הגשה מקוונת של התנגדות לבקשה להיתר בנייה

המעוניין להגיש התנגדות ימלא את טופס ההתנגדות המקוון שלהלן הכולל אישור קבלת מסרים אלקטרוניים .

טופס התנגדות מקוון לבקשה להיתר בנייה

 • MM סלאש DD סלאש YYYY
 • פרטי הבקשה

 • פרטי המתנגד

 • * כתובת למסירת מסרים אלקטרוניים בהתאם לתקנות התכנון והבנייה (משלוח הודעות והחלטות בדרך מקוונת), תשע"ז-2016
 • טופס למסירת כתובת למשלוח הודעות והחלטות בדרך מקוונת

  תקנה 4 (1) לתקנות התכנון והבנייה (משלוח הודעות והחלטות בדרך מקוונת), תשע"ז-2016
 • ב. ידוע לי כי מסירת כתובת מקוונת מהווה הסכמה לקבלת הודעות, מסמכים והחלטות מאת מוסד התכנון בדרך מקוונת בלבד.

 • בלבד
 • ד. אני מתחייב לעדכן את מוסד התכנון במקרה שיחול שינוי בכתובתי המקוונת.

 • MM סלאש DD סלאש YYYY

לפניות וברורים נא לפנות למזכירות האגף לגב' רות אפל

בדואר אלקטרוני:  : RutiA@ramat-hasharon.muni.il

בשעות מענה טלפוני וקבלת קהל

ימים א', ד', 12:30-08:30 יום ג' 18:00-16:00

טלפון ליצירת קשר: 03-5483829

צור קשר

הצטרפו לניוזלטר שלנו