• עירייה
  • קבלת האישור (מחלקת אישורי טאבו)

קבלת האישור (מחלקת אישורי טאבו)

לאחר הצגת אישורי תשלום בנוגע לכל החובות וההיטלים שנדרשו, יימסר האישור לרשם המקרקעין ע"י אחראית אישורים לטאבו במחלקת ההנדסה.

תוקף האישור הינו עד 4 חודשים ממועד קבלת האישור, בתנאי שישולמו מלוא התשלומים המגיעים לעירייה מאת בעל הנכס בגין הנכס לתקופה זו.

ניתן לקבל את האישור גם בדואר, בכפוף לתיאום מראש עם אחראית אישורים לטאבו.

שלבים בהליך הגשת הבקשה (לחיצה על כל שלב תוביל למידע נרחב לגביו):
הגשת הבקשה 
בדיקת הבקשה
תשלומים נדרשים
קבלת אישור לרשם המקרקעין (טאבו)
הארכת תוקף אישור שפג תוקפו

מועדי מתן שירות ויצירת קשר
קישורים חשובים

 

צור קשר

הצטרפו לניוזלטר שלנו