מחלקת היסעים

מחלקת ההיסעים העירוני שבאגף החינוך אמון על ארגון הסעות תלמידים למוסדות חינוך ובחזרה בתחום העיר רמת השרון ומחוצה לה למסגרות של החינוך הממלכתי, הממלכתי דתי והחינוך המיוחד. ההסעות ברמת השרון בחינוך הרגיל הם ע"פ נוהל העירוני המפורסם לפני כל תחילת שנת לימודים.

מחלקת היסעים העירוני מסיע את תלמידי החינוך המיוחד בתוך ומחוץ לרמת השרון, כולל כיתות של ליקויי למידה בבתי ספר רגילים, גני החינוך המיוחד בעיר, וגן על אזורי ממלכתי דתי. תלמידי החינוך המיוחד הם תלמידים אשר עברו וועדות השמה ושיבוץ ע"י מחלקת טיפול בפרט. ההסעות בחינוך המיוחד הם בכפוף למערכת השעות הבית ספרית.

חברות ההסעה נבחרות במכרז עירוני להיסעים תוך בדיקה מקיפה של יכולותיהן הכלכליות, בדיקת נהגים על העדר עבירות מין וכשירות ופרמטרים אחרים. ההסעות מבוצעות על ידי חברות ההסעה שזכו במכרז, בהתאם להנחיות משרד החינוך וכפוך להוראות המשרד. פרטים נוספים באתר משרד החינוך: חוזר מנכ"ל בנושא הסעות.

ההסעה היא המפגש הראשון בתחילת יום הלימודים והאחרון בתום יום הלימודים ואנו עושים ונעשה כמיטב יכולתנו להבטיח יחס מכובד, מכיל ונסיעה בטוחה ובטיחותית לכל אחד מהתלמידים.

טפסים להורדה

טפסים מקוונים
טופס בקשה להסעה לזכאים לתלמידי כיתות א'-ו' שנה"ל תשפ"ג
בקשה להסעה בתשלום לתלמידי כיתות א'-ו' שנה"ל תשפ"ג
טופס בקשה להסעה לזכאים- שנה"ל תשפ"ג -הרמב"ם
טופס בקשה להסעה בתשלום לתלמידי כיתות ה'-ו' -שנה"ל תשפ"ג - הרמב"ם
טפסים להורדה
החזרי הוצאות נסיעה - תשפג
החזרי נסיעות - חינוך עצמאי דתי מחוץ לעיר - תשפג

אגף החינוך

ימים ושעות קבלה:
ימים ב',ה' 09:00- 12:00
יום ג'  16:00-18:00

 

הצטרפו לניוזלטר שלנו