מחלקת רישוי עסקים

שד' ביאליק 41 רמת השרון
קבלת קהל:
ימים א', ד',ה בין השעות 12:30-8:30
יום ג בין השעות 18:00-16:00
טלפון:  03-5483849
פקס:  03-5472310

» לפניות למנהלת המחלקה לרישוי עסקים, שרי חובב  לחצו כאן

קו-רמש

רישוי עסקים הינו תחום מרכזי ברשות המקומית והוא מציב אתגרים לא מעטים, בהם הרפורמה לרישוי עסקים.
מטרת הרפורמה נועדה בראש ובראשונה להסיר חסמים העומדים בפני בעל העסק ולהקל התהליך הרישוי.
לנוחות בעלי העסקים, רוכזו באתר העירוני ובאתר משרד הפנים, כל הדרישות מבעלי העסקים בהתאם לרפורמה, לרבות כל המסמכים והתנאים: זאת, בהתאם לחוק רישוי עסקים התשכ"ח- 1968.
להרחבה אודות הרפורמה לרישוי עסקים – לחצו כאן

מחלקת רישוי עסקים אחראית לקיום פיקוח שוטף על ביצוע חוק רישוי עסקים התשכ"ח 1968   ומרכזת את נושא הנפקת רישיונות לעסקים טעוני רישוי.
מחלקת רישוי עסקים מלווה את בעל העסק בשלבים השונים של קבלת רישיון העסק.

 באחריות המחלקה לרישוי עסקים בהליך מתן הרישיון
» הבטחת קיום דיני התכנון והבנייה ותקנות שירותי הכבאות
» איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים
» מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות
» בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו

כמו כן מופקדת המחלקה על טיפול בהוצאת היתרים לעסקים על פי חוקי העזר העירוניים.

קיימים תחומי רישוי שונים
» רישוי שטחי ישיבה והצבת פרגודים, בשטחים ציבוריים בחזית בתי אוכל
» רישוי אירועים ומופעים חד פעמיים
» רשיונות מיוחדים
» רשיונות לדוכנים זמניים
» רישוי שלטים
» פיקוח ואכיפת החוק, על מנת שהעסק יפעל על פי הרישיון

מידע נוסף :

חוק וצו תקנות רישוי עסקים

עסקים טעוני רישיון ע"פ צו 2013

מידע לפני הקמת עסק

עקרונות לטיפול בבתי אוכל בנושא מניעת מפגעי זיהום אוויר וריחות

תשלום עבור רישיון

נגישות בתי עסק בעיר

שילוט

הודעות לציבור:
חוק הקייטנות – רישוי ופיקוח 

בהתאם לחוק הקייטנות (רישוי ופיקוח) התש"ן – 1990
ועפ"י תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים לקייטנות ומחנות נופש) תשל"ו – 1975 חייבת קייטנה ברישיון לניהול עסק.חוק הקייטנות מעודכן.
כל המעוניין להפעיל קייטנה, מתבקש לפנות למח' רישוי עסקים בעירייה להגשת בקשה וקבלת הנחיות.
קבלת קהל בימים: א,ד',ה בין השעות 08:30-12:30
לבירורים ניתן להתקשר לטל' 03-5483816, 03-5483849
או בדוא"ל
לצורך קבלת מידע ניתן להיכנס לאתר משרד החינוך בלינק המצורף