כללים והתחייבויות לפתיחת אתרי בניה

תושבות ותושבים יקרים,

ביום רביעי, 3.11.23 במסגרת עתירה של התאחדות הקבלנים קבע בית המשפט תנאים וסנקציות להפעלת אתרי בניה בערים. עיריית רמת השרון בחנה את החלטת בית המשפט על היבטיה השונים והחליטה להתאים את דרישות הקבלנים להחלטת בית המשפט. לפיכך, להלן דרישות עיריית רמת השרון לעבודת בניה בעיר רמת השרון:

באתרים בהם נדרש מאבטח חמוש באתר בניה הגובל במוסדות ציבור או מבני חינוך, על המאבטח להיות חמוש. הקבלן יכול לבקש מהעירייה מאבטח חמוש והוא יישא בעלויותיו.

אחראי מטעם הקבלן: הקבלן ימנה אחראי/ממונה ביטחון באתר. האחראי יוודא כי כל התחייבויותיו של הקבלן ימולאו. האחראי/ממונה ביטחון יהיה זמין 24 שעות ביממה. הקבלן מתחייב לתלות בכניסה לאתר את השם וטלפון של האחראי. האחראי יכין רשימת מצבת כוח אדם הפועלת באתר בכל רגע נתון לצורך זיהוי ושליטה בשעת הצורך. עותק ממנה יוחזק באתר ועותק נוסף יועבר למינהל ההנדסה עד השעה 10:00.

מיגון באתר ולא במרחב הציבורי: היזם מתחייב כי הוא מכיר את הנחיות פיקוד העורף ומשרד השיכון והבינוי ומתחייב לעמוד בהן. הקבלן יהיה אחראי לספק פתרונות מיגון בתחום אתר הבנייה. עובדי האתר לא יזדקקו או ישתמשו במרחב מוגן מחוץ לאתר.

עובדים ישראלים וזרים בעלי אשרה בלבד: הקבלן מתחייב כי העובדים באתר הבנייה, הן ע"י הקבלן הראשי והן ע"י קבלני משנה, הינם פועלים המורשים לעבוד בישראל על פי דין. העובדים כולם בעלי תעודת זהות כחולה או אשרת עבודה. אין אישור עבודה לעובדים פלסטינים.

הגעה לאתר ופתיחת יום: הקבלן מתחייב שהפועלים יגיעו לאתר בהסעה מאורגנת עד השעה 7:15. בין השעות 7:15 עד 8:30 האתר יהיה סגור ללא יציאה וכניסה של פועלים מותרת עבודה ללא כניסה ויציאה של משאיות או כלי עבודה.

סיום יום העבודה ולינת פועלים: העבודה באתר תסתיים בשעה 18:00. הקבלן מתחייב שלא תהיה שהייה של פועלים באתר מעבר לשעות העבודה, ולא תהיה לינת פועלים באתר.

הגעת משאיות לאתר: כל משאית המגיעה לאתר תאושר יומיים מראש על ידי העירייה.

שמירה על הסדר הציבורי: הקבלן מתחייב בזאת שלא תהא הפרעה למרחב הציבורי ושלא ייחסמו הרחובות והמדרכות, באף רגע נתון. חסימת נתיב נסיעה תאושר עם העירייה והמשטרה.

פיקוח ובקרה עירוני: העירייה באמצעות הפיקוח העירוני, השיטור העירוני או הפיקוח על הבנייה או כל גורם עירוני אחר יהיו רשאים להיכנס לאתר הבנייה בכל עת לבדיקת עמידה בהתחייבויות אלו.

סנקציות ועונשים במידה והיזם לא יעמוד בכל ההנחיות וההתחייבויות הנ"ל: אתר הבניה ייסגר לאלתר, ל- 24 שעות. בהפרה של חסימת כבישים או העסקת עובדים פלסטינים או אי הצבת שומר חמוש ייסגר האתר ל- 48 שעות.

מייחלים לימים שקטים,

עיריית רמת השרון

צור קשר

הצטרפו לניוזלטר שלנו