השירות הפסיכולוגי החינוכי

קרן גל- מיכלזון, מנהלת השרות הפסיכולוגי החינוכי

השרות הפסיכולוגי החינוכי (שפ״ח) ברמת השרון, הינו מחלקה באגף החינוך בעירייה שמטרתה קידום התפתחותם הרגשית המיטבית של התלמידים במערכות החינוך בעיר.


עבודת הפסיכולוג החינוכי מתמקדת בייעוץ חינוכי וטיפולי לצוותים, לוועדות מקצועיות, לצד אבחון וטיפול ישיר בילדים והוריהם. השירות ניתן לתלמידי מערכות בעיר החל ממעונות היום ועד התיכוניים.
השירות הפסיכולוגי החינוכי שותף לגופים בקהילה העוסקים בקידום הילד ורווחתו.


איך פונים אלינו?

בתחילת כל שנת עבודה פסיכולוג המסגרת החינוכית בונה תכנית עבודה בהתאם לצרכי המערכת באותה שנה, ובאופן מתואם עם מנהל/ת הגן או מנהל/ת בית הספר.

מרבית שעות עבודתו של הפסיכולוג החינוכי מוקצות לייעוץ והכוונה לאנשי החינוך, ולהשתתפות בישיבות ודיונים רב-מקצועיים לשם קידומם של ילדי המערכת. יחד עם זאת, ישנם מקרים בהם עולה צורך במפגש פרטני עם הילד או הוריו, אם לשם ייעוץ, התערבות טיפולית ואם לצרכי אבחון והערכה. מרבית ההפניות לפסיכולוג נעשות על ידי הצוות החינוכי, אך ניתן גם לפנות באופן עצמאי ישירות לשירות הפסיכולוגי-חינוכי.

במצבי חירום, פסיכולוג המסגרת נותן תמיכה וייעוץ הן למסגרות החינוכיות והן למשפחות.

הסכמה ושותפות ההורים להתערבות פסיכולוגית

על פי תפיסתנו המקצועית המשפחה היא המערכת המשמעותית ביותר בחייו של הילד, והמשפיעה יותר מכל על התפתחותו. על מנת להצליח בשינוי בחיי הילד, יש חשיבות רבה לקשר ושיתוף הפעולה עמכם ההורים, ולעבודה בשותפות עם הפסיכולוג. לפיכך בעת כל פניה בנושא ילדיכם נרצה בראש ובראשונה להכירכם ולשמוע מכם על הנושאים המעסיקים אתכם.

חשוב לנו להדגיש, כי כל התערבות פסיכולוגית עם ילדים ובני נוער, החל מפגישה חד פעמית, דרך השתתפות בישיבה בינמקצועית ועד לטיפול ואבחון, מצריכה הסכמת הורים ומחייבת תיעוד ורישום על פי חוק. לכן, בעת פגישתכם הראשונה עם הפסיכולוג תתבקשו להביע את הסכמתכם בכתב (ראה מסמך מצורף). יש לזכור כי חתימתכם אינה פוטרת את הפסיכולוג ממתן הסבר על תהליך ההתערבות או על כל פעולה שיבצע ועל הסכמתכם כהורים.

שמירת סודיות

הפסיכולוגים החינוכיים מקפידים על שמירת סודיות, כמתחייב על פי חוק, כך שמידע בעניינו של ילדכם אינו נמסר לגורם כלשהו מחוץ לשירות הפסיכולוגי-חינוכי, אלא אם ניתן אישור ויתור סודיות בכתב (מצ"ב) מטעמכם ההורים.

בעבודה אל מול מערכת החינוך, יעביר הפסיכולוג אל מערכת החינוך רק את המידע הדרוש לשם קידומו הלימודי, החברתי או הרגשי של ילדיכם, בתיאום עמכם.

המידע אודות ילדיכם, הנצבר על ידי הפסיכולוג, מתועד ונשמר על פי חוק, לצורך מתן שירות רציף, כל עוד נמצא הילד במערכת החינוך העירונית ועוד מספר שנים אחר כך בהתאם לחוק.


השירות הפסיכולוגי החינוכי

קבלת קהל:

יום א' בין השעות 14:00-16:00

יום ב' ו – ה' בין השעות 08:30-12:30

יום ג' בין השעות 16:00-18:00

מענה טלפוני:

ימים א', ג' ד' בין השעות 08:30-12:30

ימים ב' ו- ה' בין השעות 14:00-15:30

 

 

הצטרפו לניוזלטר שלנו