תשלומים נדרשים

שלב מס' 3 – תשלומים נדרשים (מחלקת אישורי טאבו)

המבקש יפנה למחלקת אישורים לטאבו באגף ההנדסה, בכדי לקבל את מידע על חבויות כספיות אותן יש לשלם כתנאי לקבלת האישור.

דרישות לתשלום היטל השבחה יימסרו לנישום ע"י שמאי העירייה באמצעות המייל של אגף ההשבחה. תשלום בגין היטל השבחה מתבצע באמצעות העברה בנקאית.

לאחר קבלת דרישות התשלום להיטלי תיעול ופיתוח, ניתן לשלם באתר האינטרנט באמצעות מספר מסלקה המופיע על גבי דרישת התשלום, או באמצעות כרטיס אשראי במחלקת הגבייה.

ייתכן כי במהלך הבדיקה יימצא כי קיימים חובות כספיים גם לתאגיד המים, אותם יש לשלם ישירות לתאגיד המים "שרונים".

שלבים בהליך הגשת הבקשה (לחיצה על כל שלב תוביל למידע נרחב לגביו):
הגשת הבקשה
בדיקת הבקשה
תשלומים נדרשים
קבלת אישור לרשם המקרקעין (טאבו)
הארכת תוקף אישור שפג תוקפו
מועדי מתן שירות ודרכי יצירת קשר
קישורים חשובים

צור קשר

הצטרפו לניוזלטר שלנו