ישיבות מועצה 2020

ישיבות מועצה מן המנייןתאריךקבציםישיבות מועצה לא מן המנייןתאריךקבצים
פרוטוקול ישיבה שלא מן המניין מס' 16
17.11.20
לצפייה בשידור (חלק א')
לצפייה בשידור (חלק ב')
פרוטוקול ישיבה שלא מן המניין מס' 15
17.11.20
לצפייה בשידור
פרוטוקול ישיבה שלא מן המניין מס' 14
25.10.20
לצפייה בשידור (חלק א')
לצפייה בשידור (חלק ב')
פרוטוקול ישיבה שלא מן המניין מס' 13
25.10.20
לצפייה בשידור
פרוטוקול מן המניין מס' 23
6.12.2020
פרוטוקול מן המניין מס' 22
8.11.2020
לצפייה בשידור
פרוטוקול מן המניין מס' 21
18.10.2020
לצפייה בשידור (חלק א')
לצפייה בשידור (חלק ב')
פרוטוקול מן המניין מס' 20
06.09.2020
לצפייה בשידור
פרוטוקול מן המניין מס' 19
02.08.2020
לצפייה בשידור
פרוטוקול ישיבה שלא מן המניין מס 10 - אישור תקציב 2020
26.3.2020
לצפייה בשידור
פרוטוקול מן המניין מס' 18
12.07.2020
לצפייה בשידור
פרוטוקול ישיבה שלא מן המניין מס' 12
25.06.2020
לצפייה בשידור
פרוטוקול ישיבה שלא מן המניין מס' 11לצפייה בשידור
פרוטוקול מן המניין מס' 17
07.06.2020
לצפייה בשידור
פרוטוקול מן המניין מס' 16
17.5.20
לצפייה בשידור
פרוטוקול ישיבה שלא מן המניין מס' 13
25.10.20
לצפייה בשידור
פרוטוקול ישיבה שלא מן המניין מס' 14
25.10.20
לצפייה בשידור (חלק א')
לצפייה בשידור (חלק ב')
פרוטוקול ישיבה שלא מן המניין מס' 15
17.11.20
לצפייה בשידור
פרוטוקול ישיבה שלא מן המניין מס' 16
17.11.20
לצפייה בשידור (חלק א')
לצפייה בשידור (חלק ב')
פרוטוקול מן המניין מספר 15
2.2.2020
לצפייה בשידור
פרוטוקול מן המניין מספר 14
5.1.2020
לצפייה בשידור

צור קשר

הצטרפו לניוזלטר שלנו