאלון לאיתור חשש ניגוד עניינים (מצורף מטה)
 • קורות חיים.
 • תעודות על השכלה וקורסים רלוונטיים בהתאם לדרישות הסף – חובה.
 • תמונת פספורט – חובה.
 • אישורי עבודה מתאימים ומכתבי המלצה ככל שישנם.

הגשת המסמכים תתבצע באמצעות הדואר האלקטרוני.

michrazim@ramat-hasharon.muni.il

מענה: ליבנת יגר 03-5483828 שלוחה: 3004

קישורים נוספים
תיאור:

תיאור: אחריות לאיתור, טיפול ובניית תוכניות שיקום אינדיבידואליסטיות לאוכלוסיית הנכים (בדגש על תחום האוטיזם) בהתאם להנחיות משרד הרווחה.

מסמכים להגשה:

 • שאלון אישי למועמד לעבודה (מצורף מטה).
 • שאלון לאיתור חשש ניגוד עניינים (מצורף מטה)
 • קורות חיים.
 • תעודות על השכלה וקורסים רלוונטיים בהתאם לדרישות הסף – חובה.
 • תמונת פספורט – חובה.
 • אישורי עבודה מתאימים ומכתבי המלצה ככל שישנם.

הגשת המסמכים תתבצע באמצעות הדואר האלקטרוני.

michrazim@ramat-hasharon.muni.il

מענה: ליבנת יגר 03-5483828 שלוחה: 3004

מענה:

מענה: ליבנת יגר 03-5483828 שלוחה: 3004.

Michrazim@ramat-hasharon.muni.il

קישורים נוספים
תיאור:

תיאור: טיפול בילדים חשופים לאלימות וטיפול בגברים ונשים המתמודדים עם אלימות במשפחה.

מסמכים להגשה:

 • שאלון אישי למועמד לעבודה (מצורף מטה).
 • שאלון לאיתור חשש ניגוד עניינים (מצורף מטה)
 • קורות חיים.
 • תעודות על השכלה וקורסים רלוונטיים בהתאם לדרישות הסף – חובה.
 • תמונת פספורט – חובה.
 • אישורי עבודה מתאימים ומכתבי המלצה ככל שישנם.

הגשת המסמכים תתבצע באמצעות הדואר האלקטרוני.

 

מענה:

מענה: ליבנת יגר 03-5483828 שלוחה: 3004.

Michrazim@ramat-hasharon.muni.il

תיאור:

תיאור: חישוב הזכאות וכל סוגי העזרה המגיעים לפונים והעברתם לאישור הממונה.

מסמכים להגשה:

 • שאלון אישי למועמד לעבודה (מצורף מטה).
 • שאלון לאיתור חשש ניגוד עניינים (מצורף מטה)
 • קורות חיים.
 • תעודות על השכלה וקורסים רלוונטיים בהתאם לדרישות הסף – חובה.
 • תמונת פספורט – חובה.
 • אישורי עבודה מתאימים ומכתבי המלצה ככל שישנם.

הגשת המסמכים תתבצע באמצעות הדואר האלקטרוני.

 

מענה:

מענה: ליבנת יגר 03-5483828 שלוחה: 3004.

Michrazim@ramat-hasharon.muni.il

תיאור:

תיאור: תמיכה וניסיון בסיוע למשתמשי מערכות המידע והתקשורת ברשות ובמוסדות החינוך בהתגברות על תקלות תוכנה וחומרה.

מסמכים להגשה:

 • שאלון אישי למועמד לעבודה (מצורף מטה).
 • שאלון לאיתור חשש ניגוד עניינים (מצורף מטה)
 • קורות חיים.
 • תעודות על השכלה וקורסים רלוונטיים בהתאם לדרישות הסף – חובה.
 • תמונת פספורט – חובה.
 • אישורי עבודה מתאימים ומכתבי המלצה ככל שישנם.

הגשת המסמכים תתבצע באמצעות הדואר האלקטרוני.

 

 

מענה:

מענה: ליבנת יגר 03-5483828 שלוחה: 3004.

Michrazim@ramat-hasharon.muni.il

תיאור:

תיאור: אחריות על חצר בית הספר בהקשר לאלימות וונדליזם.

מסמכים להגשה:

 • שאלון אישי למועמד לעבודה (מצורף מטה).
 • שאלון לאיתור חשש ניגוד עניינים (מצורף מטה)
 • קורות חיים.
 • תעודות על השכלה וקורסים רלוונטיים בהתאם לדרישות הסף – חובה.
 • תמונת פספורט – חובה.
 • אישורי עבודה מתאימים ומכתבי המלצה ככל שישנם.

הגשת המסמכים תתבצע באמצעות הדואר האלקטרוני.

 

מענה:

מענה: ליבנת יגר 03-5483828 שלוחה: 3004.

Michrazim@ramat-hasharon.muni.il

קישורים נוספים
תיאור:

תיאור: תמיכה בתהליכים פדגוגיים בתחומי הדעת הרלוונטיים תוך שמירה על סביבת לימודים בטוחה בתחומי החינוך המדעי.

 

מסמכים להגשה:

 • שאלון אישי למועמד לעבודה (מצורף מטה).
 • שאלון לאיתור חשש ניגוד עניינים (מצורף מטה)
 • קורות חיים.
 • תעודות על השכלה וקורסים רלוונטיים בהתאם לדרישות הסף – חובה.
 • תמונת פספורט – חובה.
 • אישורי עבודה מתאימים ומכתבי המלצה ככל שישנם.

הגשת המסמכים תתבצע באמצעות הדואר האלקטרוני.

michrazim@ramat-hasharon.muni.il

מענה:

מענה: ליבנת יגר 03-5483828 שלוחה: 3004.

Michrazim@ramat-hasharon.muni.il

תיאור:

תיאור: תחזוקת מערכות החשמל בתיכונים ובמוסדות העירייה.

מסמכים להגשה:

 • שאלון אישי למועמד לעבודה (מצורף מטה).
 • שאלון לאיתור חשש ניגוד עניינים (מצורף מטה)
 • קורות חיים.
 • תעודות על השכלה וקורסים רלוונטיים בהתאם לדרישות הסף – חובה.
 • תמונת פספורט – חובה.
 • אישורי עבודה מתאימים ומכתבי המלצה ככל שישנם.

הגשת המסמכים תתבצע באמצעות הדואר האלקטרוני.

michrazim@ramat-hasharon.muni.il

מענה:

מענה: ליבנת יגר 03-5483828 שלוחה: 3004.

Michrazim@ramat-hasharon.muni.il

קישורים נוספים

"הדרך היחידה לעשות עבודה גדולה היא לאהוב את מה שאתה עושה" (סטיב ג'ובס)

עיריית רמת השרון רואה לנגד עיניה את חשיבות המשאב האנושי בארגון.

העירייה מפתחת ומטפחת את מנהליה ועובדיה תוך שאיפה לשיפור מתמיד של הממשקים בתוך הארגון ומעודדת יוזמה וחדשנות ומעודדת שיתופי פעולה, קבלת החלטות וחתירה למצוינות.

העיר רמת השרון חרטה על דיגלה את התפיסה לפיה הניגשת השירות לתושב היא זכות, מונחלת לנותני השרות, באמצעות פיתוח, למידה, הנעה ובקרה.

נשמח לגייס לשורותינו אנשים מצוינים שיסייעו לנו להצעיד את העיר קדימה בדגש על מתן שירות מקצועי, יעיל, שקוף ואדיב.

נמצאו 7 תוצאות:

תיאור:

ליווי הסעות יומי למוסדות החינוך ברמת השרון ומחוצה לה נכונות לשעות עבודה מוקדמות בבקרים.

מענה:

נא לשלוח קורות חיים למייל: daniel_b@ramat-hasharon.muni.il

תיאור:

מטפלים/ות למעונות -ניסיון בטיפול ילדים בגיל הרך , גישה חמה לילדים , יכולת עבודה בצוות , יתרון לבעלות תעודת מטפלת לפחות סיווג 1

מענה:

נא לשלוח קורות חיים לדוא"ל: naaran_f@ramat-hasharon.muni.il

תיאור:

סיוע לילד/ה בפעילות התפעולית/הלימודית וצרכים מיוחדים והשתלבות בצוות החינוכי

מענה:

נא לשלוח קורות חיים לדוא"ל: liron_bd@ramat-hasharon.muni.il

תיאור:

בעלי/ות ניסיון בעבודות טכניות

מענה:

נא לשלוח קורות חיים לדוא"ל: drushim@ramat-hasharon.muni.il

תיאור:

משרה מלאה – העבודה במשמרות, כולל בסופי שבוע ובחגים

מענה:

נא לשלוח קורות חיים לדוא"ל: drushim@ramat-hasharon.muni.il

* הבהרה: ניסוח בלשון זכר, במקרים שבהם כך נוסח, נעשה מטעמי נוחות בלבד. מובהר כי המשרות פתוחות לנשים וגברים כאחד.

ליצירת קשר