הוראות למילוי הטופס

העברת זכויות בנכס מותנית בהמצאת אישור עירייה המופנה אל רשם המקרקעין שלפיו כל החובות המגיעים לעירייה מאת בעל הנכס סולקו במלואם.

ככל שתבדק הבקשה, ייתכן ויידרשו מסמכים נוספים, מסמכים אלו מהווים בסיס להגשת הבקשה. 

יש לפרוע את כל החובות הרובצים על הנכס במזומן או בהמחאה בנקאית ולפרוע שקים דחויים אשר ניתנו וטרם הגיע זמן פרעונם.

הטיפול בבקשה אורך כ- 30 ימי עסקים במידה ולא נדרשת שומת היטל השבחה 

סוג העסקההמסמכים הנדרשים 
עסקת מכרנסח טאבו מעודכן, חוזה מכר (עתק שלם של חוזה מכר חתום בידי המוכר והקונה) והסכם רכישה היסטורי
חידוש אישור שפג תוקפונסח טאבו מעודכן, אישור חתום שפג תוקפו 
רישום משכנתאנסח טאבו מעודכן 
העברה בין בני משפחה ללא תמורהנסח טאבו מעודכן, תצהירי העברה מהנותן ומהמקבל (מאומתים ע"י עו"ד) או הסכם מכר ללא תמורה  
העברה עקב גירושיןנסח טאבו מעודכן, הסכם גירושין חתום ע"י בית משפט ותעודת גירושין, והסכם רכישה היסטורי
חכירה/הארכת חכירהנסח טאבו מעודכן, חוזה חכירה 
רישום צו בית משותףנסח טאבו מעודכן, תקנון מוסכם, תשריט  
תיקון צו בית משותףנסח טאבו מעודכן, תקנון מתוקן, אישור מרשויות המס כי לא נערכה עסקה בנכס, תשריט 
רישום הסכם שיתוףנסח טאבו מעודכן, הסכם שיתוף, אישור מרשויות המס כי לא נערכה עסקה בנכס 
העברה מנאמן לנהנהנסח טאבו מעודכן, הסכם נאמנות 

צור קשר

הצטרפו לניוזלטר שלנו