עסקים טעוני רישיון ע"פ צו 2013

עסקים טעוני רישיון – עיבוד על פי הצו

הצו לרישוי עסקים התשע"ג-2013, מהווה הבהרה ופירוט לחוק לרישוי עסקים תשכ"ח 1998. לצורך קיצור הוא יכונה במינוח "הצו". על פי הצו מוינו העסקים החייבים ברישוי לעשר קבוצות.

מחלקת רישוי עסקים

ימים ושעות קבלה:
א', ד': 8:30 – 12:30
ג': 16:00 – 18:00

הצטרפו לניוזלטר שלנו