קבלת האישור – מחלקת אישורי טאבו

לאחר הצגת אישורי תשלום כל החובות וההיטלים שנדרשו , יינתן האישור לרשום המקרקעין ע"י אחראית אישורים לטאבו במחלקת ההנדסה.

תוקף האישור הינו עד 4 חודשים ממועד קבלת האישור בתנאי שישולמו מלוא התשלומים המגיעים לעירייה מאת בעל הנכס בגין הנכס לתקופה זו.

ניתן לקבל את האישור גם בדואר, זאת לאחר תיאום מראש עם אחראית אישורים לטאבו.

שלבים בהליך להגשת הבקשה:
לחיצה על כל שלב תוביל למידע נרחב
הגשת הבקשה /
בדיקת הבקשה/
תשלומים נדרשים/
קבלת אישור לרשם המקרקעין (טאבו)/
הארכת תוקף אישור שפג תוקפו/
ימים ושעות מתן שירות ויצירת קשר
קישורים חשובים