הודעה לציבור בנושא: חוק הקייטנות (רישוי ופיקוח)

בהתאם לחוק הקייטנות (רישוי ופיקוח) התש"ן – 1990 הודעה לציבור בנושא חוק הקייטנות
ועפ"י תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים לקייטנות ומחנות נופש) תשל"ו – 1975 חייבת קייטנה ברישיון לניהול עסק.חוק הקייטנות מעודכן.
כל המעוניין להפעיל קייטנה, מתבקש לפנות למח' רישוי עסקים בעירייה להגשת בקשה וקבלת הנחיות.לצורך קבלת מידע ניתן להיכנס לאתר משרד החינוך בלינק המצורף

טפסים להורדה:
בקשה ממשרד החינוך לקיום קייטנה

טופס משרד הבריאות לקיום קייטנה

מחלקת רישוי עסקים

ימים ושעות קבלה:
א', ד': 8:30 – 12:30
ג': 16:00 – 18:00

הצטרפו לניוזלטר שלנו