חוקי עזר עירוניים

דף זה מכיל מידע לידיעה כללית בלבד. הנוסח המחייב של חוקי העזר הוא זה המתפרסם ברשומות מעת לעת, והמידע המתפרסם כאן אינו מהווה תחליף למקורות ו/או לייעוץ משפטי. עיריית רמת השרון לא תישא בכל אחריות שהיא בגין הסתמכות על המידע המוצג באתר.

לחוקי העזר העירוניים באתר משרד הפנים – לחצו כאן

יש ללחוץ על השורה המבוקשת

חוק עזר לרמת השרון (סלילה), תשפ"ד 2024

חוק עזר לרמת השרון (תיעול), תשפ"ג 2023

חוק עזר לרמת השרון (שטחים ציבוריים פתוחים), תשפ"ג 2023 – שצ"פ

חוק עזר לרמת השרון (שטחים ציבוריים פתוחים), תשפ"ג 2023 – תשריט – שצ"פ

חוק עזר לרמת השרון (שילוט), תשע"ט 2018

חוק עזר לרמת השרון (רוכלים), התשע"ח-2017

חוק עזר לרמת השרון (אגרת תעודת אישור), התשע"ח-2017

חוק עזר לרמת השרון (הריסת מבנים מסוכנים), התשע"ח-2017

חוק עזר לרמת השרון (הצמדה למדד), התשמ"ד-1984

חוק עזר לרמת השרון (מניעת רעש), התשס"ב-2002

חוק עזר לרמת השרון (העמדת רכב וחנייתו), התש"ף-2020

חוק עזר לרמת השרון (אספקת מים), תשכ"ז1967

חוק עזר לרמת השרון (מבנים מסוכנים), התשנ"ג 1992

חוק עזר לרמת השרון (פיקוח על כלבים), תשכ"ט 1968

חוק עזר לרמת השרון (החזקת בעלי חיים), התשמ"ד 1984

חוק עזר לרמת השרון (עקירת עצים), תשל"ה 1974

חוק עזר לרמת השרון (שירותי קבורה נוספים), תשל"ה 1975

אימוץ חוק עזר לדוגמה בדבר הזרמת שפכי תעשיה למערכת ביוב בידי המועצה המקומית רמת השרון

חוק עזר לרמת השרון (שמות לרחובות ולוחיות-מספר בבנינים), תשל"ב 1972

אימוץ חוק עזר לדוגמה בדבר ניקוי מדרכות על ידי המועצה המקומית רמת השרון

חוק עזר לרמת השרון (רוכלים), תשכ"ז 1967

חוק עזר לרמת השרון (רשיונות לאופניים), תשי"ג 1953

חוק עזר לרמת השרון (שחיטת עופות), תשט"ז 1956

חוק עזר לרמת השרון (שימור רחובות), התשמ"א 1981

אימוץ חוק עזר לדוגמה בדבר החזקת מקלטים על ידי המועצה המקומית רמת השרון

חוק עזר לרמת השרון (אגרת תעודת אישור), תשל"ב 1971

חוק עזר לרמת השרון (הגנה על הצומח), תשי"ב1952

חוק עזר לרמת השרון (הדברת זבוב ים התיכון), תשכ"א 1961

חוק עזר לרמת השרון (הדברת טוואי התהלוכה של האורן), תשכ"א1961

חוק עזר לרמת השרון (הדברת עשבי בר), תשכ"א 1960

חוק עזר לרמת השרון (הסדרת גדר חיה), תשל"ב 1972

חוק עזר לרמת השרון (הסדרת השמירה), תשכ"ו 1965

חוק עזר לרמת השרון (חזירים ובשר חזיר), תש"ך 1959

חוק עזר לרמת השרון (עצים מסוכנים), תשל"ו1976

חוק עזר לרמת השרון (רחצה בבריכת שחיה), התשמ"ז1987

צור קשר

הצטרפו לניוזלטר שלנו