מאגרי מידע רמת השרון

שם המאגרמספר המאגר ברשות להגנת הפרטיותמטרות המאגר
חינוך700046307ביצוע תפקידים ע"פ דין
ניהול מידע על תושבים ומתן שירות לתושב
ניהול מידע על תלמידים/סטודנטים/משתלמים
ניהול משאבי אנוש ושכר990048871ניהול משאבי אנוש ושכר
ביטחון700046222ביצוע תפקידים ע"פ דין
מתן שירות לקוחות
ניהול מידע על תושבים ומתן שירות לתושב
מוקד עירוני700046299תיעוד ומעקב אחר תלונות הנכנסות למוקד העירוני
רישוי עסקים ושילוט700046321ביצוע תפקידים ע"פ דין
ניהול מידע על תושבים ומתן שירות לתושב
רישוי ופיקוח על הבניה - וועדה לתכנון ובניה700046282מתן שירותי תכנון ובניה במרחב התכנון ופיקוח במרחב התכנון
תרבות700046208ניהול פרויקטים תרבותיים יזומים לרבות רשימת מנויים לסדרות מיוחדות ואירועים המופקות ע"י מחלקת תרבות.
שירות לתושב, גבייה
וטרינר700046245ניהול הרישום והטיפול בתושבים המחזיקים בעלי חיים.
רשת הסיפריות הציבוריות700046239ניהול השירות לציבור הקוראים
מתן שירות לתושב וניהול קוראים - הזמנות, החזרות, השאלות ספרים
שירות פסיכולוגי חינוכי700065088מתן שירות פסיכולוגי לתלמיד לפי צרכיו
קונסברטוריון700046269ניהול הקונסרבטוריון, גבייה, ניהול מידע על תלמידים / סטודנטים / משתלמים
דיוור ישיר וקשר עם הלקוח
ניהול בית משפט לעניינים מקומיים700046344ניהול תיקי התביעה העירונית, ביצוע תפקידים עפ"י דין, ניהול מידע על תושב ומתן שירות לתושב,
הכנסות העירייה990048865ביצוע הגביה העירונית בכל תחומי העבודה של העירייה. ניהול מידע על תושבים ומתן שירות לתושב
הנהלת חשבונות עירונית990048712ביצוע הנהלת חשבונות של הרשות ותשלומים לספקים.
מרשם תושבי רמת השרון 700046338מחקר, ביצוע תפקידים ע"פ דין, מתן שירות ללקוחות, ניהול מידע על תושבים ומתן שירות לתושב, מתן הנחיות לתושבים
הלשכה המשפטית700068044ניהול הליכים משפטיים

צור קשר

הצטרפו לניוזלטר שלנו