מלגות עיריית רמת השרון בשיתוף מפעל הפיס – תשפ"ג

עיריית רמת השרון מחלקת בשיתוף מפעל הפיס 35 מלגות לסטודנטים תושבי העיר בסך 10,000 ש"ח תמורת 140 שעות מעורבות קהילתית בעיר בשנת הלימודים תשפ"ג במגוון תחומי התנדבות ופרויקטים קהילתיים-חברתיים.

התוכנית משלבת תגמול כספי, תחושת העצמה ושייכות לעיר, קידום פרויקטים קהילתיים והעצמה אישית במסגרת המלגה העירונית.

בין תחומי ההתנדבות: חינוך, רווחה, גיל הזהב, התנדבות, נוער וצעירים.

שימו לב כי הרישום למלגות נסגר בתאריך 01.10.2022 ולא נוכל לאפשר רישום לאחר תאריך זה. כמו כן שימו לב לטפסים שיש לצרף לבקשה.

המלגה מחייבת פעילות בין התאריכים 01.11.2022 עד ל31.07.2023, תוך התחשבות בתקופת מבחנים ובהתחייבות הסטודנט/ית לסיום שעות המעורבות עד ל31.7.2023.

הקבלה לתוכנית בכפוף לעמידה בתנאי הסף ובקריטריונים המפורסמים כאן, חתימה על כתבי התחייבות ועמידה בראיון אישי שייקבע בהמשך.

לשאלות ופרטים נוספים ניתן לפנות לדור כוכבי מנהל מחלקת הצעיריים בעירייה במייל dor_k@ramat-hasharon.muni.il או בטלפון 03-5489309

 1. מלגה בסך 10,000 ₪ ומשותפת לעיריית רמת השרון ולמפעל הפיס.
 2. הענקת המלגה הינה ביטוי של עזרה לזולת, וסטודנט אשר ימצא זכאי במלגה יהיה חייב בתרומה לקהילה ויקבל 10,000 ₪ תמורת 140 שעות.
 3. ככלל, לא תינתן מלגה במקרה של סטודנט שקיבל מלגה בעבר ולא ביצע את התרומה לקהילה.
 4. בהגשת הבקשה יש להפנות לאישורים לגבי כל הכנסה והוצאה. העירייה תהא רשאית לדחות על הסף בקשה שלא מולאה כראוי, שאינה כוללת את כל הפרטים, או שלא צורפו אליה אישורים נדרשים.
 5. המלגה תבוטל במקרים הבאים:
  1. גילוי פרטים בלתי נכונים, שנמסרו על ידי הסטודנט. העירייה תהא רשאית לערוך בדיקות לצורך אימות נתונים שנמסרו לה.
  2. אי-דיווח על קבלת סיוע ממקורות אחרים, שלא נלקחו בחשבון בעת הדיון בבקשה.
  3. אי-עדכון הפרטים, שנמסרו על ידי הסטודנט.
  4. הפסקת לימודים.
  5. אי-ביצוע תרומה לקהילה.
 6. בוטלה מלגה מכל סיבה שהיא, יהיה הסטודנט חייב להחזיר חלק יחסי של התקופה שקיבל בתוספת הפרשי הצמדה מיום קבלת סכום המלגה על ידי הסטודנט ועד להחזרתה לעירייה.
 7. סטודנט אשר יקבל מלגה יחויב להשתתף בטקס חלוקת המלגות.
 8. כל מלגה בסך כולל של 10,000 ₪ מתחלקת ל-2 גורמים משלמים – 5,000 ₪ מעיריית רמת השרון, ישולם עד ליום 1/5/23 5,000 ₪ ממפעל הפיס, ישולם עד ליום 31/11/23.
 1. המלגה מיועדת ללימודי תואר ראשון.
 2. תושב רמת השרון לפחות ב- 5 השנים האחרונות ברציפות.
 3. עדיפות למשרתי שירות צבאי או שירות לאומי.
 4. עדיפות לסטודנטים שלא קיבלו מהעירייה מלגה בשנה קודמת.
 5. הצגת אישור לימודים במוסד אקדמי המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או בבתי ספר על-תיכוניים לאומנויות המוכרים ע"י משרד התרבות והספורט.
 6. יתרת לימודים של לפחות שנה אחת.
 7. בעלי פוטנציאל ומוטיבציה ללמידה, מעורבות, השפעה ועשייה במובן החברתי והקהילתי על העיר רמת השרון.
 8. ראיון אישי ע"י ועדה מקצועית של העירייה.
 9. זמינות לביצוע הפעילויות המתחייבות במסגרת התוכנית (8-6 שעות שבועיות ומפגשים קבוצתיים אחת לחודש) ומחויבות לפעילות מאוקטובר עד יולי לאורך שנת לימודים וחתימה על התחייבות לביצוע השעות. סה"כ 140 שעות שנתיות ומחוייבות לסיום השעות עד ל- 31/7/23.
 10. עדיפות לסטודנטים שהכנסתם נמוכה (יוערך על פי הכנסה חודשית ברוטו וביחס לאחרים) .
 11. עד 20% ממבקשי המלגות יכולים להיות בני משפחה החל מדרגה ראשונה של עובדי עירייה ושל נציגי ציבור. למלגות עבור עובדי עירייה יש לפנות לאגף מש"א.
 12. מינימום 12 שעות לימוד שבועיות בכל סמסטר. עבור האוניברסיטה הפתוחה לפחות 5 קורסים במהלך השנה, ללא סמסטר קיץ (המלגה תוענק לאחר אישור רישום ל-5 קורסים).
  1. אישור לימודים במוסד מוכר להשכלה גבוהה ומסמך רשמי של מערכת השעות.
  2. תצלום ת"ז וספח עדכני ובו כתובת המגורים המעודכנת במשרד הפנים.
  3. תלושי שכר אחרונים של הסטודנט.
  4. קורות חיים.
  5. תעודת יושר מהמשטרה / אישור היעדר עבירות מין (במידה והפעילות מתרחשת עם ילדים).
  6. קובץ נימוקים להגשת הבקשה והמלצות, במידה ויש.
  7. צילום תעודת שחרור מצה״ל או סיום שירות לאומי או פטור במידה והתקבל.
  8. כתבי הצהרה והתחייבות חתומים – מטעם עיריית רמת השרון ומטעם מפעל הפיס – יישלחו לאחר הקבלה למלגה.
  9. המסמך פונה לגברים ונשים כאחד ומנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

   להלן פירוט האישורים אותם נדרש מגיש הבקשה להציג:

מחלקת הצעירים של עיריית רמת השרון הוקמה מתוך מחשבה על תושבי העיר בגילאים 18 עד 35, המהווים כ-20% מאוכלוסיית העיר, ביניהם חיילים משוחררים, מי שנמצא לפני לימודים אקדמיים או פנייה למסלול מקצועי, סטודנטים, צעירים בתחילת דרכם המקצועית, זוגות צעירים, הורים צעירים ועוד.

קהילות אלה של צעירים הינן קהילות דינמיות ומובילות בעלות צרכים ייחודיים.

מטרת תחום הצעירים היא לאפשר לתושבים הצעירים להשפיע על החיים בעיר, לערב אותם בעשייה הקהילתית והעירונית, לזהות את הצרכים השונים ולהציע שירותים עירוניים מתאימים ואיכותיים

מרכז הצעירים בעיר הוא ה"האברבוך", והוא חלל עבודה ולמידה פתוח לצעירי העיר המקדם ומטפח את קהילת הצעירים בעיר.

ה"האברבוך" נמצא בסוקולוב 42 פינת אוורבוך 1 (כניסה ממגרש החנייה).

מוזמנים להגיע ולהתרשם בשעות הפעילות בימים א'-ה' בשעות 18:00-09:00 (ייתכנו שינויים, ניתן להתעדכן לפני ההגעה הראשונה במס' 03-5489309.

כדי להישאר מעודכנים עקבו אחרינו בפייסבוק: "תחום הצעירים – רמת השרון" באינסטגרם: "HUBERBUCH" ובקבוצת הוואטסאפ לצעירים.

צעירים:

 • סושיאל – ניהול והפעלת הרשתות החברתיות של מחלקת הצעירים
 • מלגאים – בקרה על התקדמות המלגאים בתחומם, הפקת אירועי מלגאים ויצירת שיתופי פעולה עם גורמים נוספים הקשורים למלגה
 • אירועים – הפקת אירועים חודשיים במרכז הצעירים 'האברבוך', הפצתם וניהולם בפועל.
 • מעורבות חברתית – הקמת קבוצות צעירים הרוצות לפעול בשטח העיר למטרות חברתיות וקהילתיות
 • רדיו קול רמת השרון – סיוע בהפקת תוכנית הרדיו של מחלקת הצעירים ועבודה עם רדיו קול רמת השרון (כולל הכשרה)

מגוונים:

 • תות ירוק – פעילות מאורגנת ומתוכננת ע"י מתנדבים לכל הגילאים בנושא איכות הסביבה בעיר ובכלל. ניתן להשתלב בפעילות או להגיע עם רעיון משלכם בנושא איכות הסביבה ולפתח עם קבוצת המתנדבים ביחד.
 • תחושון – סיוע בפעילות קלה לילדים עם צרכים מיוחדים אחת לשבוע בימי שני שעות 17:00-19:00, הסיוע בפעילות מאורגנת ומוגדרת ע"י מדריכ/ה מקצועית. הפעילות מתקיימת במתנ"ס קריית הצעירים.
 • אמץ קשיש – בואו נעשה להם כיף, נביא שמחה והרבה תשומת לב לקשישי העיר. נגיע לביקור חברתי, משחק, שיחה על אקטואליה ועל זיכרונות עבר, נדפדף באלבומים ובעיקר נקשיב ונהיה איתם ביחד.  הפעילות היא אחת לשבוע למשך שעה -שעה וחצי עם גמישות בשעות.
 • מיינטד – ניהול והפקת הרצאות של צעירים המרצים לבני הגיל השלישי על נושאים חדשים/חדשנים/ פיתוחים והמצאות.

אגף רווחה:

חשיבה בהנא/עה: פעילות לאזרחים ותיקים עם ירידה קוגניטיבית קלה. יש צורך בשיח עם המשתתפים בין הפעילויות, הפסקה מוזיקלית וכד'.

מועדון נודד: ביקורי בית לאנשים מרותקי בית ניצולי שואה. מלגאי רימון לפעילות מוזיקלית שינגנו איתם, יעזרו להם לבנות פלייליסט של מוזיקה אהובה ביוטיוב, סיפורים מאחורי שירים. מלגאי לקשיש למשך חצי שעה עד שעה בשבוע. אופציה נוספת, ביצוע שיחות טלפון להפגת בדידות וסיוע בתפעול התכנית.

אוזן קשבת: ביצוע שיחות טלפון לקשישים לטובת הפגת בדידות ושמירה על קשר.

קפה אירופה: סיוע בביצוע טלפונים לאזרחים ותיקים ניצולי שואה, סיוע בנוכחות במפגשים ותפעול המפגשים.

לימוד טלפון חכם: הדרכת קבוצת אזרחים ותיקים אודות שימוש בטלפון חכם.

אוריינות דיגיטלית: פעילות לאזרחים ותיקים שמתקשים לצאת מביתם וזקוקים סיוע ביישומי מחשב וטלפון חכם.

סקר בירור צרכים: בירור צרכים טלפוני ופרונטלי מול אזרחים ותיקים תושבי העיר.

תן כבוד: פרויקט לאזרחים ותיקים – מפגש חברתי + לקיחת מדדים. המתנדבים ידרשו לקורס מע"ר של איחוד הצלה  (עלות הקורס 100 ₪).

מרכז יום לקשיש: מרכז יום לאזרחים ותיקים.

חונכות אישית: חונכות אישית לילדים עם צרכים מיוחדים – כל הלקויות, מגיל 6 עד 18. יכול להיות חונכות גם לאחים של או לילדים להורים עם צרכים מיוחדים.

ג'ימבורי: גיל 1 עד 7. לנהל בני נוער מתנדבים, לרוץ עם הילדים, פעילות פיזית ועוד.

מועדונית "סנונית": גילאים 3-6 עיקוב התפתחות.

חונכות אישית לילדים: חונכות אישית לילדים בסיכון

חונכות אישית לבוגרים: סיוע פרטני ללקוחות האגף הבוגרים בתחומים כגון: לימוד קרוא וכתוב, יישומי מחשב, חיזוק השפה העברית וכד'.

מועדונית "תלתן": מועדונית לילדים בגילאי יסודי א'-ד'. יש צורך בעזרה לרכזת, לשחק עם הילדים, לסייע בלימודים, העברת פעילויות ייעודיות כגון מוזיקה, יצירה וכד'

מרכז למידה: סיוע בהכנת שיעורי בית בקבוצה

מרכז גאה: עזרה בפעילות המרכז – אדמיניסטרציה ואירועים.

לוגו תחום צעיריםלוגו עירייהלוגו מפעל הפיס

הצטרפו לניוזלטר שלנו