ישיבות מועצה 2018

 

ישיבות מועצה מן המנייןקבצי שמעישיבות מועצה לא מן המנייןקבצי שמע
פרוטוקול מן המניין מס' 45 מתאריך 14.1.2018אודיו פרוטוקול שלא מן המניין מס' 44 מתאריך 28.1.2018אודיו
פרוטוקול מן המניין מס' 46 מתאריך 4.2.2018אודיופרוטוקול שלא מן המניין מס' 45 מתאריך 4.3.2018אודיו
פרוטוקול מן המניין מס' 47 מתאריך 4.3.2018אודיו פרוטוקול שלא מן המניין מס' 46 מתאריך 25.3.2018אודיו
פרוטוקול מן המניין מס' 48 מתאריך 15.4.2018אודיופרוטוקול שלא מן המניין מס' 47 מתאריך 25.3.2018אודיו
פרוטוקול מן המניין מס' 49 מתאריך 06.5.2018אודיופרוטוקול שלא מן המניין מס' 48 מתאריך 15.4.2018אודיו
פרוטוקול מן המניין מס' 50 מתאריך 3.6.2018אודיופרוטוקול שלא מן המניין מס' 49 מתאריך 23.5.2018אודיו
פרוטוקול מן המניין מס' 51 מתאריך 1.7.2018אודיו
פרוטוקול מן המניין מס' 52 מתאריך 5.8.2018אודיו
פרוטוקול מן המניין מס' 53 מתאריך 16.9.2018אודיו
פרוטוקול מן המניין מס' 1 מתאריך 12.12.2018אודיו


לצפייה בסרטון ישיבת המליאה

פרוטוקולים של ישיבות מועצה בין השנים 2019-2003

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003

צור קשר

הצטרפו לניוזלטר שלנו