עירייה > ישיבות מועצת העיר 2016

ישיבות מועצת העיר 2016

ישיבות מועצה מן המנייןקבצי שמעישיבות מועצה לא מן המנייןקבצי שמע
 פרוטוקול מס' 23 מתאריך 13.3.12016אודיופרוטוקול שלא מן המניין מס' 20 מתאריך 25.2.2016אודיו
 פרוטוקול מס' 24 מתאריך 3.4.2016אודיו

אודיו
פרוטוקול שלא מן המניין מס' 21 מתאריך 10.4.2016אודיו
פרוטוקול מן המניין מס' 25 מתאריך 1.5.2016אודיופרוטוקול שלא מן המניין מס' 22 מתאריך 15.5.2016אודיו
פרוטוקול  מן המניין מס' 26 מתאריך 5.6.2016פרוטוקול שלא מן המניין מס' 23 מתאריך 26.6.2016אודיו
פרוטוקול  מן המניין מס' 27 מתאריך 3.7.2016אודיופרוטוקול שלא מן המניין מס' 24 מתאריך 26.6.2016אודיו
פרוטוקול  מן המניין מס' 28 מתאריך 7.8.2016אודיופרוטוקול שלא מן המניין מס' 25 מתאריך 8.9.2016אודיו
פרוטוקול מן המניין מס' 29 מתאריך 4.9.2016אודיופרוטוקול שלא מן המניין מס' 26 מתאריך 9.10.2016אודיו
פרוטוקול מן המניין מס' 30 מתאריך 9.10.2016אודיופרוטוקול שלא מן המניין מס' 27 מתאריך 9.10.2016אודיו
פרוטוקול  מן המניין מס' 31 מתאריך 6.11.2016אודיופרוטוקול שלא מן המניין מס' 28 מתאריך 27.11.2016אודיו
פרוטוקול  מן המניין מס' 32 מתאריך 4.12.2016אודיופרוטוקול שלא מן המניין מס' 29 מתאריך 4.12.2016אודיו

פרוטוקולים של ישיבות מועצה בין השנים 2019-2003

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003

 

 


הצטרפו לניוזלטר שלנו


אני מאשר קבלת דיוור אלקטרוני

ליצירת קשר


roy_a@ramat-hasharon.muni.il

טלפון: 03-5483807

פקס: 03-5483887

רחוב ביאליק 41, רמת השרון