מחלקת היסעים

מחלקת ההיסעים העירוני שבאגף החינוך אמון על ארגון הסעות תלמידים למוסדות חינוך ובחזרה בתחום העיר רמת השרון ומחוצה לה למסגרות של החינוך הממלכתי, הממלכתי דתי והחינוך המיוחד. ההסעות ברמת השרון בחינוך הרגיל הם ע"פ נוהל העירוני המפורסם לפני כל תחילת שנת לימודים.

מחלקת היסעים העירוני מסיע את תלמידי החינוך המיוחד בתוך ומחוץ לרמת השרון, כולל כיתות של ליקויי למידה בבתי ספר רגילים, גני החינוך המיוחד בעיר, וגן על אזורי ממלכתי דתי. תלמידי החינוך המיוחד הם תלמידים אשר עברו וועדות השמה ושיבוץ ע"י מחלקת טיפול בפרט. ההסעות בחינוך המיוחד הם בכפוף למערכת השעות הבית ספרית.

חברות ההסעה נבחרות במכרז עירוני להיסעים תוך בדיקה מקיפה של יכולותיהן הכלכליות, בדיקת נהגים על העדר עבירות מין וכשירות ופרמטרים אחרים. ההסעות מבוצעות על ידי חברות ההסעה שזכו במכרז, בהתאם להנחיות משרד החינוך וכפוך להוראות המשרד. פרטים נוספים באתר משרד החינוך: חוזר מנכ"ל בנושא הסעות.

ההסעה היא המפגש הראשון בתחילת יום הלימודים והאחרון בתום יום הלימודים ואנו עושים ונעשה כמיטב יכולתנו להבטיח יחס מכובד, מכיל ונסיעה בטוחה ובטיחותית לכל אחד מהתלמידים.

כללי בטיחות והתנהגות בנסיעות

שימו לב – חובה לקרוא את הכללים בטרם מילוי וחתימה על הטפסים

כללי בטיחות והתנהגות בהסעות למוסדות החינוך

טפסים

טפסים מקוונים
טופס בקשה להסעה לזכאים לתלמידי כיתות א'-ו' שנה"ל תשפ"ד
בקשה להסעה בתשלום לתלמידי כיתות א'-ו' שנה"ל תשפ"ד
הרשמה להסעות לחטיבות ולתיכונים
טפסים להורדה
החזרי הוצאות נסיעה בתחבורה ציבורית - תשפד
החזרי הוצאות לחינוך העצמאי דתי מחוץ לעיר - תשפד

צוות מחלקת היסעים

שםתפקידדואר אלקטרוניטלפון מזכירות
מיכל ביטוןמזכירת מחלקת היסעיםMichal_B@ramat-hasharon.muni.il03-7602458
דניאל בר לוימנהלת מחלקת היסעיםdaniel_b@ramhash.co.il
שלומי שוורץבקר שטח מחלקת היסעיםshlomi_s@ramhash.co.il

אגף החינוך

קבלת קהל:

יום א' בין השעות 14:00-16:00

יום ב' ו – ה' בין השעות 08:30-12:30

יום ג' בין השעות 16:00-18:00

מענה טלפוני:

ימים א', ג' ד' בין השעות 08:30-12:30

ימים ב' ו- ה' בין השעות 14:00-15:30

 

 

הצטרפו לניוזלטר שלנו