החלטות ועדת ערר בארנונה

החלטות ועדת ערר 2023
החלטת ועדת ערר מיום 7.3.23
החלטת ועדת ערר מיום 6.3.23
החלטת ועדת ערר מיום 5.3.23
החלטות ועדת ערר 2022
החלטת ועדת ערר מיום 25.5.22
החלטת ועדת ערר מיום 19.5.22
החלטת ועדת ערר מיום 25.5.22
החלטות ועדת ערר 2021
החלטת ועדת ערר מיום 18.5.21
החלטת ועדת ערר מיום 12.5.21
החלטת ועדת ערר מיום 24.2.21
החלטת ועדת ערר מיום 7.1.21
החלטות ועדת ערר 2020
החלטת ועדת ערר מיום 20.10.20
החלטת ועדת ערר מיום 16.7.20
החלטת ועדת ערר מיום 16.7.20 – סריקה
החלטת ועדת ערר מיום 28.6.20
החלטת ועדת ערר מיום 28.6.20 – סריקה
החלטת ועדת ערר מיום 6.5.20
החלטת ועדת ערר מיום 6.5.20 – סריקה
החלטות ועדת ערר 2019
החלטת ועדת ערר מיום 4.9.19
החלטת ועדת ערר מיום 4.9.19 סריקה
החלטת ועדת ערר מיום 19.8.19
החלטת ועדת ערר מיום 19.8.19 – סריקה
החלטות ועדת ערר 2018
החלטת ועדת ערר מיום 26.12.18
החלטת ועדת ערר מיום 26.12.18 – סריקה
החלטות ועדת ערר 2017
החלטת ועדת ערר מיום 1.10.17
החלטת ועדת ערר מיום 1.10.17 – סריקה
החלטת ועדת ערר מיום 12.2.17
החלטת ועדת ערר מיום 12.2.17 – סריקה
החלטות ועדת ערר 2016
החלטת ועדת ערר מיום 16.6.16
החלטת ועדת ערר- מיום 16.6.16 – סריקה
החלטות ועדת ערר 2015
החלטת ועדת ערר מיום 21.12.15
החלטת ועדת ערר מיום 21.12.15 – סריקה
החלטות ועדת ערר 2014
החלטת ועדת ערר מיום 26.11.14
החלטת ועדת ערר מיום 26.11.14 – סריקה

צור קשר

הצטרפו לניוזלטר שלנו