הארכת תוקף אישור שפג תוקפו

על המבקש להגיש בקשה להארכת תוקף באתר האינטרנט (תחת "טופס אישור לטאבו"). הבקשה כרוכה בתשלום אגרת אישור. יש לצרף לבקשה גם את האישור שפג תוקפו.
הבקשה תועבר על-ידי מחלקת הגביה למחלקת אישורים לטאבו לצורך בדיקה, כאשר אם חלפו 6 חודשים ממועד המדידה של הנכס, יישלח מודד לבדיקה נוספת.

הארכת האישור תינתן רק לאחר שסולקו כל התשלומים החלים על הנכס עד ליום האחרון לתוקף האישור.

שלבים בהליך הגשת הבקשה (לחיצה על כל שלב תוביל למידע נרחב לגביו):
הגשת הבקשה
בדיקת הבקשה
תשלומים נדרשים
קבלת אישור לרשם המקרקעין (טאבו)


הארכת תוקף אישור שפג תוקפו

מועדי מתן שירות ודרכי יצירת קשר
קישורים חשובים

צור קשר

הצטרפו לניוזלטר שלנו