תפריט

המחלקה לחינוך מיוחד

תושבים יקרים,

קיבלתי לידי פיקדון יקר ערך, פיקדון בעל משמעות עמוקה ומרחיקת לכת ביכולת ההשפעה שלו – ניהול המחלקה לחינוך מיוחד ברמת השרון.

במהלך שנות עבודתי גיבשתי תפיסות יסוד אשר עיצבו את עולמי הרוחני, החינוכי והפדגוגי. תפיסות יסוד אלה מדגישות את חשיבותו של ההון האנושי-תלמידים, הורים, קהילה, צוותי חינוך, מטפלים, עובדי רשות, מתוך הבנה שהסינרגיה מבטיחה הצלחה בהשגת המטרות והיעדים.אחת המטרות העומדות לנגד עיני היא יצירת מקום מאפשר שיתוף ושותפות, מקום משפיע ומטביע חותם, מקום המאמין בערכי אחווה, קבלה ואהבת אדם.אני מאמינה שתקשורת בין אישית פתוחה המאפשרת שיח והבנה הדדית בין הגורמים השותפים לעשייה, מביאה לקידומו של הילד, לתחושת ביטחון ושיתוף פעולה עם בני המשפחה והם שמאפשרים למידה ופיתוח אישי.אני מאמינה שיחד נוכל לארוג חוטים מקשרים בין כל הגורמים והאנשים הקרובים והרחוקים כנאמר במדרש "המדליק נר מנר, זה דולק וזה אינו חסר"
(במדבר רבה, פרשה י"ג)


נגישות מוסדות חינוך

עיריית רמת השרון פועלת ומשקיעה משאבים רבים להנגשת מוסדות חינוך בעיר, בהתאם להוראות החוק והתקנות. התהליך מתבצע בהדרגה. להסדרי נגישות מוסדות חינוך רמת השרון לחצו כאן

תחומי אחריות:

– המחלקה לחינוך מיוחד מספקת מענה לילדים בעלי צרכים מיוחדים בגילאי 3 – 21 ולמשפחותיהם.

– קיום ועדות השמה לקביעת זכאות לחינוך המיוחד.

– מציאת מסגרות מתאימות ושיבוץ תלמידים הזכאים לשרותי החינוך המיוחד.

– מעקב אחר השתלבות תלמידים.

– סייעות צמודות, רפואיות ופדגוגיות.


ועדת שילוב

סמכותה של ועדת השילוב הוא לקבוע זכאות של תלמיד בעל צרכים מיוחדים ובעל לקות משמעותית להיכלל בתכנית השילוב במוסד חינוכי רגיל. הזכאות יכולה לכלול שעות הוראה, ניתוח התנהגות, ריפוי בעיסוק, קלינאית תקשורת, אבחון דידקטי, מורים מומחים ללקויי שמיעה וללקויי ראיה, תמיכה מסוג סייע/ת.

הרכב הוועדה כולל יו"ר – מפקח גני ילדים/מנהל בית ספר, מנהל הגן/מחנך, נציג החינוך המיוחד פסיכולוג מהשפ"ח, נציג רשות מקומית (בועדות של ילדי גנים).

בקשה לכנס ועדת שילוב יכולה להיעשות על ידי המסגרת החינוכית או ההורים. הורים המעוניינים לעשות זאת יפנו הבקשה למסגרת החינוכית ויציגו האבחונים של ילדם. הועדה תבחן את מידת התאמתו של הילד להיכלל בסל השילוב ואת סוג הסיוע המתאים.

החלטת הועדה תשלח להורים בדואר והם רשאים לערער עליה ברשות המקומית.

כל תלמיד אשר זכאי לקבל תמיכת סל השילוב, תבנה עבורו תכנית ייחודית. מחנכת הכיתה בשילוב צוות המורים, המטפלים וההדרכה מלווים את התלמיד והוריו, מקיימים ישיבות  ומתאימים את התכנית ביחס לצרכים המשתנים.

ועדת השמה

ועדת ההשמה היא ועדה מתוקף חוק. בסמכותה להחליט על השמת תלמיד במסגרת חינוכית ההולמת את צרכיו של הילד. ועדת השמה משמשת גם כועדת ערר על החלטת ועדת שילוב מוסדית.

הרכב הוועדה כולל נציג פיקוח רגיל וחנוך מיוחד, פסיכולוג מהשרות הפסיכולוגי, עובד סוציאלי, רופא מומחה ברפואת ילדים, נציג הורים (וועדה תקפה גם בהרכב הכולל יו"ר ועדה, פסיכולוג, נציג פיקוח חנ"מ).

הפנייה לוועדת השמה יכולה להיעשות על ידי הורה, מנהל, מחנך, יועץ, רשות מקומית, ועדת שילוב מוסדית.
את הפניה יש להגיש לרשות המקומית עד ה 31.3.
בקשות שיתקבלו מעבר למועד זה תמומשנה בשנת הלימודים העוקבת.

מקרים בודדים וחריגים של שינוי משמעותי בנסיבות (כגון תלמיד המשתחרר מאשפוז עם המלצה לקיום ועדה, תלמיד עולה חדש או תושב חוזר בעל לקות מובהקת, תלמיד לאחר תאונה או טראומה נפשית או פיזית, תלמיד במצב חירום כמו- נשירה) באישור מנהל המחוז, תתקיים ועדה חריגה.

המסמכים הדרושים לוועדת ההשמה:

1. שאלון חינוכי – תפקודי חתום.

2. אבחון פסיכולוגי עדכני.

3. חוות דעת רפואיות, במידת הצורך חתום.

הדיון בוועדה מתקיים בנוכחות ההורים, אולם ההחלטה מתקבלת על ידי חברי הוועדה בלבד.

החלטת ועדת ההשמה כוללת  חינוך רגיל או חינוך מיוחד וכן אפיון הלקות לשיבוץ במידה והוחלט על חינוך מיוחד (גן מיוחד/כיתה מיוחדת בבי"ס רגיל/בי"ס חנוך מיוחד).

החלטות ועדת השמה הנן מנהליות וכפופות לכללי המשפט המנהלי.

החלטת הועדה תשלח להורים בדואר והם רשאים לערער עליה במשרד החינוך תוך 21 יום.

טפסים ושאלוני הפניה לועדת השמה

טופס בקשת הורים ללימוד במוסד לחינוך מיוחד
טופס טיפול בבקשת ההורים להשמת ילדם במוסד לחינוך מיוחד ללא ועדת השמה
שאלון הפניית תלמיד גן רגיל או מיוחד לוועדת שילוב או השמה
שאלון הפניה של תלמיד הלומד בכיתה רגילה לוועדת השמה
שאלון הפניה של תלמיד הלומד בכיתה לחינוך מיוחד בבית ספר לחינוך רגיל או בבית ספר לחינוך מיוחד לוועדת השמה


ביולי 1998 אישרה הכנסת שיווין זכויות לאנשים עם  מוגבלות ולפיכך עיריית רמת השרון והמחלקה לחינוך מיוחד יוצאים בפרסום זכות הנגשה כללית להורה וילד.
מצורף נספח 1 ו 2 למילוי על ידי ההורים, נא להחזירו לאגף החינוך המיוחד.


מרכז תמיכה יישובי אזורי (מתי"א)

מרכז תמיכה יישובי אזורי (מתי"א) מהווה הזרוע הביצועית והארגונית של תכנית השילוב לתלמידים עם צרכים חינוכיים מיוחדים  בפיקוח החינוך המיוחד. תפקידו של המתי"א לאפשר תמיכה בתלמידי סל השילוב ולתלמידי כיתות החינוך המיוחד המשולבות במסגרת החינוך הרגיל.

הפניה למתי"א נעשית באמצעות המסגרת החינוכית.

משרד החינוך פתח פורטל להורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים לחצו כאן לכניסה לפורטל

אגף החינוך

ימים ושעות קבלה:
ימים ב',ה' 09:00- 12:00
יום ג'  16:00-18:00

הצטרפו לניוזלטר שלנו