דרישות פרטניות מעסקים

מחובתו של בעל העסק לקיים את מלוא דרישות רשות הרישוי, הייחודיות לכל סוג עסק, כפי שמופיעות בחלק הדרישות הפרטניות להלן.

בגוף הדרישות מופיע מידע בנוגע לתוכניות בניין עיר (תב"ע).

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בכל הדרישות.
זאת כאמור בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלוונטיות לעסקו המופיעות  בפרק "דרישות כלליות מעסקים".

מומלץ לפנות לבעל מקצוע כדי לוודא, בין היתר, שהפעילות המבוקשת הינה בהתאם לדיני התכנון והבנייה ולהימנע מהוצאות מיותרות.

צור קשר

הצטרפו לניוזלטר שלנו