מחלקת רישוי עסקים

עיריית רמת השרון מודה לכל מי שהשתתף בכנס העסקים.
ניתן לשמור איתנו על קשר דרך האתר. בברכה מח׳ רישוי עסקים.

מחלקת רישוי עסקים אחראית לקיום פיקוח שוטף על ביצוע חוק רישוי עסקים התשכ"ח 1968 ומרכזת את נושא הנפקת רישיונות לעסקים טעוני רישוי.
מחלקת רישוי עסקים מלווה את בעל העסק בשלבים השונים של קבלת רישיון העסק. קראו עוד

באחריות המחלקה לרישוי עסקים בהליך מתן הרישיון
» הבטחת קיום דיני התכנון והבנייה ותקנות שירותי הכבאות
» איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים
» מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות
» בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו

לקבלת כל המידע לבעלי העסקים בעיר לחצו כאן – עסקים בעיר

רישוי עסקים הינו תחום מרכזי ברשות המקומית והוא מציב אתגרים לא מעטים, בהם הרפורמה לרישוי עסקים. אודות הרפורמה לרישוי עסקים – קראו עוד


מחלקת רישוי עסקים

ימים ושעות קבלה:
א', ד' 8:30 – 12:30
ג' 16:00 – 18:00

 

הצטרפו לניוזלטר שלנו