פניה לתחנה לטיפול בפרט בזוג ובמשפחה

טופס פניה לתחנה לטיפול בפרט בזוג ובמשפחה

אגף הרווחה והקהילה

ימים ושעות קבלה:
א', ג'- 21:00-08:00
ב',ה'-20:00-16:00
ד'- 20:00-08:00

הצטרפו לניוזלטר שלנו