מידע לפני הקמת עסק

כמה גורמים יכולים להשפיע על אפשרותך להקים עסק:
– תוכנית בניין עיר (תב"ע).
– שטח העסק.
– חריגות בנייה, לעיתים צפויות בעיות בבתים שמשמשים גם למגורים וכדאי לברר בתקנות הבית המשותף.

בירור שכזה חשוב לגבי כל העסקים בין אם הם נדרשים לרישוי או לא.
מידע כזה חיוני בשלב ההתחלתי שכן, אם תדע זאת מראש – אולי תוכל לשנות במידת מה את היעוד של בית העסק (למשל – תוכל להקים מזנון במקום מסעדה), או שאולי תוכל לבקש חריגה.

בירור לגבי המקום חשוב שתברר:
– האם ניתן להקים עסק בכתובת שבחרת על פי התכניות ומגמות התכנון הקיימות.
– האם יש חריגות בנייה במבנה – כשרצוי מאוד לבדוק זאת במחלקת הפיקוח על הבניה.
הבירור יעשה על פי: תכניות המתאר, חוקי העזר העירוניים והתכניות לבניין ערים (תב"ע).

זכור! החשיבות לברור שכזה היא גם לגבי עסקים שלא נדרשים לקבל רישיון עסק.
תוכל לקבל את המידע הנחוץ על ידי פנייה ישירה לאגף הנדסה בעירייה, או בטלפון.

 בירור לגבי שטח העסק
חשוב גם שתבדוק האם השטח של המבנה מתאים לסוג העסק שבו אתה מעוניין וזאת על פי דרישות החוק. אם אתה מעוניין לפתוח עסק הקשור למזון – תוכל לבדוק זאת בעצמך,  לגבי בתי עסק אחרים – עליך לפנות למחלקת רישוי עסקים.

קשרי הגומלין שבין חוק התכנון והבניה וחוק רישוי עסקים >>
הדגשים לבעלי עסקים טעוני רישוי >>

מחלקת רישוי עסקים

ימים ושעות קבלה:
א', ד': 8:30 – 12:30
ג': 16:00 – 18:00

הצטרפו לניוזלטר שלנו