פרוטוקולים ועדת כספים

פרוטוקול ועדת כספים מיום 31.8.23
פרוטוקול ועדת כספים מיום 21.5.23
סיכום עיקרי הדברים - ועדת כספים 2.3.23
סיכום עיקרי הדברים - ועדת כספים 26.2.23 (תקציב 2023)
פרוטוקול ועדת כספים מיום 15.12.22
סיכום עיקרי הדברים - ועדת כספים 5.9.22
סיכום עיקרי הדברים - ועדת כספים 20.6.22
סיכום עיקרי הדברים - ועדת הכספים 01.03.22
סיכום עיקרי הדברים - ועדת כספים 27.2.22
סיכום עיקרי הדברים - ועדת כספים 09.12.21
סיכום עיקרי הדברים - ועדת כספים 09.08.21
סיכום עיקרי הדברים - ועדת כספים 12.7.21
סיכום עיקרי הדברים - ועדת כספים 28.6.21
סיכום עיקרי הדברים - ועדת כספים מיום 19.5.21
סיכום עיקרי הדברים - ועדת כספים מיום 4.3.2021
פרוטוקול ועדת כספים מיום 31.12.2020
סיכום ועדת כספים מיום 8.11.2020
פרוטוקול ועדת כספים מיום 12.10.2020
פרוטוקול ועדת כספים מיום 16.9.2020
פרוטוקול ועדת כספים מיום 11.06.20
פרוטוקול ועדת כספים מיום 12.3.2020
פרוטוקול ועדת כספים מיום 20.11.2019
פרוטוקול ועדת כספים מיום 17.7.2019
אישור צו מיסים 2017
אישור תקציב 2016 ותקציב הפיתוח
פתיחת תב"ר חדש
אישור תקציב רגיל, תקציב כ"א ותקציב פיתוח 2017
דיווח על התוצאות הכספיות לרבעון 4 לשנת 2016
אישור צו מיסים 2018
עדכון תקציב רגיל
עדכון תב"רים 2016
תקציב 2018

צור קשר

הצטרפו לניוזלטר שלנו