הגשת בקשה לקבלת אישור לטאבו

שלב מס' 1 – הגשת הבקשה לקבלת אישור לטאבו (מחלקת הגביה)

למילוי טופס אישור לטאבו/הארכת תוקף אישור קיים – לחצו כאן

לצורך הגשת בקשה לקבלת אישור לרשם המקרקעין, על המבקש להגיש בקשה מקוונת בקישור המצורף מעלה, או לפנות למחלקת הגביה בעירייה במהלך שעות הפעילות, ובצירוף המסמכים הנדרשים, כמפורט בהמשך.

תשלום אגרה:

קבלת האישור כרוכה בתשלום אגרת אישור בהתאם לקבוע בחוק העזר (תעריפי חוק העזר צמודים ומתעדכנים מדי חודש).

מדידת הנכס:


כל בקשה למתן אישור לרשם המקרקעין מותנה במדידה פיסית של הנכס, כאשר המדידה מתבצעת על חשבון העירייה). 
מגיש הבקשה יופנה למודד מטעם העירייה לצורך תיאום ביצוע מדידה בנכס. המודד יגיש את תוצאות המדידה לעירייה ועל פיה תיבדק הבקשה.

על המבקש להגיש את המסמכים הבאים:


סוג העסקההמסמכים הנדרשים
(בנוסף לנסח טאבו)
עסקת מכרנסח טאבו מעודכן של הנכס, חוזה מכר (עותק שלם של חוזה מכר חתום בידי המוכר והקונה).
במידה והנכס רשום בחברה משכנת יש להמציא אישור זכויות חברה משכנת + תשריט חברה משכנת. במידה ורשום ברשות מקרקעי ישראל יש לצרף אישור זכויות רמ"י.
באם קיים יש לצרף הסכם שיתוף + תשריט שיתוף.
העברה בין בני משפחה ללא תמורהנסח טאבו מעודכן של הנכס, תצהיר העברה מהנותן ומהמקבל (מאומתים ע"י עו"ד) או הסכם מכר ללא תמורה
חכירה/הארכת חכירהנסח טאבו מעודכן של הנכס, חוזה חכירה
העברה עקב גירושיןנסח טאבו מעודכן של הנכס, הסכם גירושין חתום ע"י בית משפט ותעודת גירושין.
העברה מנאמן לנהנהנסח טאבו מעודכן של הנכס, הסכם נאמנות. יש לצרף נסח טאבו, הסכם נאמנות, הסכם רכישה היסטורי.
רישום בית משותף/תיקון צו בית משותףנסח טאבו מעודכן של הנכס, תקנון מוסכם, תיק בית משותף קיים, תיק בית משותף מתוקן (כולל צו, תקנון ותשריט), נסח טאבו מעודכן ותצהיר המדווח לרשות המיסים.
רישום הסכם שיתוףנסח טאבו מעודכן של הנכס, תקנון מוסכם, יש לצרף נסח טאבו + הסכם שיתוף + תשריט שיתוף.
רישום משכנתאנסח טאבו מעודכן.

ייפוי כוח:
כאשר המבקש הוא מיופה כוח/מקבל הנכס יש להגיש ייפוי כוח מאת מעביר הנכס.

לתשומת לבכם: העברת זכויות בדרך של ירושה/צוואה אינה מחייבת קבלת אישור לרשם המקרקעין.

שלבים בהליך הגשת הבקשה (לחיצה על כל שלב תוביל למידע נרחב לגביו):
בדיקת הבקשה
תשלומים נדרשים
קבלת אישור לרשם המקרקעין (טאבו)
הארכת תוקף אישור שפג תוקפו

מועדי מתן שירות ודרכי יצירת קשר
קישורים חשובים

צור קשר

הצטרפו לניוזלטר שלנו