קבלת האישור – מחלקת אישורי טאבו

לאחר הצגת אישורי תשלום כל החובות וההיטלים שנדרשו , יינתן האישור לרשום המקרקעין ע"י אחראית אישורים לטאבו במחלקת ההנדסה.

תוקף האישור הינו בהתאם להסדרת חיובי הארנונה וזאת עד 4 חודשים ממועד הגשת הבקשה מאת בעל הנכס/מבקש.

ניתן לקבל את האישור גם בדואר, זאת לאחר תיאום מראש עם אחראית אישורים לטאבו.

שלבים בהליך להגשת הבקשה:
לחיצה על כל שלב תוביל למידע נרחב
הגשת הבקשה /
בדיקת הבקשה/
תשלומים נדרשים/
קבלת אישור לרשם המקרקעין (טאבו)/
הארכת תוקף אישור שפג תוקפו/
ימים ושעות מתן שירות ויצירת קשר
קישורים חשובים