עירייה > כללי > טופס בקשה ללימודי חוץ

טופס בקשה ללימודי חוץ

במקרה של הורים עצמאיים(לא נשואים, גרושים/פרודים/יחידניים) יש למלא את
"כתב הצהרה והתחייבות להורים עצמאיים (לא נשואים, גרושים/פרודים/יחידניים)" בתי ספר

טופס בקשה ללימודי חוץ

  • פרטי הילד/ים

  • הצהרת ההורה:

    פרטי ההורה של הילד/ים הכתובים מעלה
    חובה למלא ולשלוח כתב הצהרה להורים עצמאיים (לא נשואים, גרושים, פרודים ויחידניים)
  • פרטי הבקשה

  • הסיבה לבקשת אישור לימודי חוץ

  • טופס שלא יצורפו אליו כל המסמכים הנדרשים – לא יטופל. במקרה של הורים עצמאיים (לא נשואים) גרושים/פרודים יש לצרף "כתב הצהרה והתחייבות בענייני חינוך להורים גרושים/פרודים". הח"מ יישא בכל האחריות בגין נזקים שיגרמו, היה והמידע שנמסר לא היה נכון. כתב ההצהרה חייב להיות תקף למועד הרישום.
הצטרפו לניוזלטר שלנו


אני מאשר קבלת דיוור אלקטרוני

טופס בקשה ללימודי חוץ

ליצירת קשר