תשלומים נדרשים

שלב מס' 3 – תשלומים נדרשים (מחלקת אישורי טאבו)

המבקש יפנה לאחראית אישורים לטאבו באגף ההנדסה, בכדי לקבל את מידע על חבויות כספיות אותן יש לשלם כתנאי לקבלת האישור [דוא"ל אחראית אישורים לטאבו].

דרישות לתשלום היטל השבחה יימסרו לנישום ע"י שמאי העירייה [דוא"ל שמאי העירייה].

לאחר קבלת דרישות התשלום, יפנה המבקש למחלקת הגבייה ויקבל שוברים לתשלום בקופת העירייה. התשלום מתבצע במזומן או ע"י המחאה בנקאית לפקודת עיריית רמת השרון. המחאה אישית לא תתקבל.

ייתכן כי במהלך הבדיקה יימצא כי קיימים חובות כספיים גם לתאגיד המים, אותם יש לשלם ישירות לתאגיד המים "שרונים".

שלבים בהליך הגשת הבקשה (לחיצה על כל שלב תוביל למידע נרחב לגביו):
הגשת הבקשה
בדיקת הבקשה
תשלומים נדרשים
קבלת אישור לרשם המקרקעין (טאבו)
הארכת תוקף אישור שפג תוקפו


מועדי מתן שירות ודרכי יצירת קשר
קישורים חשובים

 

צור קשר

הצטרפו לניוזלטר שלנו