החל מחודש נובמבר הקרוב, תחל העירייה באכיפה מוגברת של החוק החדש לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים- הרשויות המקומיות (תעבורה תשע"ו-2016) כנגד תופעת האופניים החשמליים על מדרכות העיר, וזאת באמצעות קנסות בטווח של 1000-100 שקלים.
האכיפה בשטח בהובלת אגף הביטחון של העירייה תבוצע על-ידי פקחים שהוכשרו למשימה ולהם הוענקו ע"פ חוק סמכויות אכיפה נרחבות וזאת בשל ריבוי תאונות הדרכים בהן מעורבים רוכבי אופניים, אופניים חשמליים, קורקינט ממונע וכד' ובמטרה לצמצם מספר הפגיעות והגברת הבטיחות בדרכים בקרב הולכי הרגל על המדרכות ובמעברי החצייה.
בחודש נובמבר תתבצע אכיפה בשטח באמצעות רישום אזהרות בלבד ובחודש דצמבר, תיכנס האכיפה המוגברת באמצעות דו"חות קנס באופן מלא. נזכיר שרכיבה על אופניים חשמליים אסורה למי שמתחת לגיל 16. במסגרת החוק שאושר תבוצע אכיפה במדרכות, בשבילי אופניים, בנתיב שסומן כשביל אופניים, בשביל המיועד להולכי רגל וכן במעברי חצייה.
סעיפי החוק שיאכפו על ידי פקחי העירייה: איסור שימוש בטלפון נייד בעת רכיבה (קריאת סמס, איסור אחיזה), איסור שימוש במדרכות, שבילי אופניים ומעברי חצייה ברכיבה על ידי מי שהכביש או השביל לא יועדו לו, איסור רכיבה על המדרכה באזור בו הנסיעה על הכביש מותרת במהירות של עד 30 קמ"ש, איסור חציית מעבר חצייה ברכיבה (מותר רק ללכת לצד האופניים/הקורקינט), איסור הפרעה לתנועת עוברי דרך במדרכה, איסור הליכת הולכי רגל על נתיב המיועד לרכיבת אופניים, עבירות הרכבה אסורות לרוכבים וכן איסור שימוש באוזניות לרוכב או להולך רגל במעבר חציה.
במסגרת החוק החדש, יתוגברו סמכויות הפקחים העירוניים ותהיה להם אפשרות חוקית לפעול בשטח להפסקת התנהגות המהווה עבירה באופן מיידי: סמכות לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור כל ידיעה או מסמך, סמכות למתן קנס ברירת משפט בעבירות תעבורה בהתאם לחוק, הוצאת אוויר מהצמיגים, לאחר שנמצא כי בוצעה בהם עבירת תעבורה, כדי למנוע את המשך השימוש בו תוך המשך ביצוע העבירה. כמו כן תינתן סמכות לפקח, לעכב אדם שסירב להיענות לדרישתו עד לבוא שוטר.
אנו מצפים מההורים בקהילה לקחת אחריות, לערוך שיחות חינוך ולהתגייס למשימה המשותפת לכולנו: לשמור על חיי הרוכבים הצעירים ולשמור על בטיחותם של הולכי הרגל במדרכות ובמעברי החצייהות חוקית לפעול בשטח להפסקת התנהגות המהווה עבירה באופן מיידי: סמכות לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור כל ידיעה או מסמך, סמכות למתן קנס ברירת משפט בעבירות תעבורה בהתאם לחוק, הוצאת אוויר מהצמיגים, לאחר שנמצא כי בוצעה בהם עבירת תעבורה, כדי למנוע את המשך השימוש בו תוך המשך ביצוע העבירה. כמו כן תינתן סמכות לפקח, לעכב אדם שסירב להיענות לדרישתו עד לבוא שוטר.

בעירייה הוסיפו כי מצפים מההורים בקהילה לקחת אחריות, לערוך שיחות חינוך ולהתגייס למשימה המשותפת לכולנו: לשמור על חיי הרוכבים הצעירים ולשמור על בטיחותם של הולכי הרגל במדרכות ובמעברי החצייה.