עירייה > היערכות העירייה – מערכת החינוך

היערכות העירייה – מערכת החינוך

עיריית רמת השרן הכשירה את מערכת החינוך. בתי הספר והמרכזים הקהילתיים מופו, הוכנו, עודכנו ותודרכו לעמוד לרשות הציבור בשעת חירום, נוסף על תפקידם בתור מוסדות חינוך בשגרה, ולפעול על פי הצורך במתקנים האלה:

  • מרכזי קליטה ושירותים בסיסיים לתושבים שיפונו מביתם בשל פגיעה כלשהי במבנה.
  • אתרים לחלוקת מים.

במקרה של רעידת אדמה יסייע מוסד חינוכי שלא ניזוק ,להפעלת מתחם לוגיסטי עירוני, שיופעל בעת הצורך בשטח פתוח לטובת תושָבי העיר.

לימודים ואירועים בשעת חירום – על פי הערכת המצב בעיר, המלצות שירותי הביטחון והחלטת ראש העירייה, תימסר הודעה באמצעי התקשורת על קיומם של הלימודים במערכת החינוך או על ביטולם, וכן על התכנסויות ועל היתר לאירועים וכד׳.

מיגון לכל תלמיד – אם יוחלט לקיים לימודים במצב חירום מתמשך, יפעלו בתי הספר במתכונת, שתספק מרחב מוגן לתלמידים ולצוותי החינוך על פי הנדרש.

שחרור תלמידים בזמן אירוע פתע – במקרה של אירוע פתע, שידרוש מחסה במוסד החינוכי, יפעל הצוות החינוכי לפי ההנחיות ״הכי מוגן שיש״ (מקלט, חדר מדרגות, חדר פנימי וכו). נוסף על כן יש נוהל, שלפיו יוכלו לשלוח תלמידים לביתם על-פי ההנחיות של משרד החינוך, בתיאום העירייה. בעת כזאת עליכם מוטלת החובה לפעול על פי הנחיות המוסד החינוכי.

 


הצטרפו לניוזלטר שלנו


אני מאשר קבלת דיוור אלקטרוני

ליצירת קשר


sigal_s@Ramat-Hasharon.muni.il
טלפון: 03-5483834, 03-5483832
רחוב המחתרת 3, רמת השרון