עירייה > דרושים, מכרזים וקולות קוראים

דרושים, מכרזים וקולות קוראים

לפניכם ריכוז מכרזים בנושאי כח אדם ושירותים, אנא בחרו את הקטגוריה הרלוונטית ובה תוכלו לחפש את המכרזים הרלוונטיים עבורכם.

לנוחיותכם, ניתן להוריד את טפסי הגשת המכרז באמצעות הקישורים הבאים.

בחר קטגוריה לצפייה והורדת המסמכים:

נמצאו 4 תוצאות:

תיאור:

עלות מכרז: 500 ₪

תאריך אחרון להגשת המכרז: 1/8/18 לא יאוחר משעה 09:00

 

מענה:

אריאל דוידי 03-5483841

תיאור:

סיווג: ב/170 מיזוג אויר וסיווג כספי ב/1

עלות: 500 ₪

תאריך אחרון להגשה: 1/8/18 לא יאוחר משעה 09:00

תאריך פרסום: 16/7/18

מענה:

משה קרן 03-5408148

תיאור:

בהמשך למפגש לצרכי הבהרות, שנערך ביום ד' 04.07.2018 ולשאלות שהופנו ע"י המשתתפים, העירייה מבהירה בזה כדלקמן:

 1. דחיית מועד הגשה: המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום 08.2018 בשעה 09:00.
 2. שינוי תנאי סף: הסכום הקבוע בתנאי הסף בסעיף 3.1.3 עמ' 5 מסמך א' שונה מ-10,000,000 ₪ ל- 6,000,000 ₪.
 3. מועד נוסף למפגש הבהרות חובה נקבע ליום ה' 19.07.2018 בשעה 09:00 במשרדי מחלקת תברואה ברחוב מוריה 22, רמת השרון. משתתף שלקח חלק במפגש הקודם פטור.
 4. מועדי ערבות ההגשה נותרו ללא שינוי.
 5. השינויים וההבהרות שלעיל מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המשתתפים להביאם בחשבון בהגשת הצעותיהם. על המשתתפים במכרז לצרף מסמך זה להצעתם במכרז, חתום על ידם בחתימה ובחותמת, בשני עותרים.

נמצאו 1 תוצאות:

תיאור:

אגף החינוך בעיריית רמת השרון מזמין ספקים המתמחים בחוגים במקצועות מתמטיקה ואנגלית בכל הרמות לתלמידים בטווח הכיתות ז' עד י"ב לקיום החוגים בתיכונים ובחטיבות  ברמת השרון.

מוזמנים להגיש הצעותיהם,  ספקים העוסקים בתחום שלוש שנים לפחות,  ולהם ניסיון בהכנה של 1,000 תלמידים לכל הפחות.

על הקורסים להתקיים במהלך שנות הלימודים תשע"ט עד תשפ"א 2018- 2021 בשעות אחר הצהריים.

בהצעה יש להתייחס לקריטריונים הבאים:

 1. מספר מפגשים
 2. מספר שעות כולל בקורס
 3. מספר תלמידים בקבוצה
 4. מחיר מבוקש מתלמיד ואפשרות למלגה
 5. יש לכלול תקורה עבור שימוש במתקני העירייה. (לפרטים בנוגע לדמי תקורה יש לפנות אל אורית לבון בטלפון – 037602447/5 או במייל הרשום מטה).

 

את ההצעות יש לשלוח עד התאריך 10.8.18 אל אורית לבון, מנהלת מחלקת בתי"ס על-יסודיים, לדוא"ל orit_l@ramat-hasharon.muni.il

                                                                                                                  

קישורים נוספים

"הדרך היחידה לעשות עבודה גדולה היא לאהוב את מה שאתה עושה" (סטיב ג'ובס)

עיריית רמת השרון רואה לנגד עיניה את חשיבות המשאב האנושי בארגון.

העירייה מפתחת ומטפחת את מנהליה ועובדיה תוך שאיפה לשיפור מתמיד של הממשקים בתוך הארגון ומעודדת יוזמה וחדשנות ומעודדת שיתופי פעולה, קבלת החלטות וחתירה למצוינות.

העיר רמת השרון חרטה על דיגלה את התפיסה לפיה הנגשת השירות לתושב היא זכות מונחלת לנותני השרות, באמצעות פיתוח, למידה, הנעה ובקרה.

נשמח לגייס לשורותינו אנשים מצוינים שיסייעו לנו להצעיד את העיר קדימה בדגש על מתן שירות מקצועי, יעיל, שקוף ואדיב.

נמצאו 14 תוצאות:

תיאור:

הנגשת מידע לתושבים על שירותי הרשות, קבלת פניות תושבים ובקרה על הטיפול בהן.

מסמכים להגשה:

 • שאלון אישי למועמד לעבודה (מצורף מטה).
 • שאלון לאיתור חשש ניגוד עניינים (מצורף מטה).
 • קורות חיים.
 • תעודות על השכלה וקורסים רלבנטיים בהתאם לדרישות הסף – חובה.
 • תמונת פספורט – חובה.
 • אישורי עבודה מתאימים ומכתבי המלצה ככל שישנם.

הגשת המסמכים תתבצע באמצעות הדואר האלקטרוני:

michrazim@ramat-hasharon.muni.il

 

 

 

מענה:

ליבנת יגר 03-5483828

Michrazim@ramat-hasharon.muni.il

תיאור:


ייצוג הרשות בהליכים/ נושאים משפטיים בהתאם להנחיות הממונה בלשכה המשפטית.

 מסמכים להגשה:

 • שאלון אישי למועמד לעבודה (מצורף מטה).
 • שאלון לאיתור חשש ניגוד עניינים (מצורף מטה).
 • קורות חיים.
 • תעודות על השכלה וקורסים רלבנטיים בהתאם לדרישות הסף – חובה.
 • תמונת פספורט – חובה.
 • אישורי עבודה מתאימים ומכתבי המלצה ככל שישנם.

הגשת המסמכים תתבצע באמצעות הדואר האלקטרוני:

michrazim@ramat-hasharon.muni.il

 

מענה:

ליבנת יגר 03-5483828

Michrazim@ramat-hasharon.muni.il

קישורים נוספים
תיאור:

ניהול כולל של בית הספר בהיבטיו הפדגוגיים, הארגוניים, כ"א ומנהליים. הנהגה, הובלה והנחיה של תהליכי חינוך, הוראה ולמידה.מנהל תיכון רוטברג 42.18

מסמכים להגשה:

 • שאלון אישי למועמד לעבודה (מצורף מטה).
 • שאלון לאיתור חשש ניגוד עניינים (מצורף מטה).
 • קורות חיים.
 • תעודות על השכלה וקורסים רלבנטיים בהתאם לדרישות הסף – חובה.
 • תמונת פספורט – חובה.
 • אישורי עבודה מתאימים ומכתבי המלצה ככל שישנם.

הגשת המסמכים תתבצע באמצעות הדואר האלקטרוני:

michrazim@ramat-hasharon.muni.il

 

הראיונות למועמדים שיעמדו בתנאי הסף ייערכו בתאריך 13.8.18

מענה:

ליבנת יגר 03-5483828

או לנורית יעקב 03-5483827

Michrazim@ramat-hasharon.muni.il

תיאור:

ניהול כולל של בית הספר בהיבטיו הפדגוגיים, הארגוניים, כ"א ומנהליים. הנהגה, הובלה והנחיה של תהליכי חינוך, הוראה ולמידה. 

מסמכים להגשה:

 • שאלון אישי למועמד לעבודה (מצורף מטה).
 • שאלון לאיתור חשש ניגוד עניינים (מצורף מטה).
 • קורות חיים.
 • תעודות על השכלה וקורסים רלבנטיים בהתאם לדרישות הסף – חובה.
 • תמונת פספורט – חובה.
 • אישורי עבודה מתאימים ומכתבי המלצה ככל שישנם.

הגשת המסמכים תתבצע באמצעות הדואר האלקטרוני:

michrazim@ramat-hasharon.muni.il

 הראיונות למועמדים שיעמדו בתנאי הסף ייערכו בתאריך 13.8.18

מענה:

ליבנת יגר 03-5483828

או לנורית יעקב 03-5483827

Michrazim@ramat-hasharon.muni.il

תיאור:

תכנון, פיתוח והפעלה שוטפת של מערך החינוך המיוחד בהתאם לחוק החינוך המיוחד, הנחיות משרד החינוך ואגף החינוך ברשות המקומית.

מסמכים להגשה:

 • שאלון אישי למועמד לעבודה (מצורף מטה).
 • שאלון לאיתור חשש ניגוד עניינים (מצורף מטה).
 • קורות חיים.
 • תעודות על השכלה וקורסים רלבנטיים בהתאם לדרישות הסף – חובה.
 • תמונת פספורט – חובה.
 • אישורי עבודה מתאימים ומכתבי המלצה ככל שישנם.

הגשת המסמכים תתבצע באמצעות הדואר האלקטרוני:

michrazim@ramat-hasharon.muni.il

מענה:

ליבנת יגר 03-5483828
Michrazim@ramat-hasharon.muni.il

תיאור:

ניהול אגף פיתוח תשתיות ובניה ציבורית והיחידות באגף (תשתיות, כבישים, תנועה, מבני ציבור וכו').

הראיונות למועמדים שיעמדו בתנאי הסף ייערכו בתאריך 14.8.18

מסמכים להגשה:

 • שאלון אישי למועמד לעבודה (מצורף מטה).
 • שאלון לאיתור חשש ניגוד עניינים (מצורף מטה).
 • קורות חיים.
 • תעודות על השכלה וקורסים רלבנטיים בהתאם לדרישות הסף – חובה.
 • תמונת פספורט – חובה.
 • אישורי עבודה מתאימים ומכתבי המלצה ככל שישנם.

הגשת המסמכים תתבצע באמצעות הדואר האלקטרוני:

michrazim@ramat-hasharon.muni.il

מענה:

ליבנת יגר 03-5483828

Michrazim@ramat-hasharon.muni.il

תיאור:

לכידת בע"ח משוטטים/ נטושים וטיפול במטרדי בעלי חיים.

מסמכים להגשה:

 • שאלון אישי למועמד לעבודה (מצורף מטה).
 • שאלון לאיתור חשש ניגוד עניינים (מצורף מטה).
 • קורות חיים.
 • תעודות על השכלה וקורסים רלבנטיים בהתאם לדרישות הסף – חובה.
 • תמונת פספורט – חובה.
 • אישורי עבודה מתאימים ומכתבי המלצה ככל שישנם.

הגשת המסמכים תתבצע באמצעות הדואר האלקטרוני:

michrazim@ramat-hasharon.muni.il

מענה:

ליבנת יגר 03-5483828

Michrazim@ramat-hasharon.muni.il

קישורים נוספים
תיאור:

תמיכה בתהליכים הפדגוגיים בתחומי הדעת הרלבנטים בתחומי החינוך המדעי.

 

מסמכים להגשה:

 • שאלון אישי למועמד לעבודה (מצורף מטה).
 • שאלון לאיתור חשש ניגוד עניינים (מצורף מטה).
 • קורות חיים.
 • תעודות על השכלה וקורסים רלבנטיים בהתאם לדרישות הסף – חובה.
 • תמונת פספורט – חובה.
 • אישורי עבודה מתאימים ומכתבי המלצה ככל שישנם.

הגשת המסמכים תתבצע באמצעות הדואר האלקטרוני:

michrazim@ramat-hasharon.muni.il

 

מענה:

ליבנת יגר 03-5483828

Michrazim@ramat-hasharon.muni.il

תיאור:

מתן שירותי תברואנות לשם שמירה על סדר וניקיון בתחומי הרשות המקומית,
ולשם שמירה על איכות הסביבה.

 

מסמכים להגשה:

 • שאלון אישי למועמד לעבודה (מצורף מטה).
 • שאלון לאיתור חשש ניגוד עניינים (מצורף מטה).
 • קורות חיים.
 • תעודות על השכלה וקורסים רלבנטיים בהתאם לדרישות הסף – חובה.
 • תמונת פספורט – חובה.
 • אישורי עבודה מתאימים ומכתבי המלצה ככל שישנם.

הגשת המסמכים תתבצע באמצעות הדואר האלקטרוני:

michrazim@ramat-hasharon.muni.il

 

מענה:

ליבנת יגר 03-5483828

Michrazim@ramat-hasharon.muni.il

תיאור:

חזוקת מערכות החשמל בתיכונים ובמוסדות העירייה.

חשמלאי מוסמך.

מסמכים להגשה:

 • שאלון אישי למועמד לעבודה (מצורף מטה).
 • שאלון לאיתור חשש ניגוד עניינים (מצורף מטה).
 • קורות חיים.
 • תעודות על השכלה וקורסים רלבנטיים בהתאם לדרישות הסף – חובה.
 • תמונת פספורט – חובה.
 • אישורי עבודה מתאימים ומכתבי המלצה ככל שישנם.

הגשת המסמכים תתבצע באמצעות הדואר האלקטרוני:

michrazim@ramat-hasharon.muni.il

 

מענה:

ליבנת יגר 03-5483828

Michrazim@ramat-hasharon.muni.il

קישורים נוספים
תיאור:

ריכוז בית ספר להורים "חושבים הורות", בניית תכנית שנתית להכשרת ההורים.

 • חצי משרה.מסמכים להגשה:

 • שאלון אישי למועמד לעבודה (מצורף מטה).
 • שאלון לאיתור חשש ניגוד עניינים (מצורף מטה).
 • קורות חיים.
 • תעודות על השכלה וקורסים רלבנטיים בהתאם לדרישות הסף – חובה.
 • תמונת פספורט – חובה.
 • אישורי עבודה מתאימים ומכתבי המלצה ככל שישנם.

הגשת המסמכים תתבצע באמצעות הדואר האלקטרוני:

michrazim@ramat-hasharon.muni.il

 

מענה:

ליבנת יגר 03-5483828

Michrazim@ramat-hasharon.muni.il

תיאור:

בקרה ואכיפה של חוקי העזר העירוניים.

מסמכים להגשה:

 • שאלון אישי למועמד לעבודה (מצורף מטה).
 • שאלון לאיתור חשש ניגוד עניינים (מצורף מטה).
 • קורות חיים.
 • תעודות על השכלה וקורסים רלבנטיים בהתאם לדרישות הסף – חובה.
 • תמונת פספורט – חובה.
 • אישורי עבודה מתאימים ומכתבי המלצה ככל שישנם.

הגשת המסמכים תתבצע באמצעות הדואר האלקטרוני:

michrazim@ramat-hasharon.muni.il

 

מענה:

ליבנת יגר 03-5483828

Michrazim@ramat-hasharon.muni.il

תיאור:

ביצוע עבודות מזכירות הנוגעות לעבודת בית הספר.

 • בגרות מלאה חובה.

מסמכים להגשה:

 • שאלון אישי למועמד לעבודה (מצורף מטה).
 • שאלון לאיתור חשש ניגוד עניינים (מצורף מטה).
 • קורות חיים.
 • תעודות על השכלה וקורסים רלבנטיים בהתאם לדרישות הסף – חובה.
 • תמונת פספורט – חובה.
 • אישורי עבודה מתאימים ומכתבי המלצה ככל שישנם.

הגשת המסמכים תתבצע באמצעות הדואר האלקטרוני:

michrazim@ramat-hasharon.muni.il

 

מענה:

ליבנת יגר 03-5483828

Michrazim@ramat-hasharon.muni.il

קישורים נוספים
תיאור:

אחריות על תחזוקת ואחזקת מבנה יד לבנים

מסמכים להגשה:

 • שאלון אישי למועמד לעבודה (מצורף מטה).
 • שאלון לאיתור חשש ניגוד עניינים (מצורף מטה).
 • קורות חיים.
 • תעודות על השכלה וקורסים רלבנטיים בהתאם לדרישות הסף – חובה.
 • תמונת פספורט – חובה.
 • אישורי עבודה מתאימים ומכתבי המלצה ככל שישנם.

הגשת המסמכים תתבצע באמצעות הדואר האלקטרוני:

michrazim@ramat-hasharon.muni.il

 

 

מענה:

ליבנת יגר 03-5483828

Michrazim@ramat-hasharon.muni.il

"הדרך היחידה לעשות עבודה גדולה היא לאהוב את מה שאתה עושה" (סטיב ג'ובס)

עיריית רמת השרון רואה לנגד עיניה את חשיבות המשאב האנושי בארגון.

העירייה מפתחת ומטפחת את מנהליה ועובדיה תוך שאיפה לשיפור מתמיד של הממשקים בתוך הארגון ומעודדת יוזמה וחדשנות ומעודדת שיתופי פעולה, קבלת החלטות וחתירה למצוינות.

העיר רמת השרון חרטה על דיגלה את התפיסה לפיה הניגשת השירות לתושב היא זכות, מונחלת לנותני השרות, באמצעות פיתוח, למידה, הנעה ובקרה.

נשמח לגייס לשורותינו אנשים מצוינים שיסייעו לנו להצעיד את העיר קדימה בדגש על מתן שירות מקצועי, יעיל, שקוף ואדיב.

נמצאו 3 תוצאות:

תיאור:

תחזוקת תשתיות בית הספר, אספקה והתקנת ציוד בבית הספר וסיוע בשמירה על בטיחות התלמידים.

 

מענה:

קרן ענבר, משאבי אנוש 052-5622330

תיאור:

דרישות:

בעל/ת 12 שנ"ל לפחות

בעל/ת תעודת הסמכה כמטפל/ת – יתרון

ניסיון בעבודה בגיל הרך – יתרון

יחסי אנוש מצוינים

יכולת עבודה בצוות.

מענה:

מחלקת גני ילדים באגף החינוך
יש לשלוח קורות חיים למייל: Adi_t@ramat-hasharon.muni.il

תיאור:

דרושים/ות סייעים/ות חינוך מיוחד למסגרות החינוך ברמת-השרון

סיוע לילד/ה בפעילות התפעולית/הלימודית וצרכים מיוחדים
והשתלבות בצוות החינוכי

מענה:

מחלקת חינוך מיוחד עיריית רמת-השרון
פקס: 03-7602400
קורות חיים יש לשלוח:
דוא"ל:liron_bd@ramat-hasharon.muni.il

* הבהרה: ניסוח בלשון זכר, במקרים שבהם כך נוסח, נעשה מטעמי נוחות בלבד. מובהר כי המשרות פתוחות לנשים וגברים כאחד.

ליצירת קשר