ישיבות מועצה 2017

ישיבות מועצה מן המנייןקבצי שמעישיבות מועצה לא מן המנייןקבצי שמע
פרוטוקול מן המניין מס' 33 מתאריך 8.1.2017אודיופרוטוקול שלא מן המניין מס' 30 מתאריך 8.1.2017אודיו
פרוטוקול מן המניין מס' 34 מתאריך 5.2.2017אודיופרוטוקול שלא מן המניין מס' 31 מתאריך 15.1.2017אודיו
פרוטוקול מן המניין מס' 35 מתאריך 5.3.2017אודיו פרוטוקול שלא מן המניין מס' 32 מתאריך 15.3.2017אודיו
  פרוטוקול מן המניין מס' 36 מתאריך 2.4.2017אודיופרוטוקול שלא מן המניין מס' 33 מתאריך 15.3.2017אודיו
פרוטוקול מן המניין מס' 37 מתאריך 7.5.2017אודיופרוטוקול שלא מן המניין מס' 34 מתאריך 2.4.2017אודיו
   פרוטוקול מן המניין מס' 38 מתאריך 4.6.2017אודיו פרוטוקול שלא מן המניין מס' 35 מתאריך 4.6.2017אודיו
פרוטוקול מן המניין מס' 39 מתאריך 2.7.2017 אודיופרוטוקול שלא מן המניין מס' 36 מתאריך 14.8.2017אודיו
 פרוטוקול מן המניין מס' 40 מתאריך 6.8.2017אודיו  פרוטוקול שלא מן המניין מס' 37 מתאריך 14.8.2017   אודיו
פרוטוקול מן המניין מס' 41 מתאריך 10.9.2017אודיו פרוטוקול שלא מן המניין מס' 38 מתאריך 1.10.2017אודיו
פרוטוקול מן המניין מס' 42 מתאריך 1.10.2017אודיו פרוטוקול שלא מן המניין מס' 39 מתאריך 22.10.2017אודיו
פרוטוקול מן המניין מס' 43 מתאריך 5.11.2017אודיופרוטוקול שלא מן המניין מס' 40 מתאריך 29.10.2017אודיו
פרוטוקול מן המניין מס' 44 מתאריך 3.12.2017אודיופרוטוקול שלא מן המניין מס' 41 מתאריך 26.11.2017אודיו
פרוטוקול לא מן המניין מס' 42 מתאריך 3.12.2017אודיו
פרוטוקול שלא מן המניין מס' 43 מתאריך 24.12.2017אודיו

פרוטוקולים של ישיבות מועצה בין השנים 2019-2003

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003

צור קשר

הצטרפו לניוזלטר שלנו