פרוטוקולים ודוחות

עיריית רמת השרון דוגלת בעיקרון השקיפות ובשיתוף הציבור הרחב בתהליכי קבלת ההחלטות הנוגעות לניהול ועיצוב החיים בעיר.

מדי שנה מקפידה העירייה לפרסם דו"חות ופרוטוקולים המסכמים ומעדכנים בדבר החלטות ופעולות העירייה בתחומים העירוניים השונים.


מועצת עיר

דוחות מסכמים לפעילויות העירייה- דוחות לתושב

ישיבות מועצת העיר

דוח מעקב החלטות 2016-2017-2018-2019

דוח מעקב החלטות 2020

דוח מעקב החלטות 2021

פרוטוקולים ועדות העירייה

קריאת נוהל שמות מקומות ציבוריים בעיר


כספים

פרוטוקולים ועדת כספים

תמצית דוחות כספיים 

דוחות מבקר העירייה

צווי ארנונה

תקציב עיריית רמת השרון

נוהל לאישור גיוס וקבלה של תרומות על ידי רשויות מקומיות

תוספת מספר 1 לנוהל לאישור גיוס וקבלה של תרומות על ידי רשויות מקומיות

דו"ח תקופתי לשירותי הגבייה לשנת 2023


הנדסה

הועדה המקומית לתכנון ובנייה

ישיבות ועדה מקומית


גופים עירוניים

דוחות איכות המים תאגיד המים והביוב "שרונים"

דוחות כספיים "רימונים" – החברה הכלכלית של רמת השרון


איכות הסביבה

מיקום אנטנות סלולריות ברמת-השרון

מתקני מיחזור הפרוסים ברחבי העיר

ממצאי סקר גז וקרקע


תחבורה 

צור קשר

הצטרפו לניוזלטר שלנו