טפסים

גביה  /  כח אדם  /  מנהל הנדסי   /  מים וביוב / תמיכה בעמותותמערכת החינוך  /ארועים גנים ציבורים/

שם הטופס

קישור להורדה

בקשה להנחה בארנונה לדירת מגורים

לחצו כאן

בקשה להנחה הורה עצמאי

לחצו כאן

הצהרה על שינוי בבעלות/החזקה

לחצו כאן

בקשה לפטור מארנונה בגין נכס ריק (טופס מקוון)

          לחצו כאן
                 טופס הנחה בארנונה כללית למחזיק בנכס          לחצו כאן

הוראת קבע לתשלום ארנונה

לחצו כאן

הוראת קבע בכרטיס אשראי

לחצו כאן

בקשה לביצוע מדידת נכס

לחצו כאן

הנחיות לקבלת אישור רשם מקרקעין

לחצו כאן

                בקשה לקבלת הנחה בארנונה ל"משפחה
שבראשה הורה עצמאי"
 לחצו כאן
               נוהל בקשה להנחות בארנונה  לחצו כאן
              בקשה לרישיון להצגת שלט  לחצו כאן
           הרשאה לחיוב חשבון ארנונה – טופס מקוון  לחצו כאן