מחלקת רישוי עסקים

לאור המצב הקורונה- 

מה אסור ומה מותר – הפעלת מקום או עסק- פרטים כאן

דף מידע למוקדים תקנות סגר- פרטים כאן

מועדי תשלום הארנונה לעסקים קטנים ובינוניים- פרטים כאן

הסבר על תקנות הארכת רישיונות – פרטים כאן 

עיריית רמת השרון מודה לכל מי שהשתתף בכנס העסקים.
ניתן לשמור איתנו על קשר דרך הקישור – עסקים בעיר

מחלקת רישוי עסקים אחראית לקיום פיקוח שוטף על ביצוע חוק רישוי עסקים התשכ"ח 1968 ומרכזת את נושא הנפקת רישיונות לעסקים טעוני רישוי.
מחלקת רישוי עסקים מלווה את בעל העסק בשלבים השונים של קבלת רישיון העסק. קראו עוד

באחריות המחלקה לרישוי עסקים בהליך מתן הרישיון
» הבטחת קיום דיני התכנון והבנייה ותקנות שירותי הכבאות
» איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים
» מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות
» בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו

רישוי עסקים הינו תחום מרכזי ברשות המקומית והוא מציב אתגרים לא מעטים, בהם הרפורמה לרישוי עסקים. 

אודות הרפורמה לרישוי עסקים – קראו עוד


מחלקת רישוי עסקים

ימים ושעות קבלה:
א', ד' 8:30 – 12:30
ג' 16:00 – 18:00

 

הצטרפו לניוזלטר שלנו