תפריט

קטגוריה: רווחה וקהילה

התערבויות מקצועיות בשעת חירום

האגף אחראי בשעת חירום על מכלול הטיפול באוכלוסייה, המעניק שירותי טיפול, תמיכה ופיתוח חוסן קהילתי, במשברים, פגעי טבע ומצבי חירום ומלחמה. כמו כן, נמצאים עובדי

להרחבה >>