מחלקת רישוי עסקים

מחלקת רישוי עסקים מופקדת על אכיפת הוראות חוק רישוי עסקים, תקנות רישוי עסקים וצו רישוי עסקים, בו נקבעים פריטי העיסוק הטעונים רישיון עסק.

כמו-כן, מחלקת רישוי עסקים אחראית על מתן רישיונות והיתרים ע"פ חוקי העזר העירוניים כדוגמת רישיון לשילוט והיתר להוצאת שולחנות וכסאות.

מחלקת רישוי עסקים מלווה את בעלי העסק מהשלב המקדמי, בו הם מעוניינים לבדוק היתכנות להקמת עסק מסוים, ועד להנפקת רישיון העסק המאפשר את הפעלת העסק בהתאם להוראות החוק.

מחלקת רישוי עסקים מהווה גורם מקשר ומתווך בין בעלי העסק לבין גורמי האישור השונים (משטרת ישראל, רשות הארצית לכבאות והצלה, משרד הבריאות, המשרד להגנת הסביבה, משרד העבודה והרווחה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר וגורמים ממשלתיים נוספים לפי העניין) ותלווה אתכם לאורך תהליך רישוי העסק.

לתהליך העבודה של הרשות המקומית בטיפול בבקשה לרישיון עסק – לחצו כאן >

עדכון אגרת רישוי עסקים החל מ – 1 באפריל 2021 – לפרטים לחצו כאן > 

מחלקת רישוי עסקים, כחלק ממערך עסקים בעיר, אחראית לקיום פיקוח שוטף על ביצוע חוק רישוי עסקים התשכ"ח 1968 ומרכזת את נושא הנפקת רישיונות לעסקים טעוני רישוי.
מחלקת רישוי עסקים מלווה את בעל העסק בשלבים השונים של קבלת רישיון העסק.

באחריות המחלקה לרישוי עסקים בהליך מתן הרישיון
» הבטחת קיום דיני התכנון והבנייה ותקנות שירותי הכבאות
» איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים
» מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות
» בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו

רישוי עסקים הינו תחום מרכזי ברשות המקומית והוא מציב אתגרים לא מעטים, בהם הרפורמה לרישוי עסקים. 

כמו כן מופקדת המחלקה על טיפול בהוצאת היתרים לעסקים על פי חוקי העזר העירוניים.

קיימים תחומי רישוי שונים
» רישוי שטחי ישיבה והצבת פרגודים, בשטחים ציבוריים בחזית בתי אוכל
» רישוי אירועים ומופעים חד פעמיים
» רשיונות מיוחדים
» רשיונות לדוכנים זמניים
» רישוי שלטים
» פיקוח ואכיפת החוק, על מנת שהעסק יפעל על פי הרישיוןמחלקת רישוי עסקים

קבלת קהל בתיאום טלפוני מראש.

מומלץ לברר טלפונית אם ניתן לקבל את השרות באופן מקוון.

הצטרפו לניוזלטר שלנו