עירייה > ישיבות מועצת העיר 2014

ישיבות מועצת העיר 2014

ישיבות מועצה מן המנייןישיבות מועצה לא מן המניין
פרוטוקול מס' 3 מתאריך 2/2/2014פרוטוקול שלא מן המניין מס' 3 מתאריך29.1.2014
פרוטוקול מס' 4 מתאריך 09/03/2014פרוטוקול שלא מן המניין מס' 4 מתאריך 6.4.2014
פרוטוקול מס' 5 מתאריך 06/04/2014פרוטוקול שלא מן המניין מס' 5 מתאריך 11.5.2014
פרוטוקול מס' 6 מתאריך 11/05/2014פרוטוקול שלא מן המניין מס' 6 מתאריך 1.6.2014
פרוטוקול מס' 7 מתאריך 08/06/2014פרוטוקול שלא מן המניין מס' 7 מתאריך 10.9.2014
מעקב החלטות מתאריך 25.11.13-2.2.14פרוטוקול שלא מן המניין מס' 8 מתאריך 21.9.2014
פרוטוקול מס' 8 מתאריך 6.7.2014פרוטוקול שלא מן המניין מס' 9 מתאריך 29.10.2014
פרוטוקול מס' 9 מתאריך 7.9.2014פרוטוקול שלא מן המניין מס' 10 מתאריך 29.10.2014
פרוטוקול מס' 10 מתאריך 19.102014פרוטוקול שלא מן המניין מס' 11 מתאריך 4.11.2014
מעקב החלטות מתאריך 25.11.13-19.10.14ישיבת מליאה מספר 12 ירד מסדר היום
פרוטוקול מס' 11 מתאריך 4.11.2014פרוטוקול שלא מן המניין מס' 13 מתאריך 18.11.2014
פרוטוקול מס' 12 ישיבה לא התקיימהפרוטוקול שלא מן המניין מס' 14 מתאריך 23.12.2014
פרוטוקול מס' 13 מתאריך 7.12.2014
מעקב החלטות מתאריך 4.11-7.12.14

פרוטוקולים של ישיבות מועצה בין השנים 2019-2003

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003


הצטרפו לניוזלטר שלנו


אני מאשר קבלת דיוור אלקטרוני

ליצירת קשר


roy_a@ramat-hasharon.muni.il

טלפון: 03-5483807

פקס: 03-5483887

רחוב ביאליק 41, רמת השרון