ישיבות מועצת העיר

 

מועצת העיר מתכנסת אחת לחודש בכל יום א' הראשון בחודש, לישיבה מן המניין, אלא אם כן החליטה על פגרה שנתית שאינה יכולה לעלות על חודשיים. בנוסף מתקיימות מעת לעת ישיבות שלא מן המניין לדיון בנושאים מיוחדים. כל ישיבות המועצה פתוחות לקהל הרחב, לשמיעת הדיונים.

עיריית רמת השרון מפרסמת את הפרוטוקולים של ישיבות המועצה במסגרת שקיפות ושילוב הציבור .

ישיבות מועצת העיר 2023
ישיבות מועצת העיר 2022
ישיבות מועצת העיר 2021
ישיבות מועצת העיר 2020
ישיבות מועצת העיר 2019
ישיבות מועצת העיר 2018
ישיבות מועצת העיר 2017
ישיבות מועצת העיר 2016
ישיבות מועצת העיר 2015
ישיבות מועצת העיר 2014
ישיבות מועצת העיר 2013
ישיבות מועצת העיר 2012
ישיבות מועצת העיר 2011
ישיבות מועצת העיר 2010
ישיבות מועצת העיר 2009
ישיבות מועצת העיר 2008
ישיבות מועצת העיר 2007
ישיבות מועצת העיר 2006
ישיבות מועצת העיר 2005
ישיבות מועצת העיר 2004
ישיבות מועצת העיר 2003

צור קשר

הצטרפו לניוזלטר שלנו