ישיבות מועצה 2019

ישיבות מועצה מן המנייןקבצי שמעישיבות מועצה לא מן המנייןקבצי שמע
פרוטוקול מן המניין מס' 1 מתאריך 12.12.2018אודיו


לצפייה בסרטון ישיבת המליאה
פרוטוקול שלא מן המניין מס' 1 מתאריך 23.1.2019אודיו
פרוטוקול מן המניין מס' 2 מתאריך 2.1.2019 אודיופרוטוקול שלא מן המניין מס' 2 מתאריך 3.2.2019אודיו
פרוטוקול מן המניין מס' 3 מתאריך 3.2.2019אודיופרוטוקול שלא מן המניין מס' 3 מתאריך 10.2.2019אודיו
פרוטוקול מן המניין מס' 4 מתאריך 3.3.2019אודיופרוטוקול שלא מן המניין מס' 4 מתאריך 20.2.2019אודיו
פרוטוקול מן המניין מס' 5 מתאריך 7.4.2019פרוטקול לא מן המניין מס' 5 מתאריך 12.6.2019
פרוטוקול מן המניין מס' 6 מתאריך 5.5.2019פרוטוקול שלא מן המניין מס' 6 מתאריך 30.7.19
פרוטוקול מן המניין מס' 7 מתאריך 2.6.2019פרוטוקול שלא מן המניין מס' 7 מתאריך 20.8.19
פרוטוקול מן המניין מס' 8 מתאריך 7.7.19פרוטוקול שלא מן המניין מס' 8 מתאריך 29.8.19
פרוטוקול מן המניין מס' 9 מתאריך 4.8.19
פרוטוקול מן המניין מס' 10 מתאריך 8.9.19
פרוטוקול מן המניין מס' 11 מתאריך 6.10.19
פרוטוקול מן המניין מס' 12 מתאריך > 3.11.2019פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מס' 9 מתאריך > 7.11.19
פרוטוקול מן המניין מס' 13 מתאריך > 1.12.19

צור קשר

הצטרפו לניוזלטר שלנו