דו"חות חניה

» מיום שליחת הבקשה לביטול הדו"ח יש להמתין עד שנה לקבלת התשובה.
» במידה והבקשה לביטול דו"ח נדחתה תשלח התשובה בדואר רשום.
» במידה ויבוטל הדו"ח תשלח תשובה בדואר רגיל.
» מיום קבלת תשובת התובע תינתן אפשרות לתשלום הקנס המקורי תוך 90 יום, או להגיש בקשה להישפט תוך 30 יום.
» אנא התאזר בסבלנות עד לקבלת תשובה בגין בקשתך לביטול הדו"ח.

אין לשלם את הדו"ח עד לקבלת מענה בכתב מהמחלקה המשפטית.
תשלום הדו"ח לפני קבלת המענה מהמחלקה המשפטית, משמעותו הודאה בעבירה ואין אפשרות להגיש  בקשה לביטול הדו"ח או בקשה להישפט לאחר התשלום.

עליך לפנות אך ורק למשרד עורכי דין א.ע.הורביץ בטל': 077-7741278
מחלקת הפיקוח אינה מטפלת בדוחות שהועברו לטיפולו של עורך הדין.

אגף הביטחון

שעות מענה טלפוני למתן שירות:

ימי א' עד ה', בין השעות 08:00 ועד 18:00

קבלת קהל פנים מול פנים (פרונטליות) – שימו לב: קבלת הקהל עברה לבניין העירייה, רחוב ביאליק 41, קומה 0

ימים א' עד ה' בין השעות 08:00 ועד 13:00

ובנוסף ביום ג' בין השעות 16:00 ועד 18:00

הצטרפו לניוזלטר שלנו