ארנונה – אודות
צווי הארנונה לשנים 2023-2010
:

צו ארנונה לשנת 2023
צו ארנונה לשנת 2024
צו ארנונה לשנת 2022
צו ארנונה לשנת 2021
צו ארנונה לשנת 2020
צו ארנונה לשנת 2019
צו ארנונה לשנת 2018
אישור חריג להטלת ארנונה מיום 13.12.2017
תקנה 3ה לתקנות הסדרים במשק המדינה(הנחה מארנונה)-פינוי בינוי
צו ארנונה לשנת 2017
צו ארנונה לשנת 2016
צו ארנונה לשנת 2015
צו ארנונה לשנת 2014
צו ארנונה לשנת 2013
צו ארנונה לשנת 2012
צו ארנונה לשנת 2011
צו ארנונה לשנת 2010זכאות להנחה בארנונה


צור קשר

הצטרפו לניוזלטר שלנו