תפריט

הארכת תוקף אישור שפג תוקפו

על המבקש להציג במחלקת הגבייה את האישור שברצונו להאריך את תוקפו, ולהגיש בקשה להארכת תוקף, הכרוכה בתשלום אגרת אישור.
הבקשה תועבר על-ידי מחלקת הגביה למחלקת הנדסה לצורך בדיקה, כאשר אם חלפו 6 חודשים ממועד המדידה של הנכס, יישלח מודד לבדיקה נוספת.

הארכת האישור תינתן רק לאחר שסולקו כל התשלומים החלים על הנכס עד ליום האחרון לתוקף האישור.

תהליך הבקשה להארכת תוקף/קבלת ההארכה ניתן לביצוע באמצעות הדואר/דואר אלקטרוני liat_b@ramat-hasharon.muni.il

שלבים בהליך הגשת הבקשה (לחיצה על כל שלב תוביל למידע נרחב לגביו):
הגשת הבקשה
בדיקת הבקשה
תשלומים נדרשים
קבלת אישור לרשם המקרקעין (טאבו)


הארכת תוקף אישור שפג תוקפו

מועדי מתן שירות ודרכי יצירת קשר
קישורים חשובים

צור קשר

  • moked106@Ramat-Hasharon.muni.il

הצטרפו לניוזלטר שלנו