תמיכה לעמותות לשנת 2022

עמותות המבקשות לקבל תמיכה בשנת 2022, בכפוף לנוהל מתן תמיכות של רשויות מקומיות אשר פורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 4/2006 ובהתאם לתבחינים למתן תמיכות בעיריית רמת השרון המפורסמים באתר העירייה

תוכלנה להגיש בקשה לתמיכה עד יום ג', א' בסיון תשפ"ב, 31.5.2022, על גבי חוברת הבקשה לתמיכה לשנת 2022.

לבירורים ניתן לפנות לאפרת דורז בלשכת הגזבר בטלפון 03-5483812.

בקשות שתוגשנה לאחר המועד הרשום לעיל ו/או לא תעמודנה בדרישות הסף תדחנה ללא דיון.

בברכה,

ערן שורץ, מנכ"ל עיריית רמת השרון

יו"ר הוועדה המקצועית לבחינת בקשות תמיכה.

עמותות המבקשות לקבל תמיכה בשנת 2022, בכפוף לנוהל מתן תמיכות של רשויות מקומיות אשר פורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 4/2006 ובהתאם לתבחינים למתן תמיכות בעיריית רמת השרון המפורסמים באתר העירייה תוכלנה להגיש בקשה לתמיכה עד יום ג', א' בסיון תשפ"ב, 31.5.2022, על גבי חוברת הבקשה לתמיכה לשנת 2022. לבירורים ניתן לפנות לאפרת דורז בלשכת הגזבר בטלפון 03-5483812. בקשות שתוגשנה לאחר המועד הרשום לעיל ו/או לא תעמודנה בדרישות הסף תדחנה ללא דיון. בברכה, ערן שורץ, מנכ"ל עיריית רמת השרון יו"ר הוועדה המקצועית לבחינת בקשות תמיכה.

צור קשר

הצטרפו לניוזלטר שלנו