טפסי אגף החינוך

טפסים מקוונים
כתב הצהרה והתחייבות להורים עצמאיים (לא נשואים, גרושים/פרודים/יחידניים)- גני ילדים
כתב הצהרה והתחייבות להורים עצמאיים (לא נשואים, גרושים/פרודים/יחידניים)- בתי ספר
טופס בקשה ללימודי חוץ – בתי ספר יסודיים
טופס בקשה ללימודי חוץ -גני ילדים
טופס בקשה לביטול רישום בתי ספר
טופס בקשה לביטול רישום לגני ילדים
כתב התחייבות לתשלום
שאלון רישום לגני ילדים
שרות פסיכולוגי- חינוכי
ויתור סודיות – טופס בקשה למסירת מידע פסיכולוגי
טופס בקשה לקבלת מידע בדואר אלקטרוני
שאלון להורים בשלות לכתה א'
טופס הסכמת הורים להתערבות פסיכולוגית לבנם/ בתם
נגישות מוסדות חינוך
טופס בקשת הורים להנגשה פרטנית
תהילך הגשת בקשה להנגשה פרטנית
הנחיות בדבר הנגשה פרטנית לתלמיד ולהורה
רשימת מסמכים שישי לצרף לבקשה
טפסים להורדה
טופס בקשה העברה מגן לגן
טופס בקשה לפגישה עם מנהלת המח' לגיל הרך וקדם יסודי
טופס בקשת הורים להנגשה פרטנית
הוראת קבע או כרטיס אשראי תשפא
טופס ערעור על החלטת הרשות המקומית בדבר שיבוץ לבית ספר

טפסים מקוונים
כתב הצהרה והתחייבות להורים עצמאיים (לא נשואים, גרושים/פרודים/יחידניים)
כתב הצהרה והתחייבות להורים עצמאיים (לא נשואים, גרושים/פרודים/יחידניים)- גני ילדים
טופס בקשה לביטול רישום לגני ילדים
טופס בקשה לביטול רישום לבתי ספר
טופס בקשה ללימודי חוץ -גני ילדים
טופס בקשה ללימודי חוץ- בתי ספר יסודיים
כתב התחייבות לתשלום
טופס בקשה להסעה לזכאים

צור קשר

  • moked106@ramat-hasharon.muni.il

הצטרפו לניוזלטר שלנו