אנשי קשר אגף החינוך

שםתפקידטלפוןפקסדוא"ל
שלומית שפיגלבלט

מנהלת אגף החינוך03-760244403-7602400Shlomit_s@ramat-hasharon.muni.il
אילנה לוימזכירת מנהל האגף ורכזת רישום בתי ספר03-760244603-7602400Ilana_L@ramat-hasharon.muni.il
יודית סקפהמנהלת מחלקת משאבי אנוש באגף החינוך03-760245003-7602400yudith_s@ramat-hasharon.muni.il
רינת פייראייזןמנהלת מחלקת ביה"ס היסודיים03-760246103-7602400rinat_f@ramat-hasharon.muni.il
רוני עזורהס.מנהלי למנהלת אגף החינוך03-760245003-7602400roni_a@ramat-hasharon.muni.il
מעיין אורלבמנהלת המחלקה לחינוך מיוחד03-760245603-7602456
maayan_o@ramat-hasharon.muni.il

דנה חמרימנהלת מחלקת קדם יסודי 03-760245403-7602401
זהבית גולדמןמנהלת מחלקת בתי ספר על יסודי03-760244703-7602401
zehavit_g@ramat-hasharon.muni.il

ירון דסטהקצינת ביקור סדיר03-548930203-7602400
Yaron_d@ramat-hasharon.muni.il

חיים דייןמנהל מחלקת נוער03-760245303-7602400Haim_D@ramat-hasharon.muni.il
אסתר קייזמן אזולאימנהלת מעורבות חברתית רשותית03-760247903-7602400ester_k@ramat-hasharon.muni.il
דניאל בר לוימנהלת מחלקת היסעים03-760245803-7602400daniel_b@ramat-hasharon.muni.il
יודית סקפהמנהלת מח' משאבי חינוך03-7262450 03-7602400yudith_s@ramat-hasharon.muni.il
אלונה כץחשבת האגף 03-760244903-7602400ALONA_K@ramat-hasharon.muni.il
קרן גל- מיכלזוןמנהלת השירות הפסיכולוגי03-760249903-7602490shapacha@ramat-hasharon.muni.il
מרסלה ביסופסיכולוגית חינוכית, מדריכה ומנהלת מרכז רקפת 03-540537703-5471613rakefet@ramat-hasharon.muni.il
אודליה כהן-אופנהיים מנהלת בית ספר רמה למחוננים03-726275603-7261451merkaz.rama@gmail.com
רבקה שמשמנהלת תיכון אלון לאמנויות 03-5401522
שלוחה 3705
5492176- 03
alon@alonschool.com
הדי גורמנהלת תיכון רוטברג03-5494977
03-5493701
03-5495063
03-5495063office@rotberg.org.il
דן הנדלסמןמנהל הקונסבטוריון03-5407580 03-5497695dan_h@ramat-hasharon.muni.il
אורית רוגובסקימנהלת חטיבת ביניים קלמן03-5405830
03-5493249
oritrogo@gmail.com

צור קשר

הצטרפו לניוזלטר שלנו