הוראות למילוי הטופס

העברת זכויות בנכס מותנית בהמצאת אישור עירייה המופנה אל רשם המקרקעין שלפיו כל החובות המגיעים לעירייה מאת בעל הנכס סולקו במלואם.

ככל שתבדק הבקשה, ייתכן ויידרשו מסמכים נוספים, מסמכים אלו מהווים בסיס להגשת הבקשה.

יש לפרוע את כל החובות הרובצים על הנכס במזומן או בהמחאה בנקאית ולפרוע שקים דחויים אשר ניתנו וטרם הגיע זמן פרעונם.

הטיפול בבקשה אורך כ- 30 ימי עסקים במידה ולא נדרשת שומת היטל השבחה

סוג העסקה

המסמכים הנדרשים 

 

עסקת מכר

נסח טאבו מעודכן, חוזה מכר (עתק שלם של חוזה מכר חתום בידי המוכר והקונה)

חידוש אישור שפג תוקפו

נסח טאבו מעודכן, אישור חתום שפג תוקפו

רישום משכנתא

נסח טאבו מעודכן

העברה בין בני משפחה ללא תמורה

נסח טאבו מעודכן, תצהירי העברה מהנותן ומהמקבל (מאומתים ע"י עו"ד) או הסכם מכר ללא תמורה

העברה עקב גירושין

נסח טאבו מעודכן, הסכם גירושין חתום ע"י בית משפט ותעודת גירושין

חכירה/הארכת חכירה

נסח טאבו מעודכן, חוזה חכירה

רישום צו בית משותף

נסח טאבו מעודכן, תקנון מוסכם, תשריט

תיקון צו בית משותף

נסח טאבו מעודכן, תקנון מתוקן, אישור מרשויות המס כי לא נערכה עסקה בנכס, תשריט

רישום הסכם שיתוף

נסח טאבו מעודכן, הסכם שיתוף, אישור מרשויות המס כי לא נערכה עסקה בנכס

העברה מנאמן לנהנה

נסח טאבו מעודכן, הסכם נאמנות

צור קשר

הצטרפו לניוזלטר שלנו