תשלום עבור רישיון עסק

מחלקת רישוי עסקים גובה אגרות שונות. מחיר לתשלום עבור הבקשה לרישיון מתעדכן ע"פ מדד משרד האוצר. התעריף המחייב הוא זה שיחושב במחלקת רישוי עסקים, ביום הפקת החיוב. שים לב, החישוב ע"פ כל פריט בנפרד, בהתאם לצו רישוי עסקים.

לתשלום מקוון  לחצו כאן 

*תעריפי האגרה צמודים למדד לפיכך ייתכנו שינויים במחיר האגרה.

נושאמחיר
אגרת בקשה לרישיון או היתר זמני לעסק324 ש"ח לפריט
אגרת כפל רישיון162 ש"ח
אגרת רישיון עסק – בחידוש רישיון, או אם לא שולמה אגרת בקשה לרישיון324 ש"ח לפריט
מחיר אגרת שולחנות וכסאות- ל- 10 מטר ראשונים לכל מטר נוסף 54.92 ש"ח436.95 ש"ח
אגרת סגירת חורף- ל-10 מטר ראשונים לכל מטר נוסף 54.92 ש"ח436.95 ש"ח

במקרה של שינוי בעסק
כל שינוי מחייב ברישיון חדש מטעם אגף רישוי עסקים, ואישור כל הגורמים החיצוניים לפי הקבוע בחוק  ובצו.
במקרה של שינוי סוג העסק, תוספת או צמצום סוגי עיסוקים, חייב בעל העסק להגיש בקשה חדשה, כאילו היה עסק חדש.
במקרה של שינוי במבנה – שינוי פנימי או חיצוני, למשל: תוספת או חלוקת חנות,חייב בעל העסק להגיש בקשה חדשה, ותוכנית סניטרית חדשה, כנהוג בעסק חדש.
במקרה של שינוי בעלות – כגון: תוספת או יציאת שותף, העברת בעלות, הכנסת מנהל קבוע, יש להגיש בקשה לועדה המייעצת לרישוי עסקים, לשינוי השם וקבלת רישיון חדש על שמו.
סגירת עסק – מחייב הודעה.

חידוש רישיון זמני
תוקף הרישיון, נקבע על פי סוג העסק, בהתאם לצו (רישוי עסקים התשנ"ה 1995).
מועד תוקף הרישיונות התקופתיים:
תוקף רישיון תקופתי לשנה אחת יסתיים ב- 31 בדצמבר של השנה שלאחר השנה שבה ניתן. תוקף רישיון תקופתי לשלוש שנים יסתיים ב- 31 בדצמבר של השנה השלישית שלאחר השנה שבה ניתן. תוקף רישיון תקופתי לחמש שנים יסתיים ב- 31 בדצמבר של השנה החמישית שלאחר השנה שבה ניתן.
עבור רישיונות זמניים – ראה את התקנות המתאימות.
לפחות כחודש וחצי לפני תום מועד פקיעת הרישיון, חייב בעל העסק, שרישיונו לתקופה מוגבלת, להגיש בקשה לחידוש רישיון העסק.
לצורך קבלת הרישיון המחודש ייבדק העסק.

תשובות אפשריות למגיש הבקשה:
אישור חידוש הרישיון – לאחר שהעסק נמצא עונה על כל הדרישות ויתקבלו האישורים הנדרשים, הרישיון יינתן כחוק.
אישור לקבלת היתר זמני – פירוט תנאים ומועד ביצוע, עד לקבלת אישור.
יתכן שידרשו תנאים מוקדמים שעל מגיש הבקשה למלא. מלוי תנאים אלו יאפשרו לקבל – או היתר זמני, או רישיון.
סירוב לקבלת רישיון – הסירוב יהיה מנומק.

מחלקת רישוי עסקים

ימים ושעות קבלה:
א', ד': 8:30 – 12:30
ג': 16:00 – 18:00

הצטרפו לניוזלטר שלנו