הגשת מועמדות לתואר יקיר/ת העיר רמת השרון 2021

החלה ההרשמה לתואר יקיר העיר רמת השרון לשנת 2021!

מדי שנה מעניקה עיריית רמת השרון את התואר יקיר/ת העיר רמת השרון בטקס מיוחד המתקיים במעמד ראש העירייה.

התואר מוענק לתושבי העיר אשר פעלו למען הקהילה, תרמו תרומה משמעותית לחיי העיר

ו/או המדינה, ופועלם יכול לשמש סמל ומופת לרבים.

יקירי העיר עומדים על בימת הטקס יחד עם ראש העיר ודוברת וייזר

קריטריונים והנחיות:

 1. גיל 70 ומעלה.
 2. תושב/ת העיר לפחות 25 שנה (מתוכן 15 שנים ברציפות).

שיקולים לבחירת מועמד/ת לאות יקיר/ת העיר:

הוועדה תשקול את המועמדים על בסיס הקריטריונים הבאים:

 • א. התנדבות קהילתית או ארגונית בעיר– משך תקופה של שבע שנים לפחות.
 • ב. פעילות ציבורית בעלת השפעה ברמת השרון למען העיר או תושביה בדרך שהותירה חותם על העיר או על תושביה.
 • ג. מועמד שפעל בזירה הציבורית הארצית באופן בולט, בדרך שתורמת לעיר ושיש בה להביא ערך וכבוד לרמת השרון.

הגבלת הענקת אות יקיר/ת העיר:

אות יקיר/ת העיר לא יוענק ל:

 • א. אנשים שאינם תושבי רמת השרון, כמופיע במרשם האוכלוסין.
 • ב. אנשים אשר נפטרו לפני המועד האחרון להגשת המועמדים.
 • ג. נבחרי ציבור (שרים, חברי כנסת, חברי מועצה וכיוצא בזה) מכהנים.
 • ד. עובדים מכהנים בעיריית רמת השרון, לרבות חברות הבת העירוניות ותאגידים עירוניים.

הגשת מועמדות:

 • א. כל תושב/ת, ארגון עירוני או גורם עירוני אחר, רשאי להגיש מועמדות לאות.
 • ב. לא תוגש מועמדות על ידי חבר/ת מועצה או עובד/ת עירייה.
 • ג. לא תתקבלנה המלצות של קרוב משפחה מדרגה ראשונה.

קריטריונים והנחיות:

 1. ההצעה תוגש באופן מקוון באמצעות טופס באתר העירייה. בצירוף תמונה, קורות חיים, מכתב המסביר את נימוקי המגיש ושתי המלצות התומכות במועמד/ת.
 2. ניתן לצרף מסמכים נוספים (מאמרים, מכתבי הערכה וכד') התומכים בהצעה.
 3. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא: 05.09.2021. לא תתקבלנה הצעות לאחר מועד זה.

להורדת טופס להגשת מועמדות – לחצו כאן >

לוגו עיריית רמת השרון

למילוי הטופס באופן מקוון:

הגשת מועמדות לתואר יקיר/ת העיר רמת השרון 2021

צור קשר

הצטרפו לניוזלטר שלנו