אגף הביטחון

עיריית רמת השרון הקימה את אגף הביטחון על מנת להגביר את תחושת הביטחון בקרב תושבי העיר. האגף פועל בשיתוף פעולה עם גורמי בטחון חירום והצלה: משטרה, מד"א, כיבוי אש וצה"ל – המשרד להגנת העורף.

במערך השגרה תפקידו של האגף לשמור על הסדר ודאגה לביטחון התושבים. בשעת חירום האגף ערוך לתת מענה לתושבי העיר.

באחריות האגף:
» אבטחת אירועים תוך תיאום עם גורמי ביטחון
» אבטחת מבני ומתקני העירייה
» אבטחת מוסדות חינוך
» הכשרה ותרגול של מערך כח האדם העירוני להתמודדות עם מצבי חירום
» הצטיידות בציוד יעודי למצבי חירום ומשברים.
» תחזוקה ושמירה על כשרות המקלטים הציבוריים בעיר

מחלקות אגף הביטחון:
מחלקת פיקוח
שיטור משולב
מוקד עירוני

 קו-רמש