דרושים, מכרזים וקולות קוראים

לפניכם ריכוז מכרזים בנושאי כח אדם ושירותים, אנא בחרו את הקטגוריה הרלוונטית ובה תוכלו לחפש את המכרזים הרלוונטיים עבורכם.

לנוחיותכם, ניתן להוריד את טפסי הגשת המכרז באמצעות הקישורים הבאים.

* תינתן עדיפות בקבלה לעבודה למועמדים מאוכלוסיות הגיוון התעסוקתי הזכאיות לייצוג הולם ובלבד שמועמדים אלו כשירים לתפקיד הנדון וכישוריהם דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים לתפקיד. מועמד המשתייך לקבוצת האוכלוסייה הזכאית, ימסור בכתב בעת הגשת המועמדות מידע בדבר השתייכותו לקבוצה זו.

* תינתן עדיפות למועמדים בעלי מוגבלויות ובלבד שמועמדים אלו כשירים לתפקיד הנדון וכישוריהם דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים לתפקיד. מועמד הנדרש להתאמות ייצרף את פירוט ההתאמות הנדרשות לו ומסמכים מתאימים לעניין זה.

מכרזי שירותים – על המציעים לרכוש חוברות מכרז מקוריות מהעירייה ורק עליהן להגיש את ההצעה במכרז בצירוף מעטפות ייעודיות.

בחר קטגוריה לצפייה והורדת המסמכים:

נמצאו 2 תוצאות:

תיאור:

את מסמכי המכרז והמסמכים הנלווים לרבות נוסח הסכם עליו יידרש הספק הזוכה לחתום, ניתן לרכוש תמורת תשלום של 500 ₪ (תשלום אשר לא יוחזר), במשרדי המזמינה, שד' ביאליק 41, רמת השרון קומה ב' (להלן – משרדי מזמינה),

בימים א' – ה'  בשעות 9:00-14:00 אצל הגב' לימור נסט מזכירת וועדת מכרזים

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום  קודם לרכישתם, אצל הגב' לימור נסט או באתר האינטרנט של מזמינה בכתובת  www.ramat-hasharon.muni.il, תחת לשונית  "מכרזים".

מפגש מציעים לצורכי הבהרות שהינו מפגש חובה  יערך ביום  17/11/2021  שעה 9:00 באולם מועצת העיר, קומה ג'. בבניין העירייה

השתתפות במפגש המציעים מתחילתו ועד סופו הינו תנאי חובה להשתתפות במכרז.

 

תיאור:

עלות המכרז: 1500

מפגש מציעים (ההשתתפות במפגש אינה חובה) יתקיים בתאריך 28/11/21 בשעה 11:00 בחדר ישיבות קומה ג' בשדרות ביאליק 41 רמה"ש

שאלות הבהרה יש לשלוח עד לתאריך 2/12/21 בשעה 12:00 לדוא"ל:

shlomo@sbhsa.co.il

על המציעים לוודא כי שאלותהם הגיעו ליעדם עד למועד הרשום מעלה ובטלפון 0586802111

 

תשובות לשאלות הבהרה יפורסמו באתר העיריה לכל המאוחר בתאריך 8/12/21 שעה 16:00

ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר העיריה ולרכוש אותם החל מתאריך 18.11.21 בתאום מראש בנייד 0544336220 עם לימור נסט בימים א-ה בין השעות 08:00-13:00 בשד' ביאליק 41 רמה"ש

נמצאו 4 תוצאות:

תיאור:

מובא בזה לידיעת הציבור, כי בעיריית רמת השרון התקבלה פנייה של "עמותת א.ל.ה" –אגודה למען האזרח הוותיק, מרכז יום לקשישים ומועדון לקשישים עצמאיים, בדבר הקצאת קרקע ומבנים.
הודעה זו מבוצעת בהתאם להוראות "נוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סימלית" שפורסם במסגרת חוזר מנכ"ל משרד הפנים 5/2001 והתיקונים אשר נוספו לו (להלן:"הנוהל").
אין בפרסום זה של העירייה משום התחייבות לקבל בקשה כלשהי להקצאת הקרקע.

מענה:

את המסמכים יש להגיש לאגף הנכסים וה-GIS בכתובת: אוסישקין 71 רמת השרון.
לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר בטל': 03-5483830

תיאור:

עיריית רמת השרון באמצעות אגף החינוך מודיעה בזאת על העמדת מתקנים עירוניים במוסדות חינוך בשעות אחר הצהרים בבתי הספר הבאים: חט"ב עלומים, חט"ב קלמן, תיכון אלון, תיכון רוטנברג .

 

  • תחומי הפעילות המוצעים:
  1. הרצאות בתחומי מדעי החיים, טכנולוגיה, מדעי החברה.
  2. לימודים לתואר ראשון ושני.
  3. פעילות בתחומי הטכנולוגיה.
  4. פעילויות בתחום המנהיגות העסקית.
  5. פעילות בתחום לימודי הליבה (מתמטיקה, אנגלית, עברית).
  6. פעילות בתחום  הכנה למבחן פסיכומטרי.
  7. פעילות בתחום הרפואה, הכימיה והביולוגיה.
  8. מרחבים ליזמות חברתית ערכית

 

  • המתקנים בהם תתאפשר הפעילות :

מעבדות כימיה, מעבדות ביולוגיה, מעבדות מחשבים, מעבדות פיסיקה כיתות אם, חדרי אומנות, אולמות כנסים

כיתות קטנות חדרי מגמות (רדיו, עריכת קולנוע).

מענה:

לקבלת פרטים, תיאום, וכל מידע נוסף יש לפנות למנהלת מחלקת על-יסודי זהבית גולדמן

בטל' :054-6640694  במייל: zehavit_g@ramat-hasharon.muni.il  ההצעה תכלול את שם הפונה ניסיון בתחום הפעילות המבוקשת, ואישורים רלוונטיים בתחום

תיאור:
עיריית רמת השרון מודיעה על העמדת מתקנים ואולמות ציבוריים לכלל המפלגות והרשימות הפוליטיות לשימוש מפלגתי
לשנים תשע"ט – תשפ"א  2021-2019בית יד לבנים ברמת השרון, רח' המחתרת 
זאת בכפוף להוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים מיום 7.10.07 ומיום 20.12.12השימוש במערכות ההגברה/תאורה/הקרנה המצויות באולמות עשוי להיות כרוך בתוספת תשלום.

מענה:

 

אסנת אוליאל – לימור, מנהלת בית יד לבנים

טל': 03-5483852  או במייל: osnat_l@ramat-hasharon.muni.il

תיאור:

עיריית רמת השרון מודיעה על העמדת מתקנים ואולמות ציבוריים לכלל המפלגות והרשימות הפוליטיות לשימוש מפלגתי
לשנים תשע"ט – תשפ"א  2021-2019

בית יד לבנים ברמת השרון, רח' המחתרת 
זאת בכפוף להוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים מיום 7.10.07 ומיום 20.12.12

השימוש במערכות ההגברה/תאורה/הקרנה המצויות באולמות עשוי להיות כרוך בתוספת תשלום.

 

מענה:

אסנת אוליאל – לימור, מנהלת בית יד לבנים

טל': 03-5483852  או במייל: osnat_l@ramat-hasharon.muni.il

"הדרך היחידה לעשות עבודה גדולה היא לאהוב את מה שאתה עושה" (סטיב ג'ובס)

עיריית רמת השרון רואה לנגד עיניה את חשיבות המשאב האנושי בארגון.

העירייה מפתחת ומטפחת את מנהליה ועובדיה תוך שאיפה לשיפור מתמיד של הממשקים בתוך הארגון ומעודדת יוזמה וחדשנות ומעודדת שיתופי פעולה, קבלת החלטות וחתירה למצוינות.

העיר רמת השרון חרטה על דיגלה את התפיסה לפיה הנגשת השירות לתושב היא זכות מונחלת לנותני השרות, באמצעות פיתוח, למידה, הנעה ובקרה.

נשמח לגייס לשורותינו אנשים מצוינים שיסייעו לנו להצעיד את העיר קדימה בדגש על מתן שירות מקצועי, יעיל, שקוף ואדיב.

לא נמצאו מסמכים.

"הדרך היחידה לעשות עבודה גדולה היא לאהוב את מה שאתה עושה" (סטיב ג'ובס)

עיריית רמת השרון רואה לנגד עיניה את חשיבות המשאב האנושי בארגון.

העירייה מפתחת ומטפחת את מנהליה ועובדיה תוך שאיפה לשיפור מתמיד של הממשקים בתוך הארגון ומעודדת יוזמה וחדשנות ומעודדת שיתופי פעולה, קבלת החלטות וחתירה למצוינות.

העיר רמת השרון חרטה על דיגלה את התפיסה לפיה הניגשת השירות לתושב היא זכות, מונחלת לנותני השרות, באמצעות פיתוח, למידה, הנעה ובקרה.

נשמח לגייס לשורותינו אנשים מצוינים שיסייעו לנו להצעיד את העיר קדימה בדגש על מתן שירות מקצועי, יעיל, שקוף ואדיב.

נמצאו 4 תוצאות:

תיאור:

12 שנ"ל לפחות, סיוע לילד/ה בפעילות התפעולית/הלימודית וצרכים מיוחדים והשתלבות בצוות החינוכי.

נא לשלוח קורות חיים לדוא"ל:      maayan_o@ramat-hasharon.muni.il

תיאור:

דרושות מרפאה בעיסוק וקלינאית תקשורת לעבודה מאתגרת בצוות רב טיפולי.

דרישות התפקיד: ניסיון 3 שנים בטיפול בילדים עם קשיים התפתחותיים

ורישיון עבודה של משרד הבריאות.

קורות חיים ותעודות ניתן לשלוח למייל: Rakefet@ramat-hasharon.muni.il

לפרטים: טל' 035405377

תיאור:

למרכז טיפולי "רקפת" ברמת השרון דרושים מורים להוראה מותאמת בשפה, מתמטיקה ואנגלית.

לגילאי ביה"ס היסודי והעל יסודי, לעבודה מאתגרת בצוות רב טיפולי.

דרישות התפקיד: ניסיון 5 שנים לפחות, מומחיות באסטרטגיות למידה,

העבודה משעות הצהרים, מינימום 10 שעות שבועיות.

קורות חיים ותעודות ניתן לשלוח למייל: Rakefet@ramat-hasharon.muni.il

לפרטים: טל' 035405377

* הבהרה: ניסוח בלשון זכר, במקרים שבהם כך נוסח, נעשה מטעמי נוחות בלבד. מובהר כי המשרות פתוחות לנשים וגברים כאחד.

צור קשר

הצטרפו לניוזלטר שלנו