הסדר מותנה הוא הסכם משפטי שנחתם בין התביעה לבין התושב. במסגרת ההסדר וכתנאי לחתימתו, מודה התושב בביצוע העובדות המהוות עבירה פלילית ומתחייב לקיים את התנאים שפורטו בו. אם יעמוד התושב בתנאים שנקבעו בהסדר, התביעה מתחייבת לא להגיש כתב אישום נגדו והתיק הפלילי ייסגר בעילת "סגירה בהסדר".

תשומת לבכם – בהתאם להוראות החוק, ההסדרים המותנים שיאושרו וייחתמו יפורסמו באתר האינטרנט של העירייה ללא כל פרט שיכול להביא לזיהויו של התושב (שמו של התושב נותר חסוי).

הסדר מותנה מס' 001

הסדר מותנה מס' 002

הסדר מותנה מס' 003

הסדר מותנה מס' 004

הסדר מותנה מס' 005

הצטרפו לניוזלטר שלנו