העמוד מושבת

תושבות ותושבים יקרים, בעקבות שדרוג מערכת הפיקוח, עמודי האתר של אגף הביטחון יהיו מושבתים בין התאריכים 15-19.5.22. בימים אלו לא

להרחבה >>