• עירייה
  • קבלת האישור (מחלקת אישורי טאבו)

קבלת האישור (מחלקת אישורי טאבו)

לאחר הצגת אישורי תשלום בנוגע לכל החובות וההיטלים שנדרשו, יימסר האישור לרשם המקרקעין ע"י מחלקת אישורים לטאבו במינהל ההנדסה.

תוקף האישור הינו עד 4 חודשים ממועד קבלת האישור, בתנאי שישולמו מלוא התשלומים המגיעים לעירייה מאת בעל הנכס בגין הנכס לתקופה זו.

שלבים בהליך הגשת הבקשה (לחיצה על כל שלב תוביל למידע נרחב לגביו):
הגשת הבקשה 
בדיקת הבקשה
תשלומים נדרשים
קבלת אישור לרשם המקרקעין (טאבו)
הארכת תוקף אישור שפג תוקפו
מועדי מתן שירות ויצירת קשר
קישורים חשובים

צור קשר

הצטרפו לניוזלטר שלנו